Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η διαδικασία αξιολόγησης μαθητών σχολικής ηλικίας στο Κ.Δ.Α.Υ. Έβρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η διαδικασία αξιολόγησης μαθητών σχολικής ηλικίας στο Κ.Δ.Α.Υ. Έβρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η διαδικασία αξιολόγησης μαθητών σχολικής ηλικίας στο Κ.Δ.Α.Υ. Έβρου
Η διαδικασία αξιολόγησης μαθητών σχολικής ηλικίας στο Κ.Δ.Α.Υ. Έβρου 11 Σεπτμβρίου2008, Αλεξανδρούπολη

2 Η αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (δυσχέρεια στη βάδιση, νοητική υστέρηση, αυτισμός, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ψυχοσωματικές αναπηρίες, αισθητηριακές βλάβες, κ.ά.) είναι δυνητικά δυνατές για τον καθένα μας. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα ένα μέρος των Ατόμων με Αναπηρίες «υποφέρει» περισσότερο από την εικόνα του, παρά από αυτό καθ΄ αυτό το πρόβλημά του, και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας με την «ανάπηρη» σκέψη και συμπεριφορά του αναγκάζει τα άτομα αυτά να υποφέρουν περισσότερο τόσο λειτουργικά όσο και συναισθηματικά.

3 Η ίδρυση των Κ.Δ.Α.Υ. Η ίδρυση των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) έγινε με το ν.2817(Φ.Ε.Κ. 78/ ), που όριζε ότι τα Κ.Δ.Α.Υ. είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νομών.

4 Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. Σκοπός των Κ.Δ.Α.Υ. είναι η προσφορά υπηρεσιών αξιολόγησης, διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών των γονέων και της κοινωνίας.

5 Αρμοδιότητες των Κ.Δ.Α.Υ. Οι αρμοδιότητες των Κ.Δ.Α.Υ. συνοψίζονται σε επτά τομείς: Στην έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας.

6 Αρμοδιότητες των Κ.Δ.Α.Υ. συνέχεια….
Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής, τους συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Μ.Ε.Α.

7 Αρμοδιότητες των Κ.Δ.Α.Υ. συνέχεια….
Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών κ.α. μέτρων για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στο Κ.Δ.Α.Υ. ή στο σπίτι.

8 Αρμοδιότητες των Κ.Δ.Α.Υ. συνέχεια….
Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

9 Αρμοδιότητες των Κ.Δ.Α.Υ. συνέχεια….
Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους εκπαίδευσης.

10 Αρμοδιότητες των Κ.Δ.Α.Υ. συνέχεια….
Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α. με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

11 Αρμοδιότητες των Κ.Δ.Α.Υ. συνέχεια….
Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης, για όλες τις κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

12 Στελέχωση του Κ.Δ.Α.Υ. Έβρου
ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ ΈΒΡΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 1Ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΗΣ- ΠΑΛΑΓΙΑΣ, ΤΗΛ ΣΤΟ Κ.Δ.Α.Υ ΈΒΡΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ : ΔΥΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΔΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

13 Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του ν2817/2000 θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών‚ διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.

14 2. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι: α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα. β) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι). γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας. δ) Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας. ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία. στ) Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.

15 Η διαδικασία διάγνωσης περιλαμβάνει τρία στάδια:
Τη διαπίστωση (ανίχνευση) των δυσκολιών του μαθητή από το σχολικό πλαίσιο ή το γονέα / κηδεμόνα Τη διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή από τη διεπιστημονική ομάδα του Κ.Δ.Α.Υ. Την έκδοση της γνωμάτευσης με την εισήγηση ως προς την κατάλληλη δομή φοίτησης, τα βοηθήματα και τις επιπλέον υπηρεσίες που χρειάζεται ο μαθητής.

