Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσειςστο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εθνικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσειςστο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εθνικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσειςστο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εθνικό Σημείο Επαφής ΜΜΕ της Ε.Ε. EOMMEX Ξενίας 16, 11528- ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210.7491.295, 7491.308 Fax: 210.7715.025 e-mail: elena.spyropoulou@eommex.gr, http//www.eommex.gr

2 2 Οι ΜΜΕ στο 7ΠΠ Η ΔΙΑΦΟΡΑ!!!  Επιδότηση για την Έρευνα, όχι Δάνειο.  Η επιδότηση καλύπτει ένα μεγάλο μέρος, όχι όμως όλο.  οι ΜΜΕ που συμμετέχουν βάζουν επίσης την δική τους χρηματοδοτική συμμετοχ ή

3 3 Γιατί οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π. ? Οι ΜΜΕ αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και τον βασικό συντελεστή τόσο του Συστήματος Καινοτομίας όσο και της αλυσίδας μετατροπής της γνώσης σε Προϊόντα, Διεργασίες και Υπηρεσίες. Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν διαρκώς αυξανόμενο Ανταγωνισμό τόσο στην Εσωτερική Αγορά όσο και την Παγκόσμια,  γι’ αυτό χρειάζεται να αυξήσουν την Τεχνογνωσία τους, και να εντείνουν την Επιστημονική τους Έρευνα διαμέσου Διεθνικών Συνεργασιών.  Δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίες ώστε να συμπληρώσουν και ενισχύσουν τις επιπτώσεις από τις δράσεις που λαμβάνονται σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.

4 4 Αποτελέσματα των Προσκλήσεων του 7ΠΠ 2007(1) EL= 13.6 / 17 Ελλάδα 5 η μεταξύ ΚΜ

5 5 Αποτελέσματα των Προσκλήσεων του ΠΠ 2007(2) EL = 28.3 / 29.7 Η Ελλάδα 6 η μεταξύ ΚΜ

6 6 Αποτελέσματα των Προσκλήσεων του 7ΠΠ 2008(3 ) EL = 12.9 / 14.9 Η Ελλάδα 5 η μεταξύ ΚΜ

7 7 Αποτελέσματα των Προσκλήσεων του ΠΠ 2008(4) Η Ελλάδα 5 η μεταξύ ΚΜ FP7-2008-2 (1 st & 2 nd stage SME Associations)

8 8 8 οι ΜΜΕ στο 7 o Π.Π. Βασικές Πρωτοβουλίες

9 9 Κατανομή προϋπολογισμού για τις ΜΜΕ στο 6ΠΠ και 7ΠΠ

10 10  Εντοπισμός Περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος για τις ΜΜΕ στα Προγράμματα Εργασίας των 10 Θεματικών Περιοχών  Εξειδικευμένη Στρατηγική για ΜΜΕ στα πλαίσια κάθε Θεματικού Τομέα  Στόχος 15%  Απλοποιημένες Χρηματοδοτικές και Διοικητικές διαδικασίες (π.χ. 75% ποσοστό χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, δεν υπάρχουν Τραπεζικές εγγυήσεις ) οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π. Πρόγραμμα “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ”

11 11 “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ ” Στόχοι: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑκαι ΑΓΟΡΕΣ Ενίσχυση της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ Ικανότητας των ΜΜΕ καθώς επίσης και της δυνατότητας τους να αναπτύξουν ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ και ΑΓΟΡΕΣ βασισμένων στις Νέες Τεχνολογίες διαμέσου της ανάθεσης ΕΡΕΥΝΑΣ εξωτερικά, ώστε:  Να αυξήσουν τις Ερευνητικές τους προσπάθειες  Να απορροφήσουν Τεχνογνωσία  Να επεκτείνουν τα δίκτυα Συνεργασιών τους  Να βελτιώσουν την αξιοποίηση των Ερευνητικών αποτελεσμάτων οι ΜΜΕ στο 7 ο Π.Π. Πρόγραμμα “ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ”

