Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαγνωστικοί αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς μαθητών με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι τα: ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαγνωστικοί αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς μαθητών με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι τα: ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαγνωστικοί αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς μαθητών με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι τα: ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ε.Δ.Ε.Ε.Α. Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται σε κάθε ειδικό σχολείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των μαθητών που φοιτούν σε αυτά. Ι.Π.Δ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2 Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (πρώην Κ.Δ.Α.Υ. ) αξιολογεί μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους . Η Αξιολόγησή τους γίνεται από πενταμελή έως και τριμελή διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό προσχολικής, πρωτοβάθμιας, ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή .

3 Το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των μαθητών της προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων. Την εισήγηση για την κατάταξη εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα. Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων.

4 Το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και των τεχνικών οργάνων. Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές δοκιμασίες. Εισηγείται τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των κωφών, τυφλών, με χαμηλή όραση και αυτιστικών μαθητών.

5 Το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Την εισήγηση για την ίδρυση, κατάργηση, ή μετατροπή Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε., την προσθήκη τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων στις μονάδες της Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Τη σύνταξη εκθέσεων – προτάσεων για ενδεχόμενες κτιριακές παρεμβάσεις. Την σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων. Την εφαρμογή προγράμματος πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται.

6 Διαδικασία παραπομπής - αξιολόγησης
Γονέας Σχολείο (Αίτημα αξιολόγησης) (Άτυπη Εκτίμηση) Σχολικοί Σύμβουλοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Διαγνωστική Ομάδα Έκδοση Γνωμάτευσης

7 Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολείων
Συμμετείχαν 9 Γυμνάσια – Λύκεια και Δημοτικά, στα οποία παρευρισκόταν ψυχολόγος μια φορά την εβδομάδα. 130 μαθητές προσήλθαν για συμβουλευτική υποστήριξη. Έγιναν επισκέψεις σε άλλα 15 σχολεία εκτός προγράμματος για τη διαχείριση δύσκολων περιστατικών.

8 Έκτακτα περιστατικά 3 έφηβοι με αυτοκτονικό ιδεασμό
1 απόπειρα αυτοκτονίας Ξαφνικός θάνατος 2 εφήβων μαθητών Εγκατάλειψη έφηβης από τη μητέρα της Χρήση και διακίνηση ουσιών Επιθετική βίαιη συμπεριφορά μαθητή

9 ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2008 – 2009 Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν τις

10 Στην Υπηρεσία μας προσήλθαν 188 μαθητές
Στην Υπηρεσία μας προσήλθαν 188 μαθητές. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης και έχει γίνει ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους γονείς 126 μαθητών. Από αυτούς, οι 41 επαναξιολογήθηκαν. Αγόρια: 77 (61%) Κορίτσια: 49 (39%) Εκδόθηκαν 109 γνωματεύσεις

11 Κατανομή μαθητών ανά βαθμίδα εκπ/σης

12 Ειδικές εκπ/κές ανάγκες που διαγνώστηκαν

13 Νέες διαγνώσεις Δυσλεξίας ανά τάξη

14 Διαγνώσεις δυσκολιών μάθησης ανά τάξη

15 Προτάθηκαν

16 Ψυχομετρικά εργαλεία που χορηγήθηκαν

17 Εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
Ø      12 Ανιχνευτικά εργαλεία: 1. Δυσκολιών στην Ανάγνωση (Νηπιαγωγείου και Α΄ - Β΄ Δημοτικού) 2.   Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο (Γ΄ - Στ΄ Δημοτικού) 3.   Διαταραχών Λόγου (Προσχολικής ηλικίας) 4.   Διαταραχών Μνήμης (Νηπιαγωγείου – Δημοτικού) 5.   Διαταραχών της Διαδικασίας Μάθησης και Κατηγοριοποίησης (Νηπιαγωγείου – Δημοτικού) 6. Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών (Προσχολικής – Σχολικής ηλικίας)

18 7. Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών από
Εκπ/κούς 8. Τεστ Ανάγνωσης 9.   Επιτελικών Λειτουργιών (Α΄ - Ε΄ Δημοτικού) 10.   Προσοχής και Συγκέντρωσης (Α΄ - Ε΄ Δημοτικού) 11.   Μαθησιακών Δυσκολιών Β΄ - Δ΄ Δημοτικού (Λογισμικό Λάμδα) 12. Μαθησιακών Δυσκολιών Ε΄ Δημοτικού - Β΄ Γυμνασίου (Λογισμικό Λάμδα)

19 Εργαλεία ψυχομετρικής – διαφορικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες.
Ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας «Λατώ» Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας Ψυχομετρικό κριτήριο μαθηματικής επάρκειας Detroit Test μαθησιακής επάρκειας DTLA-4 Ψυχομετρικό κριτήριο γνωστικής επάρκειας για παιδιά και εφήβους Ψυχομετρικό κριτήριο κοινωνικής επάρκειας για παιδιά και εφήβους


Κατέβασμα ppt "Διαγνωστικοί αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς μαθητών με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι τα: ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google