16 Η εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να είναι:α) άτυπη, να περιγράφονται οι επιδόσεις του μαθητή στα γνωστικά αντικείμενα /ή στις σχολικές δεξιότητες με κριτήριο την υποκειμενική γνώση και εμπειρία του εκπαιδευτικού. β) Τυπική, η οποία βασίζεται στη χρήση διαγνωστικών εργαλείων. Τα διαγνωστικά εργαλεία είτε δίνουν πληροφορίες άμεσα καθώς συμπληρώνονται από το μαθητή ή έμμεσα καθώς χρησιμοποιούν πληροφορίες από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του μαθητή

17 Στο Κ.Δ.Α.Υ. Έβρου οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν και τα δύο είδη αξιολόγησης.
Ειδικότερα για τους μαθητές σχολικής ηλικίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα διαγνωστικά εργαλεία: Το Boem test μαθηματικών εννοιών, το οποίο αξιολογεί την έννοια διατήρησης του αριθμού.

18 Φύλλο δοκιμασιών του Boem test
Δείξε μου το τρίτο ζωάκι. Σε ποια εικόνα υπάρχουν τόσα λουλούδια όσες είναι οι μέλισσες Ποιο πουλάκι είναι κάτω. Ποιο από αυτά δεν τρώγεται;

19 Στην κατανόηση του προφορικού λόγου χρησιμοποιείται η κλίμακα κατανόησης προτάσεων του CELF (Clinical Evaluation of Language Fundamental). Αξιολογεί την κατανόηση δίπτωτων ρημάτων, επιρρηματικών εκφράσεων, παθητικής φωνής κ.α.

20 Φύλλο δοκιμασιών του CELF
Δείξε μου την εικόνα όπου το παιδί κάθισε κάτω από το μεγάλο δέντρο και έφαγε τη μπανάνα.

21 Στον έλεγχο του οπτικοκινητικού συντονισμού και της οπτικής μνήμης χρησιμοποιείται το WRAVMA (Wide Range Assessment of Visual Motor Ability)

22 Φύλλο δοκιμασιών του WRAVMA
Δείξε το ελαφάκι στην κάτω εικόνα Τι πρέπει να βάλω για να φτιάξω τον κλόουν;

23 Φύλλα δοκιμασιών του WRAVMA

24 Η αναγνωστική ικανότητα αξιολογείται άτυπα με χρήση λίστας λέξεων (αποκωδικοποίηση)
Γραφή λέξεων ΑΡΧΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ Ανάγνωση ψευδολέξεων Ανάγνωση λέξεων κιόλας μπουκιά ουκιά κιόλα καραγκίοζης γκιώνης γκιώλης χιόνι χέρι χένι χιόνιας 0,0125 0,032

25 β) με τυπική αξιολόγηση χρησιμοποιώντας το Τεστ Αναγνωστικής ικανότητας της κ.Τάφα (α-δ δημοτικού) και της κ. Τρίγκα ( χρονών). Η ………………είναι ζώο. (γάτα, γάλα, κουτί, μάτια.

26 Επίσης αξιολόγηση των δεικτών της φωνολογικής επίγνωσης γίνεται και με τις τέσσερις κλίμακες του ΑΘΗΝΑ Τεστ

27 Φύλλο δοκιμασιών του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

28 Φύλλο δοκιμασιών του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

29 Απολογισμός έτους

30 Απολογισμός έτους

31 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΠ.Ε.Ν.ΈΒΡΟΥ

32 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.Ν.ΈΒΡΟΥ

33 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.Ν.ΈΒΡΟΥ

34 3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.Ν.ΈΒΡΟΥ

35 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.Ν.ΈΒΡΟΥ

36 Συμπεράσματα Οι μαθησιακές δυσκολίες και η δυσλεξία αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών με ΕΕΑ. Σημαντικό είναι το ποσοστό των μαθητών με νοητική καθυστέρηση που διατηρείται σταθερό τα τρία τελευταία χρόνια. Αυξητική τάση παρουσιάζει το ποσοστό των μαθητών με αυτισμό και σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.


Κατέβασμα ppt "Η διαδικασία αξιολόγησης μαθητών σχολικής ηλικίας στο Κ.Δ.Α.Υ. Έβρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google