Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής Ακαδημαϊκό έτος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες) 1

2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες έρευνες στο διεθνή χώρο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού. Οι έρευνες τροφοδοτήθηκαν από τα στοιχεία των ερευνών για το αποτελεσματικό σχολείο και με τη σειρά τους τροφοδότησαν τέτοιες έρευνες. Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός: ουτοπία ή πραγματικότητα; Δεν είμαστε σε θέση να διακρίνουμε με σιγουριά τον αποτελεσματικό από τον αναποτελεσματικό εκπαιδευτικό. Δεν είμαστε σε θέση να περιγράψουμε ποιες είναι ακριβώς οι ικανότητες που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός. Η ύπαρξη αντιφατικών ή αμφιλεγόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων απορρέει κυρίως από την πολυπλοκότητα της διδακτικής πράξης. Η διδασκαλία είναι μια περίπλοκη και απρόβλεπτη πολλές φορές διαδικασία. Μπορεί π.χ. να είναι αποτελεσματική για μια ομάδα μαθητών και αναποτελεσματική για μια άλλη.

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) Σύμφωνα με έρευνες κατά τις δεκαετίες ΄60, ΄70,΄80 [(Ryans, 1960), (Getzels & Jacson, 1963), (Rosenshine & Furst, 1973), (Peterson & Walberg, 1979), (Medley, 1979), (Murray, 1983), (Csikszenmihalyin & McCormack, 1986), (Berliner, 1987), (Anderson, 1989)], o αποτελεσματικός εκπαιδευτικός διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: Ακεραιότητα ως χαρακτήρας (ειλικρίνεια, σύνεση, κ.λπ.). Εγκαρδιότητα και ενθουσιασμό. Χιούμορ. Προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Ορθή κρίση. Καλή οργάνωση της σχολικής τάξης. Γνώση του γνωστικού αντικειμένου. Οργάνωση της διδασκαλία και σαφήνεια στο λόγο. Σχεδιασμός του μαθήματος. Παροχή επανατροφοδότησης στους μαθητές και επιβράβευση της επιτυχίας. Πηγή έμπνευσης για τους μαθητές. Γνώση ατομικών αναγκών των μαθητών. Δημιουργία ατμόσφαιρας εργασίας.

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) Σύμφωνα με τους M. Harris και J. Hill (M. Harris & J. Hill, 1982 / M. Harris, 1986) ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία, ομαδοποιημένα σε 6 κατηγορίες: 1. Να είναι συστηματικός: είναι οργανωμένος, έχει σαφείς στόχους και είναι καλά προετοιμασμένος, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και ενεργεί συστηματικά για την πραγμάτωση των στόχων οργανώνει τις μαθησιακές ασχολίες για να προσφέρει μια ομαλή ροή των γεγονότων με την ελάχιστη δυνατή σύγχυση ή χάσιμο χρόνου, κοινοποιεί τους στόχους, τη σειρά των εννοιών του μαθήματος, τις ευθύνες που θα αναλάβουν οι μαθητές, παραχωρεί υπευθυνότητες σε μαθητές, γονείς και άλλους και κρατεί την ενέργειά του για πιο απαιτητικά καθήκοντα, κρατεί τον κατάλληλο ρυθμό κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές έχουν τον απαιτούμενο χρόνο.

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) 2. Να είναι φιλικός: μιλά στους μαθητές με θετικό τόνο, τους ενθαρρύνει και τους επαινεί με διάφορους τρόπους, εκφράζει προσωπικό ενδιαφέρον για τους μαθητές, δείχνει ενδιαφέρον και ζεστασιά εντός και εκτός σχολείου με διάφορους τρόπους. 3. Να είναι ικανός στην προφορική επικοινωνία: επικοινωνεί με σαφήνεια και ακρίβεια, ενθαρρύνει τις απαντήσεις των μαθητών και την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητών, χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνικών για την υποβολή ερωτήσεων.

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) 4. Να είναι ενθουσιώδης: εκφράζει ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για την ύλη αλλά και για άλλα θέματα /γεγονότα, χρησιμοποιεί πληθώρα τεχνικών για να παρουσιάσει την ύλη, αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και την επικαιρότητα για να αντλήσει θέματα, αντιδρά αυθόρμητα σε μη προβλέψιμα γεγονότα στην τάξη και τα αξιοποιεί για να κάνει προεκτάσεις. 5. Να εξατομικεύει τη διδασκαλία του: συλλέγει, οργανώνει και αναλύει διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών του, προγραμματίζει ώστε να ικανοποιήσει τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του, κατευθύνει τη διδασκαλία με γνώμονα τις ατομικές ανάγκες των μαθητών του, αντιδρά προς τους μαθητές ώστε να τους βοηθήσει να πετύχουν τους στόχους τους.

