Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Είναι ένας γενικευμένος όρος που περιγράφει μια μεγάλη ανομοιογενή ομάδα δυσκολιών, οι οποίες εκδηλώνονται στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων.

3 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΟΣΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ: Νοητική Αναπηρία Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση) Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) Κινητικές Αναπηρίες Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα Διαταραχές ομιλίας-λόγου Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,

4 Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) Ψυχικές Διαταραχές Πολλαπλές αναπηρίες Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μια ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα αναπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα.

5 ΔΥΣΛΕΞΙΑ: Ο μαθητής με Δυσλεξία έχει φυσιολογική ή πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνη. Συνήθη χαρακτηριστικά της ειδικής αυτή μαθησιακής δυσκολίας είναι: Ο μαθητής μπορεί ακόμα να δυσκολεύεται κατά την αναγνωστική διαδικασία, δηλαδή να κομπιάζει, ή ακόμα και να συλλαβίζει. Η ανάγνωση θα γίνεται αργά, μηχανικά, με αρκετά φωνολογικά λάθη, όπως αντικαταστάσεις, προσθήκες, παραλείψεις και αντιμεταθέσεις γραμμάτων και λέξεων. Ακόμα μπορεί να παρατονίζει τις λέξεις. Όλα αυτά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μην κατανοεί πολλές φορές το κείμενο που διαβάζει. Κάνει φωνολογικά λάθη και στο γραπτό λόγο: παραλείπει, προσθέτει, αντικαθιστά γράμματα και συλλαβές, ξεχνά τα σημεία στίξης, δεν ακολουθεί τους ορθογραφικούς-γραμματικούς κανόνες. Δεν έχει κατακτήσει τη δομή της παραγράφου και της έκθεσης. Δυσκολεύεται να αντιγράψει από τον πίνακα και τα γραπτά του είναι γεμάτα μουντζούρες και σβησίματα.

6 Τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας παρουσιάζονται σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο από παιδί σε παιδί και γι’ αυτό δεν πρέπει να συγκρίνουμε μαθητές που έχουν δυσλεξία μεταξύ τους.

7 Δυσγραφία-Δυσορθογραφία-Διαταραχή Γραπτής Έκφρασης
Ουσιαστικά είναι η μειωμένη ικανότητα του παιδιού να συνθέσει ένα γραπτό κείμενο, καθώς κάνει συνεχώς λάθη στη γραμματική, στον τονισμό, στην οργάνωση του γραπτού λόγου, στην ορθογραφία, ενώ η εικόνα του γραπτού του είναι πολύ άσχημη (Δυσγραφία-πρόβλημα κινητικού συντονισμού). Συνήθως συνυπάρχει με τη Δυσλεξία ή τη Δυσαριθμησία.

8 Δυσαριθμησία Μειωμένη μαθηματική ικανότητα, η οποία αντιστοιχεί πολύ πιο κάτω από την αναμενόμενη και τα συμπτώματα αφορούν τόσο τον μηχανισμό των πράξεων, όσο και τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων.

9 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα
Συνεχή κινησιακή ανησυχία, έντονη διάσπαση προσοχής, μιλά συνεχώς, διακόπτει το μάθημα, κάνει επικίνδυνα πράγματα για το ίδιο και τους άλλους, απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι δε μιλάμε για ΔΕΠΥ, όταν ένας μαθητής είναι απλά ζωηρός, άτακτος ή ανυπάκουος. Για να καταλήξουμε ότι πάσχει από αυτό το σύνδρομο θα πρέπει τα παραπάνω συμπτώματα να παρουσιάζονται σε πολύ έντονο βαθμό όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και σε άλλους χώρους και κοινωνικές περιστάσεις, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη φυσιολογική εξέλιξη του παιδιού.

10 Οριακή Νοημοσύνη Παρουσιάζει δυσκολίες που αφορούν τον τρόπο σκέψης, το συλλογισμό, τη συμπερασματική και αφηρημένη σκέψη και τη λογική κρίση. Προβλήματα κατανόησης, γραφής, ανάγνωσης.

11 Νοητική Υστέρηση το επίπεδο της νοητικής λειτουργίας του παιδιού είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο. Σημαντικές δυσκολίες που αφορούν ακόμα και ζητήματα αυτοεξυπηρέτησης και γενικότερα όλους τους γνωστικούς και σχολικούς τομείς.

12 ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Η΄ ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΑ:
Οι μαθητές που έχουν διαγνωστεί με στοιχεία αυτισμού. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που παρουσιάζουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

13 ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:
που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω που παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) που παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας

14 ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:
Είναι τυφλοί ή είναι αμβλύωπες με χαμηλή όραση και έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων Πάσχουν από κατάγματα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή. Παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία και

15 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ 2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:
Σύμφωνα με οδηγίες που έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί της Γερμανικής γλώσσας πρέπει να υιοθετούν εναλλακτικές μορφές Διδασκαλίας και αξιολόγησης που θα δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να συμμετέχουν όσον το δυνατόν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

16 Οι Διδάσκοντες οφείλουν, μέσα στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, να εφαρμόζουν τα εξής:
Να απλουστεύουν τις διδακτικές ενότητες ή να τις κωδικοποιούν με σχεδιαγράμματα που θα περιέχουν τα κυριότερα σημεία της γραμματικής, του λεξιλογίου που θα συναντούν. Να μην εντάσσουν στη διδασκαλία τους δυσνόητα γλωσσικά στοιχεία, όπως δύσκολες λέξεις, μορφοσυντακτικά φαινόμενα. Να χρησιμοποιούν κυρίως ασκήσεις κλειστού τύπου, όπως αντιστοιχίσεις, πολλαπλών επιλογών, σωστού-λάθους. Να ανακεφαλαιώνουν σε κάθε διδακτική ώρα όσα πρέπει να μάθουν οι μαθητές τους. Να αναθέτουν ρόλους στο πλαίσιο απλών και παιγνιωδών δραστηριοτήτων, οι οποίες ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους και ενισχύουν τις ικανότητές τους. (π.χ. διάλογοι, βιωματικά παιχνίδια, με αντικείμενα).

