Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Για τo 7 ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Για τo 7 ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 για τo 7 ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής Παρουσίαση: Χρ. Πασκουάλ ΕΣΕ-7ΠΠ ΙΔΕΕΣ Τμήμα Στρατηγικής & Ανάπτυξης ΕΚΤ/ΕΙΕ E-mail: cpascual@ekt.gr; Tηλ: 210-7273920 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - 4 Ιουλίου 2008 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας. σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας.  Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας &Τεχνολογίας. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας &Τεχνολογίας.  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης. σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης.

3 Δράσεις ΕΚΤ (1)  Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ), Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ)  Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα- Τεχνολογία- Καινοτομία  Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ΠΠ και άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ

4 Δράσεις ΕΚΤ (2)  Συντονιστής πανευρωπαϊκών δικτύων Εθνικών Σημείων Επαφής (Ερευνητικές Υποδομές, Ερευνητικό Δυναμικό) και Επικεφαλής Δράσεων (Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Περιφέρειες της Γνώσης, Ενέργεια)  Συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas  Δικτύωση/Προώθηση συνεργασιών σε Ρωσία -Ανατολική Ευρώπη ( Rusera-EXE, NIS-NEST ), Μεσόγειο ( ERA-MED, PROMEDAccess ), Βαλκάνια (ERA-WESTBALKAN+), για τους τομείς ICT (Ideal-ist, EASIER), ΥΓΕΙΑ (SMEs go Health).  Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS

5 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα: ΑΠΘ, Παν/μιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Ε.Μ.Π., Παν/μιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Παν/μιο Πάτρας, Παν/μιο Ιωαννίνων, Παν/μιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Παν/μιο Αιγαίου, ΤΕΙ κλπ. Ερευνητικοί & Τεχνολογικούς φορείς, Τεχνολογικά Πάρκα και άλλοι φορείς: ΕΒΕΑ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΚΕΤΑ, ΕΤΑΚΕΙ Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών, ΤΕΕ, ΣΕΠΒΕ, ΣΕΠΠΕ, Τεχνόπολις Θεσ/νίκης, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΕΛ, ΕΔΕΤ ΑΕ κλπ. Δημόσιος Τομέας: ΓΓΕΤ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Διαχειριστικές Αρχές, ΕΦΕΤ, Νοσοκομεία, ΕΑΒ κλπ. Δίκτυα Βιβλιοθηκών: Εθνικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών Ε& Τ, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κλπ. Δικτύωση: Εθνικό επίπεδο

6 Δικτύωση: Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο Θεματικά δίκτυα και Έργα Δίκτυο: Εθνικών Σημείων Επαφής Δίκτυο: Enterprise Europe Network Δίκτυο: SMEs-go- Health Δίκτυο: Ideal-ist Δίκτυο: EASIER Δίκτυο: Ανταποκριτών της CORDIS ΕΡΓΑ: Euro-MEDANET, Euro-MEDANET2, ERA-MED, ASBIMED, PROMEDAcess ΕΡΓΑ: ERA- WESTBALKAN, ERA- WESTBALKAN+ ΕΡΓΑ: NIS-NEST, RUSERA-EXE

7 Εθνικό Σημείο Επαφής -ΕΣΕ ΕΣΕ για 7 o ΠΠ  Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία»  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών  Ενέργεια  Κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  Ειδικό Πρόγραμμα «Ιδέες»  Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες»  Ερευνητικές υποδομές  Περιφέρειες γνώσης  Ερευνητικό δυναμικό ΕΣΕ για τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ  ICTPSPS  eContentplus Προηγούμενα προγράμματα: 6 ο ΠΠ, 5 ο ΠΠ, PASR, eContent, ASIA IT&C, κ.ά. Προηγούμενα προγράμματα: 6 ο ΠΠ, 5 ο ΠΠ, PASR, eContent, ASIA IT&C, κ.ά.

8 Εθνικό Σημείο Επαφής για 7o ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Στόχοι: Στόχοι:  Ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών στα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών προγραμμάτων Ε&Τ της ΕΕ  Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Ομάδες-Χρήστες: πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Δημόσιος τομέας & Τοπική Αυτοδιοίκηση Ομάδες-Χρήστες: πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Δημόσιος τομέας & Τοπική Αυτοδιοίκηση Διεύρυνση των oμάδων-στόχων με παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών.

9 Εθνικό Σημείο Επαφής Υπηρεσίες & Δείκτες αποτίμησης Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής Υπηρεσίες & Δείκτες αποτίμησης Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 Ενημερωτικές δράσεις: Ενημερωτικές δράσεις:  EKT/NCP δικτυακός τόπος http://www.ekt.gr/fp7 : >250 σελίδες  23 e-newsletters “Έρευνα και Καινοτομία», 7000 αποδέκτες  Περιοδικό «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» (HIRC), 6 τεύχη, 6000 αποδέκτες  Έκδοση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα  Έκδοση Σύντομου Οδηγού για το 7ο ΠΠ  Στατιστικά στοιχεία της εθνικής συμμετοχής

10 Εθνικό Σημείο Επαφής Υπηρεσίες & Δείκτες αποτίμησης Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007  Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: aνταπόκριση σε περισσότερα από 2000 αιτήματα  Λίστες επικοινωνίας για θέματα Ε&Τ: ~5000 αποδέκτες  Διοργάνωση/συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα: 20 ενημερωτικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες με περισσότερους από 2500 συμμετέχοντες)  Διοργάνωση/συνδιοργάνωση ΔιεΘνών εκδηλώσεων στη Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Χώρες Μ. Θάλασσας, Δ. Βαλκάνια, Μεσόγειο: 15 ενημερωτικές εκδηλώσεις με περισσότερους από 1250 συμμετέχοντες