12 12 Σύνδεση της Ακαδημαϊκής & Επιχειρηματικής Κοινότητας έχει στόχο την ενθάρρυνση της συνεργασίας μέσω Κοινοπραξιών δημόσιων και ιδιωτικών Ερευνητικών φορέων & Επιχειρήσεων (κύρια Μικρομεσαίων) με την ανταλλαγή Ερευνητικού (ή και τεχνικού) προσωπικού, για την υλοποίηση κοινού Ερευνητικού Έργου ή και δράσεων εκπαίδευσης- κατάρτισης με σκοπό την μεταφορά της Επιστημονικής και Τεχνολογικής εμπειρίας από τον Ακαδημαϊκό χώρο στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  Με αποσπάσεις Ερευνητών, στις Επιχειρήσεις ΜΜΕ  Ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ Ερευνητικών Φορέων & Επιχειρήσεων  Προσωρινή υποδοχή εξειδικευμένων εξωτερικών Ερευνητών  Δυνατότητα χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ε.Ε. σε μικρής κλίμακας εξοπλισμό των ΜΜΕ οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π. Πρόγραμμα “ΑΝΘΡΩΠΟΙ” (FP7-PEOPLE-IAPP-2008: Industry-academia pathways & partnerships)

13 13 Υποστήριξη στις ΜΜΕ ώστε να αναθέσουν εξωτερικά την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών : Ομάδες Στόχου: Ομάδες Στόχου: :  Χαμηλής έως Μεσαίας Τεχνολογικής εντάσεως ΜΜΕ, με ελάχιστες ή ανύπαρκτες ερευνητικές δυνατότητες  ΜΜΕ έντασης έρευνας που χρειάζονται να αναθέσουν έρευνα σε εξωτερικούς φορείς, συμπληρωματικά στην ερευνητική ικανότητα τους :  Ενώσεις ΜΜΕ, εκπροσωπώντας τα μέλη τους για την επίλυση των κοινών Τεχνικών Προβλημάτων τους bottom-up approachτο έργο καθορίζεται από τις ανάγκες των ΜΜΕ για επίλυση προβλήματος από τους Ερευνητικούς Φορείς)  bottom-up approach (το έργο καθορίζεται από τις ανάγκες των ΜΜΕ για επίλυση προβλήματος από τους Ερευνητικούς Φορείς) δεν υπάρχει ανάγκη για εστίαση στις 10θεματικές περιοχές  δεν υπάρχει ανάγκη για εστίαση στις 10 θεματικές περιοχές

14 14 ΑΡΧΗ: Σχήμα Εξωτερικής Ανάθεσης Ερευνητικού Έργου σχέση “πελάτη-πωλητή” ΜΜΕ & Ενώσεις ΜΜΕ Ερευνητικοί Φορείς Επενδύοντας στην Έρευνα Αποτελέσματα & Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Άλλες Επιχειρήσεις, Τελικοί Χρήστες

15 15 Καθαρή “Αρχή”: οι ΜΜΕ επενδύουν στην Ε &Τ Α “Πελάτη-Πωλητή  Σχέση “Πελάτη-Πωλητή” μεταξύ των ΜΜΕ & Ενώσεων ΜΜΕ και των Ερευνητικών Φορέων. επενδύουν σε έργα Ε&ΤΑ  Οι ΜΜΕ & Ενώσεις ΜΜΕ επενδύουν σε έργα Ε&ΤΑ και αναθέτουν εξωτερικά μέρος των “Ερευνητικών Δραστηριοτήτων”σε Ερευνητικούς Φορείς. ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝ  Οι Ερευνητικοί Φορείς ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝ τις υπηρεσίες τους προς τις ΜΜΕ & Ενώσεις ΜΜΕ. Επιχορήγηση στο έργο  Κοινοτική Συνεισφορά : Επιχορήγηση στο έργο (και όχι ατομικά στους συμμετέχοντες) η οποία καλύπτει μόνο μέρος της συνολικής επένδυσης. ίδια συμμετοχή  Οι ΜΜΕ & Ενώσεις ΜΜΕ και οι «Άλλοι Συμμετέχοντες και Τελικοί Χρήστες" συνεισφέρουν με ίδια συμμετοχή στο έργο.  Συλλογική ηγεσία  Συλλογική ηγεσία των ΜΜΕ & Ενώσεων ΜΜΕ στο έργο.

