Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ και ερευνητών σε έργα του 6ου ΠΠ στο χώρο της Υ γείας και Βιοτεχνολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ και ερευνητών σε έργα του 6ου ΠΠ στο χώρο της Υ γείας και Βιοτεχνολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ και ερευνητών σε έργα του 6ου ΠΠ στο χώρο της Υ γείας και Βιοτεχνολογίας

2 ΄Εργο SMEs go LifeSciences Υποβολή: Απρίλιος 2003 σαν ETI - Specific Support Action Έναρξη του έργου: 1η Μαρτίου, 2004 Διάρκεια: 3 χρόνια Συμμετέχοντες: 28 εταίροι από 26 ευρωπαϊκές χώρες Συντονιστής: Bureau for International Research and Technology Cooperation, Austria www.smesgolifesciences.org

3 Στόχος Η αύξηση της αριθμητικής και ποιτικής συμμετοχής των ΜΜΕ και ομάδων ΜΜΕ σε προγράμματα του 6ου ΠΠ της ΕΕ που σχετίζονται με τις Επιστήμες Βιοτεχνολογίας και Υγείας Η πρωτοβουλία εστιάζεται για το σχηματισμό κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων σε προγράμματα της ΕΕ στην υποστήριξη και την εκπαίδευση των ΜΜΕ και των ερευνητών

4 Δραστηριότητες (Ι) Ομάδα στόχος: ΜΜΕ  Εντοπισμός / Πληροφόρηση ΜΜΕ και ομάδων ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Επιστημών Βιοτεχνολογίας και Υγείας  Δημιουργία Προφίλ ΜΜΕ και ομάδων ΜΜΕ έτοιμων να συμμετέχουν στα σχετικά με τις Επιστήμες Βιοτεχνολογίας και Υγείας προγράμματα του 6ου ΠΠ  Υποστήριξη και εκπαίδευση ΜΜΕ σε θέματα όπως: Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διαχείριση και οικονομικές πτυχές των προγραμμάτων της ΕΕ κλπ.

5 Δραστηριότητες (ΙΙ) Ομάδα στόχος: Ερευνητές  Εντοπισμός ερευνητών / ερευνητικών κοινοπραξιών που ετοιμάζουν προτάσεις για προγράμματα με συνεργάτες ΜΜΕ ή που συμμετέχουν ήδη σε προγράμματα  Υποστήριξη και εκπαίδευση ερευνητών σε θέματα όπως  προετοιμασία προτάσεων και η συμμετοχή ΜΜΕ  δημιουργία κοινοπραξιών και η ανεύρεση συνεργατών  νομικές και οικονομικές πτυχές του 6ου ΠΠ  Δημιουργία προφίλ ερευνητικών κοινοπραξιών που αναζητούν συνεργασίες με ΜΜΕ

6 Δραστηριότητες (ΙΙI) Υποστήριξη Συνεργασιών ΜΜΕ - Ερευνητών  Δημιουργία ποιοτικής βάσης δεδομένων όπου οι ΜΜΕ θα μπορούν να παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους και οι ερευνητές τις ιδέες τους για υποβολή προτάσεων  Παρουσίαση των προφίλ ΜΜΕ και των ιδεών για υποβολή προτάσεων των ερευνητών σε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις  Υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ και ερευνητικών κοινοπραξιών με την  οργάνωση 3 εκδηλώσεων μεσιτείας  κατά περίπτωση υποστήριξη ΜΜΕ και ερευνητών

7 Δραστηριότητες (ΙV) Υποστήριξη Συνεργασιών ΜΜΕ - Ερευνητών  Συνεργασία με έργα που εκτελούνται ήδη και προτίθενται να συμπεριλάβουν ΜΜΕ σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης του έργου  Χαρτογράφηση και δικτύωση θερμοκοιτίδων και biovalleys και εκπαίδευσή τους  Στενή συνεργασία με τα Βιοτεχνολογικά επιχειρηματικά δίκτυα π.χ. Europabio (πλατφόρμα των National Biotech Associations) EBN (European Business and Ιnnovation centres Network) IRC (Innovation Relay Centers)

8 Κύρια Σημεία του Έργου  Επαφή με 2500 ΜΜΕ και 400 ερευνητές στην ΕΕ για συμμετοχή σε έργα στο χώρο της Υγείας και Βιοτεχνολογίας του 6ου ΠΠ  Συμμετοχή σε 6 μεγάλες Ευρωπαϊκές Εκθέσεις & οργάνωση 160 Εθνικών Συνεδρίων Πληροφόρησης με Ημερίδες Μεταφοράς Τεχνολογίας για ΜΜΕ και ερευνητές  Δημιουργία 100 προφίλ και αναζήτηση συνεργατών για συντονιστές ή εταίρους που ετοιμάζουν προτάσεις για έργα στο χώρο της Υγείας και Βιοτεχνολογίας, και συγκεκριμένα για τα νέα μέσα υλοποίησης  300 συνεργασίες με συμμετοχή τουλάχιστον μιας ΜΜΕ, με συνολική συμμετοχή 500 ΜΜΕ

9 www.smesgolifesciences.org

10 http://www.ekt.gr/smesgolifesciences/index.html

11 SMEs go LifeSciences  Η κύρια πλατφόρμα για τις ΜΜΕ στο χώρο της Υγείας & Βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη  Υποστηρίζει την ανάπτυξη της δυναμικής των ΜΜΕ για καινοτομία www.smesgolifesciences.org

12 Πληροφορίες Δρ Νικόλαος Βλαχάκης, Αργυρώ Καραχάλιου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 48, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 11635 Αθήνα Tηλ: +30 210 7273920-1 Fax: +30 210 7246824 e-mail: vlahakis@ekt.gr, e-mail: vlahakis@ekt.gr, akarah@ekt.grvlahakis@ekt.gr http://www.ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ και ερευνητών σε έργα του 6ου ΠΠ στο χώρο της Υ γείας και Βιοτεχνολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google