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) 6. Να χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα: χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες, εμπλέκει τους μαθητές τακτικά σε εμπειρίες που διεγείρουν τις αισθήσεις, όπως παιχνίδι, δραματοποίηση, project και λαμβάνει μέρος και αυτός.

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) Ο Borich (1988), προτείνει δέκα είδη συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού που αφορούν στην αποτελεσματικότητά του. Τα πέντε πρώτα τα ονόμασε «βασικά είδη συμπεριφοράς» και τα υπόλοιπα πέντε ως «καταλυτικά είδη συμπεριφοράς». Α. Βασικά είδη συμπεριφοράς: Καθαρότητα Ποικιλία Προσήλωση στο καθήκον Εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης Βαθμός επιτυχίας των μαθητών Β. Καταλυτικά είδη συμπεριφοράς: Χρήση των ιδεών των μαθητών από τον εκπαιδευτικό Δόμηση του μαθήματος Τεχνική των ερωτήσεων Ενθάρρυνση των μαθητών Ενθουσιασμός

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) Οι D. Levine και L. Lezotte (1990) αλλά και o J. Walberg (1991), υποστηρίζοντας τις λεγόμενες ποιοτικές προσεγγίσεις, προτείνουν ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το οποίο και βασίζεται στην παρατήρηση της διδασκαλίας. Αυτό το σύστημα προτείνει να εστιαστεί η αξιολόγηση σε πέντε βασικούς άξονες: τις τεχνικές διδασκαλίας την πορεία διδασκαλίας και τον τρόπο παρουσίασης της ύλης την οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης το μαθησιακό περιβάλλον και το επικοινωνιακό κλίμα της τάξης την επαγγελματική εξέλιξη και ανάληψη ευθυνών από την πλευρά των εκπαιδευτικών

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) Ο Π. Πασιαρδής (1996) προτείνει ένα σύστημα αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, βασιζόμενος στο Texas Teacher Appraisal System (TTAS), το οποίο και αυτό αφορά στην άμεση παρατήρηση της διδασκαλίας. Το σύστημα αποτελείται από τους ίδιους ακριβώς βασικούς άξονες-τομείς των Levine & Lezotte, εμπλουτίζεται όμως από τα στοιχεία του TTAS. ΤΟΜΕΑΣ Ι: τεχνικές διδασκαλίας ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: πορεία διδασκαλίας και παρουσίαση της ύλης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης ΤΟΜΕΑΣ ΙV: μαθησιακό περιβάλλον - επικοινωνιακό κλίμα τάξης ΤΟΜΕΑΣ V: επαγγελματική εξέλιξη και ανάληψη ευθυνών

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) ΤΟΜΕΑΣ Ι: τεχνικές διδασκαλίας ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ο εκπαιδευτικός προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές για να συμμετέχουν ενεργά και με επιτυχία στο μάθημα, διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους, επιζητώντας τη συμμετοχή τους και προσαρμόζοντας τη διδασκαλία του στα επίπεδα των μαθητών. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τεχνικές για παροχή κινήτρων μάθησης, συσχετίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών και δίνοντας θετική ενίσχυση στις προσπάθειες για να μάθουν. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί και ανατροφοδοτεί τους μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ζητώντας απαντήσεις από συγκεκριμένους μαθητές για σκοπούς αξιολόγησης, σχολιάζοντας θετικά τις σωστές απαντήσεις και παρέχοντας ανατροφοδότηση.

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: πορεία διδασκαλίας και παρουσίαση της ύλης ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Ο εκπαιδευτικός διδάσκει άποσκοπώντας σε γνωσιολογική, συναισθηματική και/η ψυχοκινητική μάθηση, συσχε-τίζοντας το περιεχόμενο του μαθήματος με προηγούμενη ή μελλοντική μάθηση και παρέχοντας ευκαιρίες για εμπλουτισμό και εμβάθυνση σε έννοιες κρίσιμες του μαθήματος ή απόκτηση δεξιοτήτων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί αποτελεσματικούς τρόπους φραστικής επικοινωνίας, εκφράζεται με σαφή γλώσσα και έχει ικανότητα στη χρήση του γραπτού λόγου. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Ο εκπαιδευτικός μεγιστοποιεί το χρόνο που αφιερώνεται στη διδασκαλία, αρχίζει αμέσως το μάθημα και δε σπαταλά χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κρατώντας διαρκώς τους μαθητές σε εγρήγορση.