11 Εθνικό Σημείο Επαφής Υπηρεσίες & Δείκτες αποτίμησης Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007  Υποστήριξη για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης)  Έλεγχος προτάσεων- prescreening (οικονομικά στοιχεία, τεχνικά χαρακτηριστικά) χαρακτηριστικά)  Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών για υποβολή προτάσεων >600 αναζητήσεις συνεργασιών εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών για υποβολή προτάσεων >600 αναζητήσεις συνεργασιών  Εθνική Δικτύωση: ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Ερ. Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι φορέων, Τεχνολογικά Πάρκα  Διεθνής Δικτύωση/Συμπληρωματικές δράσεις: Συντονισμός ή συμμετοχή σε 14 υποστηρικτικές δράσεις  Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ

12 Εθνικό Σημείο Επαφής -ΕΣΕ Μελλοντικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων  Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία»  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών – Νοέμβριος 2008  Ενέργεια  Κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες - Σεπτέμβρης 2008  Ειδικό Πρόγραμμα «Ιδέες»- Νοέμβριος 2008  Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες»  Ερευνητικές υποδομές  Περιφέρειες γνώσης – Οκτώβρης 2008  Ερευνητικό δυναμικό – Οκτώβρης 2008

13 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ για το 7 ο ΠΠ www.ekt.gr/fp7

14 Χρήσιμες διευθύνσεις για το 7 ο ΠΠ ΕΚΤ/ΕΙΕ Εθνικό Σημείο Επαφής  http://www.ekt.gr  http://www.ekt.gr/fp7  http://www.ekt.gr/research  http://cordis.europa.eu/greece Ευρωπαϊκή Επιτροπή  http://cordis.europa.eu/  http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html ERC (Εuropean Research Council)  FP7-IDEAS (CORDIS): http://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm  European Research Council: http://erc.europa.eu

15 Χρήσιμες διευθύνσεις για το 7 ο ΠΠ  http://www.gsrt.gr  http://www.eie.gr  http://www.certh.gr  http://www.stepc.gr  http://www.mariecurie.org/el  http://www.bionova.gr/  http://www.help-forward.gr/  http://www.eommex.gr/  http://www.demokritos.gr/  http://www.euroscience.gr / Αναζήτηση Συνεργασιών  http://www.ideal-ist.net (7 o ΠΠ-ICT)  http://www.smesgohealth.org (7 o ΠΠ-ΥΓΕΙΑ)

16 Enterprise Europe Network «Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό δίκτυο του κόσμου»  1η Ιανουαρίου 2008 ξεκίνησε η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  40 χώρες, 500 οργανισμοί, 4.000 επαγγελματίες  Σύσταση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης των ΜΜΕ βάσει τις εμπειρίας των Innovation Relay Centers (IRC’s) και των Euro Info Centers (EIC’s)  Βελτιωμένη πρόσβαση και εγγύτητα για τις ΜΜΕ (“no wrong door”)  Επαγγελματισμός και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕ http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

17 Enterprise Europe Network-HELLAS http://www.enterprise-hellas.gr/ 1. EKT/EIE (Α.Καραχάλιου, akarah@ekt.gr) 2. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας 3. ΒΕΑ 4. ΕΚΕΠΥ Α.Ε. 5. Επιμελητήριο Αρκαδίας 6. Επιμελητήριο Ιωαννίνων 7. Επιμελητήριο Καβάλας 8. ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε 9. ΣΕΒ 10. ΣΒΒΕ 11. ΕΤΑΤ Α.Ε. 12. ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ 13. ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου 15. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 16. ΑΝΚΟ Α.Ε. 2 φορείς έρευνας και τεχνολογίας, 5 επιμελητήρια, 3 βιομηχανικοί/επιχειρηματικοί σύνδεσμοι, 4 εταιρείες Ε&ΤΑ, 1 αναπτυξιακή εταιρία, 1 δημόσιος φορέας υποστήριξης των ΜΜΕ

18 Enterprise Europe Network-HELLAS Στόχοι One stop shop – για τις ελληνικές επιχειρήσεις  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων  Υποστήριξη των αναπτυσσόμενων περιφερειών  Προώθηση και υποστήριξη της καινοτομίας σε ΜΜΕ και Ερευνητικούς και Ακαδημαϊκούς φορείς  Σύνδεση έρευνας - βιομηχανίας  Ενίσχυση επιχειρηματικών, τεχνολογικών οικονομικών και πολιτικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο http://www.enterprise-hellas.gr/

19 Enterprise Europe Network-HELLAS Υπηρεσίες One stop shop – για τις ελληνικές επιχειρήσεις  Πληροφόρηση, υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, διαβουλεύσεις  Υπηρεσίες μεταφοράς καινοτομίας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας  Υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ στα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ http://www.enterprise-hellas.gr/

20 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ http://www.ekt.gr Helpdesk για Ευρωπαϊκά ΠΠ Τηλ.: 210 7273925 (κ. Γ. Μαζιώτη) Email: fp7@ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Για τo 7 ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Τ της ΕΕ Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google