16 16 “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ”: “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ”: Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας IPR •Ειδικά για την “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ & Ενώσεων ΜΜΕ” (ισχύουν οι Κανόνες Συμμετοχής ). •Το καθεστώς εξ ορισμού παραμένει ότι τα πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων των έργων και τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανήκουν στις ΜΜΕ & στις Ενώσεις ΜΜΕ •Η Κοινοπραξία όμως μπορεί να καταλήξει σε διαφορετική συμφωνία, υπό τον όρο ότι οι ΜΜΕ/ Ενώσεις ΜΜΕ κατέχουν όλα τα Δικαιώματα που απαιτούνται για την σκοπούμενη χρήση και την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

17 17 “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ”: Αριθμός Εταίρων, Ελάχιστες Απαιτήσεις, Συντονισμός Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ : Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ : 3 ανεξάρτητες ΜΜΕ  Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες ΜΜΕ, εγκατεστημένες σε 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη ή Συνδεδεμένες Χώρες 2 Ερευνητικοί Φορείς.  Τουλάχιστον 2 Ερευνητικοί Φορείς. Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες.  Προαιρετικοί Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες. Έρευνα προς όφελος των Ενώσεων ΜΜΕ : Έρευνα προς όφελος των Ενώσεων ΜΜΕ : 3 ανεξάρτητες Ενώσεις/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ ή μία Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ.  Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες Ενώσεις/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ, εγκατεστημένες σε 3 διαφορετικά Κράτη Μέλη ή Συνδεδεμένες Χώρες, ή μία Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ομαδοποιήσεις ΜΜΕ.  Τουλάχιστον 2 Ερευνητικοί Φορείς.  Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες2 ΜΜΕ  Άλλες Επιχειρήσεις και Τελικοί Χρήστες με τουλάχιστον 2 ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ και οι Ενώσεις των ΜΜΕ έχουν την δυνατότητα να εμπιστευτούν τον συντονισμό του έργου σε Οργανισμούς εξειδικευμένους σε επαγγελματική Διαχείριση Έργου.

18 18 “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ” Χρηματοδοτικό Σχήμα - Συστάσεις Έρευνα για τις ΜΜΕ Έρευνα για τις Ενώσεις των ΜΜΕ Διάρκεια1-2 έτη2-3 έτη Αριθμός εταίρων 5-1010-15 Συνολικός Προϋπολ/μός 0.5 – 1.5 εκατομ. € € 1.5 – 4 εκατομ. € ΔραστηριότητεςΕ&ΤΑ, επίδειξη, διαχείριση, άλλες δραστηριότητες

19 19 “ Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ” Πρόγραμμα Εργασίας 2009 1.Υποστήριξη ώστε να αναθέσουν εξωτερικά την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών  2. Ανάπτυξη και Συντονισμός δράσεων υποστήριξης προς τις ΜΜΕ σε Εθνικό επίπεδο  Eurostars, Article 169 Initiative  ERA-NETs ( ο ΕΟΜΜΕΧ συμμετέχει στα EraSME & CORNET)  Υποστήριξη σε Εθνικά ή Περιφερειακά “exploratory awards”  Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής ΜΜΕ (ο ΕΟΜΜΕΧ συμμετέχει στο project TransCoSME) 3. Υποστηρικτικά Μέτρα  Δράσεις Συντονισμού & Υποστήριξης  Μελέτες

20 20 “Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ” Προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων 2009 1.Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ 1.Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ: (FP7-SME-2009-1-1) •1η Πρόσκληση 2009 (Πιθανή Δημοσίευση τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2009 ?? •1η Πρόσκληση 2009 (Πιθανή Δημοσίευση τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2009 ?? ) τέλος Δεκεμβρίου 2009?? –Πιθανή Καταληκτική Ημ/νία: τέλος Δεκεμβρίου 2009?? –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: ???????? εκατομ.€ 2.Έρευνα προς όφελος Ενώσεων ΜΜΕ 2.Έρευνα προς όφελος Ενώσεων ΜΜΕ: (FP7-SME-2008-2 ) •1η Πρόσκληση 2008 (Δημοσίευση στις 24 Ιουλίου 2008 •1η Πρόσκληση 2008 (Δημοσίευση στις 24 Ιουλίου 2008 ) 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 –Καταληκτική Ημ/νία 1ο Στάδιο : 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Μαΐου 2009 –Καταληκτική Ημ/νία 2ο Στάδιο : 28 Μαΐου 2009 –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 94,570 εκατ.€