17 Να συζητούν με τους μαθητές σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και με ότι θα τους άρεσε να κάνουν στο πλαίσιο του μαθήματος. Αναφορικά με την αξιολόγησή της επίδοσής τους να αποτιμά ο εκπαιδευτικός κυρίως την προσπάθειά τους, τη μαθησιακή τους συμπεριφορά και την πρόοδο τους σε σχέση πάντα με τις δυνατότητές τους, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας κάθε τους «επίτευγμα». Η αξιολόγηση των μαθητών προτείνεται να γίνεται μόνο περιγραφικά και όχι αριθμητικά με τις εξής όμως προϋποθέσεις: Να έχει γίνει σχετική διάγνωση από τα ΚΕΔΔΥ ή από Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. Να υπάρχει συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και ΠΕ 05 & 07 με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα, καθώς και με το οικείο ΚΕΔΔΥ. Να ληφθεί υπόψη και η σύμφωνη γνώμη των γονέων των μαθητών.

18 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:
Κατανόηση γραπτού λόγου: Ο μαθητής ωφελείται όταν ακούει το μάθημα από τον/την εκπαιδευτικό. Βοηθητική είναι και η επεξήγηση των ερωτημάτων που αφορούν την νοηματική επεξεργασία του κειμένου και ο επιμερισμός του σε υποερωτήματα. Β) Παραγωγή Γραπτού Λόγου: οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν την προφορική παρουσιάση του κειμένου τους, αφού τους έχει επεξηγηθεί με σαφήνεια το θέμα της έκθεσης. Από την άλλη πλευρά ο καθηγητής/τρια σε περίπτωση γραπτής παρουσίασης του θέματος δε θα πρέπει να λάβει υπόψη του ορθογραφικά λάθη φωνολογικού ή μορφολογικού τύπου. Καλό είναι να ενθαρρύνονται οι μαθητές να χρησιμοποιούν σχεδιαγράμματα.

19 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Γραμματικές-Λεξιλογικές Ασκήσεις: οι ασκήσεις κλειστού τύπου και πολλαπλών επιλογών βοηθούν τους μαθητές να ανταπεξέλθουν καλύτερα. Δ) Χρήση εποπτικών μέσων (χάρτες, εικόνες, εξωσχολικά βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά) ή αντικειμένων της καθημερινότητας, που μπορούν να κάνουν το μάθημα πιο κατανοητό και ενδιαφέρον

20 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΕΠΥ:
Δίνουμε πάντα ξεκάθαρες και σαφείς οδηγίες για οτιδήποτε έχει να κάνει ο μαθητής. Καλό είναι οι οδηγίες να δίνονται και γραπτά και προφορικά. Οι ερωτήσεις μας να είναι σύντομες με απλουστευμένη γλώσσα. Να του δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσει την εργασία του με μορφή σχεδιαγράμματος ή σημειώσεων. Δώστε του χρόνο να ολοκληρώσει την εργασία του. Χρησιμοποιείται λέξεις-κλειδιά. Χρησιμοποιήστε διάφορα ερεθίσματα ή οτιδήποτε μπορεί να ζωντανέψει οπτικά το μάθημά σας. Το παιδί θα ήταν ωφέλιμο να κάθεται μόνο του κοντά στο καθηγητή και να περιβάλλεται από ήσυχους συμμαθητές. Επιβράβευση, ενθάρρυνση και αποδοχή. Συχνά διαλείμματα, επειδή κουράζονται εύκολα.

21 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Οι μαθητές των σχολικών μονάδων της Γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67% και άνω) που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσής του. (συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές Γυμνασίων). Για τους μαθητές που φοιτούν είτε σε κανονικό είτε σε ειδικό γυμνάσιο ή Λύκειο και προσκομίζουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (κεκεδισμός, δυσαρθρία), μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ο βαθμός τους στη μουσική και στην ξένη γλώσσα δε λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή ή απόλυσή τους ούτε για την εξαγωγή του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης.

22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι μαθητές αυτοί οποιασδήποτε τάξης του Γυμνασίου ή του Λυκείου, σε όσα μαθήματα εξετάζονται ενδοσχολικά, εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης, στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. Η προφορική εξέταση των μαθητών των Γυμνασίων διενεργείται από τον οικείο καθηγητή, τόσο στις ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες, όσο και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις.

23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η προφορική εξέταση των μαθητών των Λυκείων διενεργείται από επιτροπή, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δυο καθηγητές της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας ως μέλη. Ο μέσος όρος των βαθμών των δυο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Κατά τις ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες των τετραμήνων, η προφορική εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται από τον οικείο καθηγητή.


Κατέβασμα ppt "ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google