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: Ο εκπαιδευτικός οργανώνει τα υλικοτεχνικά μέσα και τους μαθητές. Διευθετεί τον τρόπο που κάθονται ή που είναι οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ο πλέον κατάλληλος για το συγκεκριμένο μάθημα και το περιβάλλον της τάξης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τη συμπεριφορά των μαθητών ανάλογα και με τις προσδοκίες για τη συμπεριφορά τους. Εφαρμόζει τους κανόνες δίκαια και με σταθερότητα. ΤΟΜΕΑΣ ΙV: μαθησιακό περιβάλλον - επικοινωνιακό κλίμα τάξης ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9: Ο εκπαιδευτικός διατηρεί ευχάριστο και ζεστό περιβάλλον. Αποφεύγει σαρκασμούς και αρνητικές κριτικές και διατηρεί ένα κλίμα ευγένειας και αλληλοσεβασμού.

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ερευνητικές προσεγγίσεις) ΤΟΜΕΑΣ V: επαγγελματική εξέλιξη και ανάληψη ευθυνών ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει οργανώνει και λαμβάνει μέρος σε επιμορφωτικές ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο περιεχόμενο των θεμάτων που διδάσκει, τις καινοτομίες και εξελίξεις στη διδακτική μεθοδολογία. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 11: Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους γονείς, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία σε θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης των γονέων σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 12: Ο εκπαιδευτικός ακολουθεί την εκπαιδευτική πολιτική και τις διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί στη σχολική του μονάδα. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 13: Ο εκπαιδευτικός προωθεί και αξιολογεί την ανάπτυξη των μαθητών του και διατηρεί αρχείο, όπου αποτυπώνεται η πρόοδος των μαθητών.

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας)

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας)

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας)

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας)

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (η περίπτωση της Μ. Βρετανίας) Classroom climate

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα) Από έρευνα της Λεονταρή (1999) σε μαθητές του δημοτικού σχολείου, διαπιστώθηκε ότι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα εξής: Να μη φωνάζει, να μη μαλώνει, να μη νευριάζει και να μην είναι αυστηρός (14%). Να είναι καλός (14%). Να έχει χιούμορ και να είναι διασκεδαστικός (12%). Να τιμωρεί όταν πρέπει (11%). Να εξηγεί το μάθημα και να λύνει τυχόν απορίες (11%). Να παρεκκλίνει από το αναλυτικό πρόγραμμα και να δίνει ελεύθερες ώρες για παιχνίδι (10%). Να μη χτυπάει (8%). Να συμμετέχει στις σχολικές εκδρομές (7%). Να αγαπάει τους μαθητές (7%). Να βοηθάει, να καθοδηγεί και να συμβουλεύει τους μαθητές, ιδίως τους αδύναμους (7%).

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα) Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το 1999 από την Παρασκευά, ζητήθηκε από μαθητές Δημοτικού Σχολείου να σκιαγραφήσουν τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και αυτοί του επέδωσαν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: Δίνει ευκαιρίες για επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Απευθύνει καθαρές ερωτήσεις. Η διδασκαλία του έχει ποικιλία μεθόδων, δραστηριοτήτων και διδακτικών μέσων. Προκαλεί και επιτρέπει τη συμμετοχή, την εμπλοκή και άσκηση των μαθητών του κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Δίνει ατομικές συμβουλές, ασκεί επαίνους και κάνει σχόλια. Προσφέρει βοήθεια για την υπερπήδηση δυσκολιών. Διατηρεί αρχείο και ελέγχει τις εργασίες των μαθητών του.

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα) Το πορτρέτο του αποτελεσματικού καθηγητή επιχείρησε να σκιαγραφήσει έρευνα της Μ. Καΐλα (1999). Το δείγμα της έρευνας -μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση «Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός εκπαιδευτικός;». Η κατανομή των απαντήσεων είχε ως εξής: Συνεργατικότητα (95%). Μεταδοτικότητα (84%). Επιβολή (71%). Μεθοδικότητα (70%). Θετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας (69%). Σοβαρότητα (55%). Έλλειψη αυταρχικότητας (44%). Εξωτερικά χαρακτηριστικά (30%). Ευρύτητα ενδιαφερόντων (25%).