21 21 Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ: Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ: Σημαντικά Έγγραφα –Workprogramme "Research for the benefit of SMEs" –Guides for applicants "Research for SMEs“ and “Research for SME associations” –Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects –Rules for the submission of proposals  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Cap acitiesDetailsCallPage&call_id=35  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Cap acitiesDetailsCallPage&call_id=36  http://sme.cordis.lu/home/index.cfm

22 22 οι ΜΜΕ στο 7ο Π.Π. Περισσότερες Πληροφορίες Το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της Ε.Ε. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html CORDIS/SME TechWeb: sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm Εθνικά Σημεία Επαφής ΜΜΕ: http://cordis.europa.eu/fp6/ncp.htm http://www.ncp-sme.net/ Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας/ Υπουργείο Ανάπτυξης : http://www.gsrt.gr ΕΟΜΜΕΧ/ Εθνικό Σημείο Επαφής ΜΜΕ: http://www.eommex.gr

23 23 Η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει οριστεί τον ΕΟΜΜΕΧ/ Ε.Σπυροπούλου, “ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ για τις MME ” στο “7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ & Ε” της Γ.Δ./ΕΡΕΥΝΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΟΜΜΕΧ: Εθνικό Σημείο Επαφής για τις ΜΜΕ Λειτουργεί : •σε Εθνικό επίπεδο •σε Εθνικό επίπεδο, προσφέροντας υπηρεσίες & δραστηριότητες καλύπτοντας όλη τη χώρα •σε Ευρωπαϊκό επίπεδο •σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια του “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ για τις MME της Ε.Ε.”, εξασφαλίζοντας την διαφάνεια και την ισότητα πρόσβασης των ενδιαφερομένων κύρια των ΜΜΕ στις δράσεις του 7 ου Π.Π. Παρέχει: ☻Ενημέρωση, Πληροφόρηση, Παρότρυνση:  Καθοδήγηση και ερμηνεία 7ΠΠ & Παροχή συμβουλών  Καθοδήγηση και ερμηνεία 7ΠΠ & Παροχή συμβουλών σε θέματα σχετικά με τις Διοικητικές λειτουργίες, τις Συμβάσεις, τα Οικονομικά θέματα, τα Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και την τήρηση των Κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας κλπ. ☻Τεχνική Υποστήριξη :  Συνδρομή για την προετοιμασία της πρότασης και Προ-έλεγχο  Συνδρομή για την προετοιμασία της πρότασης και Προ-έλεγχο πριν την υποβολή στην Ε.Ε.  Ανεύρεση διεθνικών Εταίρων ☻Εκπαίδευση & Διάχυση Βέλτιστων Πρακτικών: Σεμιναρίων & Workshops  Διοργάνωση εκπαιδευτικών Σεμιναρίων & Workshops Βέλτιστων Πρακτικών για  Εκπόνηση Βέλτιστων Πρακτικών για Προετοιμασία Πρότασης, Συμβάσεις, Οικονομικά, Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

24 24 Υπηρεσίες: •Πληροφόρηση, & διαβουλεύσεις, υπηρεσίες Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας, •Υπηρεσίες Καινοτομίας, Μεταφοράς, Τεχνολογίας & Τεχνογνωσίας •Υποστήριξη της συμμετοχής των ΜΜΕ στα προγράμματα Ε&ΤΑ της Ε.Ε. το ΕΚΤ/ΕΙΕ & ο EOMMEX είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις Επιχειρήσεις


Κατέβασμα ppt "1 οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις οι ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσειςστο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εθνικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google