Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα διευθυντών ΠΕ Σερρών Σέρρες 5/12/2013

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα διευθυντών ΠΕ Σερρών Σέρρες 5/12/2013"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα διευθυντών ΠΕ Σερρών Σέρρες 5/12/2013
Το Νομοθετικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και τα νέα δεδομένα

2 Στην Ελλάδα, παρά την έλλειψη επιδημιολογικών ερευνών ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός μαθητών παραπέμπεται κάθε χρόνο στις ειδικές διαγνωστικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΚΕΔΔΥ, Κ.Ψ.Υ, Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες) προς υποστήριξη και βοήθεια για ζητήματα που αφορούν σε μαθησιακές, κοινωνικές και συμπεριφορικές δυσκολίες (Κουρκούτας, Η.(2011).

3 Με βάση τόσο τα διεθνή στοιχεία όσο και τα ελληνικά δεδομένα, ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση και το μέγεθος των δυσκολιών, καθώς και των δευτερογενών δυσλειτουργιών που προκαλούνται, ένα ποσοστό 3% έως 25% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού χρήζει ιδιαίτερων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πιθανώς εξειδικευμένης υποστήριξης.

4 Τα προβλήματα συμπεριφοράς ανήκουν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής;
Ερώτημα Τα προβλήματα συμπεριφοράς ανήκουν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής;

5 Προβλήματα συμπεριφοράς και Ειδική Αγωγή
Μαθητές με κοινωνικά, οικογενειακά προβλήματα, και τυχόν δευτερογενή χαμηλή επίδοση ή λιγότερο ήσυχοι από το αναμενόμενο, δεν αφορούν εν πρώτης την Ειδική Αγωγή.

6 Δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

7 Η προβληματική συμπεριφορά είναι μια δευτερογενής εκδήλωση
Η προβληματική συμπεριφορά είναι μια δευτερογενής εκδήλωση. Η πρωτογενής αιτία μπορεί να βρίσκεται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο άλλο χώρο. Σημαντικό για μας να έχουμε ενσυναίσθηση του πρωτογενούς προβλήματος.

8 Ερώτημα Τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε μαθητή με προβληματική συμπεριφορά;

9 Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αυτές που αφορούν την Ειδική Αγωγή
Ποιοι είναι;

10 Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου 3699 (ΦΕΚ 199) 2-10-2008
1. νοητική αναπηρία, 2. αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), καθώς και αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 3. κινητικές αναπηρίες, 4. χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, 5. διαταραχές ομιλίας, λόγου, 6. ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,

11 7. σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 8
7. σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 8. διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), 9. ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. 10. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. 11. Μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα.

12 Ερώτημα Τι κάνουμε όταν έρχεται ειδικός παιδαγωγός για ΤΕ ή παράλληλη στήριξη στο σχολείο μας;

13

14

15

16

17

18

19 ερώτημα Ποια διαδικασία πρέπει να τηρηθεί πριν την παραπομπή ενός μαθητή στο ΚΕΔΔΥ;

20 Ενδοσχολική αντιμετώπιση
Προσπάθεια αντιμετώπισης απ’ το δάσκαλο με την αρωγή της οικογένειας Εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός του ΤΕ όπου υφίσταται Περιγραφική παιδαγωγική έκθεση(ΠΠΕ), εμπλέκεται ο διευθυντής Βραχύχρονο πρόγραμμα παρέμβασης (ΒΠΠ), για 4-8 εβδομάδες

21 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Β.Π.Π.)
Για το μαθητή-τρια: της τάξης Συνοπτική περιγραφή θέματος: Διάρκεια προγράμματος: Συμμετέχοντες (π.χ. εκπ/κος τάξης, γονείς) Βραχυπρόθεσμος στόχος: Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν: Περιγραφή Β.Π.Π.: Αποτελέσματα Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης: Προτάσεις για επιπλέον ενέργειες που μπορούν να γίνουν: Επιπλέον παρατηρήσεις:

22 Εμπλέκεται και ο σχολικός σύμβουλος ΕΑΕ
Καλείται ο γονέας και ζητείται να κάνει αίτηση αυτοπροσώπως στο ΚΕΔΔΥ Το ΚΕΔΔΥ ζητάει απ’ το σχολείο την ΠΠΕ και το ΒΠΕ και προχωρά η διαδικασία αξιολόγησης Προχωράμε απευθείας στην παραπομπή όταν υπάρχει υποψία για σοβαρή ΕΕΑ που χρήζει άμεση παρέμβαση(πχ αυτισμός)