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα) Στα πλαίσια έρευνας του Σ. Ευαγγελόπουλου (2000), μαθητές δημοτικού ρωτήθηκαν για τα χαρακτηριστικά που κατά τη γνώμη τους θα πρέπει να έχει ένα καλός δάσκαλος. Επελέγησαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά με σειρά προτεραιότητας: Διδάσκει καλά και μεθοδικά. Συμπεριφέρεται καλά στους μαθητές του. Κατανοεί τα προβλήματα και τις ελλείψεις των μαθητών του και τους βοηθάει. Έχει φιλικές και συνεργατικές σχέσεις με τους μαθητές του. Έχει χιούμορ και είναι διασκεδαστικός.

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα) Από έρευνα του Α. Παπανδρέου (2001) σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου, διαπιστώθηκε ότι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού (καλού δασκάλου) είναι: Η διόρθωση των μαθητών χωρίς επίκριση. Η ποικιλομορφία στη διδασκαλία. Η ζωντάνια του εκπαιδευτικού και συνεχής επαφή βλέμματος εκπαιδευτικού και μαθητών. Η περιφορά του εκπαιδευτικού στην τάξη κατά την ανάθεση σιωπηρών εργασιών για προσφορά βοήθειας στους μαθητές. Η καθαρότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια στις οδηγίες του εκπαιδευτικού.

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα) Για την μελέτη των χαρακτηριστικών του αποτελεσματικού/ αναποτελεσματικού εκπαιδευτικού, εκτός από τις έρευνες με δείγμα μαθητές, έχει πραγματοποιηθεί και έρευνα σε εκπαιδευτικούς. Στην έρευνα της Μ. Καΐλα (1999), εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλήθηκαν να απαντήσουν σε δύο κλειστές ερωτήσεις με επτά χαρακτηριστικά η καθεμία, στις οποίες θα έπρεπε να τα ιεραρχήσουν κατά σειρά σημαντικότητας. Α. «Τι νομίζετε ότι ενοχλεί τους μαθητές σας στη συμπεριφορά ενός καθηγητή;» (με σειρά σημαντικότητας) Όταν κάνει διακρίσεις μέσα στη τάξη. Όταν ειρωνεύεται και προσβάλλει τους μαθητές. Όταν δε δέχεται να ακούσει τη γνώμη των μαθητών. Όταν δε μπορεί να επιβληθεί στη τάξη. Όταν κάνει μάθημα μόνο με τους καλούς μαθητές. Όταν δεν έχει αρκετές γνώσεις. Όταν είναι αυταρχικός.

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (έρευνες στην Ελλάδα) Β. «Τι νομίζετε ότι ευχαριστεί τους μαθητές στη συμπεριφορά ενός καθηγητή» (με σειρά σημαντικότητας) Όταν ενθαρρύνει τους μαθητές του στις προσπάθειες που κάνουν. Όταν κάνει κατανοητό το μάθημα. Όταν συζητά με τους μαθητές του θέματα που τους ενδιαφέρουν. Όταν έχει χιούμορ. Όταν υπολογίζει την γνώμη των μαθητών του. Όταν βοηθάει αυτούς που έχουν αδυναμίες στο μάθημα. Όταν περνάει την ώρα του χωρίς να κάνει μάθημα.

27 ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να είναι καλός και όχι αποτελεσματικός ή να είναι αποτελεσματικός και όχι καλός. καλός εκπαιδευτικός αποτελεσματικός εκπαιδευτικός

28 ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  (;) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  (;) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 1. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ VS Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  «Ο εκπαιδευτικός γεννιέται» ή «ο εκπαιδευτικός γεννημένος παιδαγωγός» (έμφυτες ικανότητες).  Αρκεί να περιγράψουμε φαινομενολογικά τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού.  Δεν έχει νόημα η προσπάθεια εντοπισμού των χαρακτηριστικών του με στόχο τη βελτίωση.  Δεν τίθεται θέμα εκπαίδευσης αλλά επιλογής μόνο.  Μια τέτοια προσέγγιση ελάχιστη βοήθεια θα μπορούσε να προσφέρει στα Ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, εφόσον δεν διασφαλίζει αξιόπιστα κριτήρια για τον προσανατολισμό των Ιδρυμάτων.  «Ο εκπαιδευτικός (περισσότερο) γίνεται».  Επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτικών. Βαθιά θεωρητική γνώση του επαγγελματικού πεδίου, απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων και ανατροφοδότηση του έργου τους.  Δεν είναι το ζητούμενο οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά αλλά οι επιδράσεις που έχουν στους μαθητές αυτά, έτσι όπως εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς.

29 ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 2. «ΗΘΟΛΟΓΙΚΑ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ VS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  Η έννοια του καλού εκπαιδευτικού συνοδεύεται συχνά με «ηθολογικά» χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, όπως: αγάπη για τα παιδιά, αγάπη για το επάγγελμα, αγάπη προς την πατρίδα, αγάπη προς την εκκλησία, διάθεση προσφοράς στην κοινότητα, καλή συμπεριφορά, ήθος, κ.λπ.  Η έννοια του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προσδιορίζεται με βάση την επίδρασή του στη γνωστική, κοινωνική, ψυχοκινητική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών του.

30 ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ VS ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1)  Υποκειμενισμός στην προσέγγιση της έννοιας του καλού εκπαιδευτικού γιατί λείπουν κοινά κριτήρια αναφοράς. Καλός ως προς τι. (καλός επιστήμονας; καλός παιδαγωγός; ευαίσθητος σε κοινωνικά προβλήματα; καλός υπάλληλος; ή μεταδοτικός; Αυστηρός; Φιλικός; διαθέτει χιούμορ; κ.λπ.). Καλός για ποιον. (Για τους μαθητές; είναι φιλικός; έχει καλή συμπεριφορά; έχει χιούμορ; βάζει καλούς βαθμούς; Για τους γονείς; είναι αυστηρός; δίνει πολλές εργασίες; Για το διευθυντή; είναι συνεπής; είναι συνεργάσιμος; Για τους συναδέλφους του; Για το σχολικό σύμβουλο; Για τον υπεύθυνο του κυλικείου;)  Είναι τόσες πολλές και διαφορετικές οι περιοχές καθηκόντων του εκπαιδευτικού που δεν μπορεί να αποδίδει εξίσου καλά σε όλες αυτές και ούτε να ικανοποιήσει όλες τις ομάδες αναφοράς.

31 ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ VS ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (2)  Η έννοια του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προσεγγίζεται κυρίως με βάση ένα πυρήνα αντικειμενικών κριτηρίων που εγγυώνται σταθερότητα και ανεξαρτησία από τα άτομα που τον αξιολογούν και τα κριτήρια που αυτά χρησιμοποιούν για να τον αξιολογήσουν.  Δεν έχει τόση σημασία ποια χαρακτηριστικά ένα άτομο ή ένας οργανισμός θέλει να έχει ή νομίζει ότι πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός αλλά ποια έχουν επισημανθεί από την έρευνα ότι υποβοηθούν τη διδασκαλία να επιτύχει στους στόχους της.  Η αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού εκφράζεται αντί των γενικών χαρακτηρισμών (άριστη, καλή, μέτρια, κ.λπ.) με αντικειμενικούς προσδιορισμούς των αποτελεσμάτων (το 90% των μαθητών κατέκτησαν το στόχο, 5 στους 20 μαθητές πέρασαν τη βάση στο τεστ, 3 μαθητές είχαν δυσκολίες να κατανοήσουν την έννοια …)  Η έννοια του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συνδέεται έτσι στενά με την έννοια της αποδοτικότητας της διδασκαλίας.

32 ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ VS ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (3)  Τα αντικειμενικά κριτήρια προέρχονται από τη συστηματική μελέτη (επιστημονικές έρευνες) της επίδρασης χαρακτηριστικών και μορφών συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού στις επιδόσεις των μαθητών.  Είναι αλήθεια, όμως, ότι πολλές φορές καταλήγουμε σε υπερβολές στην προσπάθειά μας για αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων, όπως η παρακάτω χαρακτηριστική φράση από τον J. Brophy, βασικό εκφραστή της άποψης για το ότι η διδασκαλία είναι επιστήμη: «…το κλειδί για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι να συγκεντρωθεί η γνώση η σχετική με τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και να μεταφρασθεί σε αλγορίθμους, τους οποίους μπορούν να κατακτήσουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να τους χρησιμοποιούν στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας τους».

33 «ΚΑΛΟΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής «ΚΑΛΟΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ - ΣΥΝΟΨΗ «ΚΑΛΟΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η διδασκαλία είναι τέχνη Η διδασκαλία είναι επιστήμη Εξαρτάται από τα στοιχεία της προσωπικότητάς του Εξαρτάται από την επίδραση των στοιχείων στο μαθητή Βασίζεται σε πεποιθήσεις, αντιλήψεις Βασίζεται στην επιστημονική έρευνα Ηθολογικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά μαθητών Υποκειμενικά κριτήρια Αντικειμενικά κριτήρια Ποικίλει με βάση τα κριτήρια που υιοθετούμε Τα κριτήρια που υιοθετούμε βασίζονται στη διδασκαλία Εξάρτηση από συγκεκριμένες ομάδες ατόμων Ανεξαρτησία από ομάδες ατόμων


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google