23 Ερωτήματα Εγγραφή μαθητή στο σχολείο με εισήγηση για ειδικό πλαίσιο.
Εγγραφή μαθητή στο σχολείο με εισήγηση για ειδικό πλαίσιο. Μπορούμε να αρνηθούμε την εγγραφή; Δικαιούται ο μαθητής να φοιτήσει στο ΤΕ; Τι κάνουμε όταν διαταράσσεται το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης; Δικαιούται η οικογένεια να βάλει δικό της βοηθό;

24 Ν4115/2013 Πιλοτική ανάπτυξη Σχολικών Δικτύων
Σχολικά δίκτυα με έδρα ΣΜΕΑΕ, Προϊστάμενος και Συντονιστής ο διευθυντής της ΣΜΕΑΕ ΕΔΕΑΥ σε Σχολεία με ΤΕ με μέλη: α) Διευθυντής β) Δάσκαλος ΕΑΕ γ) Ψυχολόγος της ΣΔΕΥ δ)Κοινωνικός Λειτουργός ΣΔΕΥ

25 ΣΔΕΥ ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΔΡΑ ΣΜΕΑΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

26 ΕΔΕΑΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) Διευθυντής β) Δάσκαλος ΕΑΕ γ) Ψυχολόγος της ΣΔΕΥ δ)Κοινωνικός Λειτουργός ΣΔΕΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

27 Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης Υποστήριξης Επιτροπές Διαγνωστικής Αξιολόγησης Υποστήριξης
ΣΔΕΥ ΕΔΕΑΥ

28 Τι γίνεται στα σχολεία που δεν υπάρχει ΕΔΕΑΥ;
Ερώτημα Τι γίνεται στα σχολεία που δεν υπάρχει ΕΔΕΑΥ;

29 Τμήματα ένταξης-μαθητές
Μόνο με εισήγηση απ’ το ΚΕΔΔΥ Μαθητές με Μ.Δ Μαθητές με ειδικές Μ.Δ (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) Μαθητές που παρακολουθούν μέχρι και 15 ώρες στο Τμήμα Ένταξης

30 Ερώτημα Σχετικά με το ωράριο και την παραμονή του ειδικού παιδαγωγού στο σχολείο(πχ σχολεία διευρυμένου ωραρίου) Απόφαση από σύλλογο διδασκόντων

31 Τμήματα ένταξης-εκπαιδευτικοί
Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ αναπληρώνει ισομερώς με το υπόλοιπο προσωπικό. Διδακτικό και εργασιακό ωράριο εκπαιδευτικών των ΤΕ Φάκελοι μαθητών

32 ερωτήματα Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός μαθητών που μπορεί να φοιτήσει στο ΤΕ; Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για να συνεχίζει να λειτουργεί το ΤΕ Πόσοι μαθητές χρειάζονται για να ιδρυθεί ένα ΤΕ

33 Παράλληλη στήριξη-μαθητές
Σύμφωνα με τον Ν3699 παράλληλη στήριξη δίνεται σε μαθητές «Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης» Αυτισμός και ΔΕΠΥ

34 Παράλληλη στήριξη- εκπαιδευτικοί
Ενημέρωση Ημερολόγιο καταγραφής Τετράδιο επικοινωνίας Βοηθός δασκάλου Διδακτικός και εργασιακός χρόνος Τελική έκθεση

35 Προφορικές εξετάσεις Για τους μαθητές που έχουν γνωμάτευση για προφορική εξέταση (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαρηθμησία,δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, πρόβλημα όρασης, κινητική αδυναμία άνω άκρων, φάσμα αυτισμού): Εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

36 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ:
Στους μαθητές που πάσχουν από βαρηκοϊα (σε ποσοστό 67% και πάνω) δε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της μουσικής, στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και στο γενικό βαθμό τους. Για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου που παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (κεκεδισμός, δυσαρθρία), ο βαθμός τους στη μουσική και στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στην προαγωγή ή απόλυσή τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

37 Ειδικά σχολεία Ειδικό δημοτικό Ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο
Ειδικό επαγγελματικό λύκειο Εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης(ΕΕΕΕΚ)

38 Ν4186/ /άρθρο 28 Αποκλειστική αρμοδιότητα τα ΚΕΔΔΥ για φοίτηση, κατάταξη, μετεγγραφή, εγγραφή Γνωμάτευση μέσα σε 45 ημέρες. Τα ΤΕΕ μετονομάζονται σε ΕΕΓ και αυξάνουν τα χρόνια φοίτησης σε πέντε. Θεσμοθετούνται τα ΕΕΛ με τετραετή φοίτηση και συνυπάρχουν με τα ΕΕΓ. Τα ΕΕΕΕΚ αυξάνει η φοίτησή τους σε έξι χρόνια.

39 ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα διευθυντών ΠΕ Σερρών Σέρρες 5/12/2013"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google