Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Έργο 1 Σύγκλιση σχολικών βαθμίδων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Έργο 1 Σύγκλιση σχολικών βαθμίδων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Έργο 1 Σύγκλιση σχολικών βαθμίδων

2 Δεξιότητες εξόδου των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου σε πέντε διδακτικά αντικείμενα: Ελληνική Γλώσσα Αγγλική Γλώσσα Φυσικές επιστήμες Μαθηματικά Πληροφορική

3 Υπεύθυνοι για την υλοποίηση: οι ακαδημαϊκοί προϊστάμενοι Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής και Πληροφορικής Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού, κοινοί για το Γυμνάσιο και το Λύκειο συνεργάστηκαν οι διδάσκοντες της 6 ης Δημοτικού με τα μέλη της επιτροπής EFQM οι διασχολικοί προϊστάμενοι Αγγλικών, κοινοί και για τις τρεις σχολικές βαθμίδες

4 Εγώ το δίδαξα, οι μαθητές το έμαθαν;

5 Μέσα από τα ερωτηματολόγια, αλλά και από τις συνεδριάσεις των τμημάτων προέκυψε η ανάγκη να οργανωθούν κοινές για όλους (Κ.Α., Κ.Ψ., τρεις βαθμίδες) διαδικασίες στον τομέα του ακαδημαϊκού σχεδιασμού. Οι διαδικασίες αυτές, αν κριθούν αποτελεσματικές, θα αποτελέσουν βάση για την ενδοσχολική αλλά και διασχολική συνεργασία σε επίπεδο καθηγητών.

6 Η εμπεριστατωμένη καταγραφή η ανάλυση των ακαδημαϊκών στόχων η στόχευση σε συγκεκριμένες δεξιότητες επιτρέπει στους διδάσκοντες να: –παρακολουθούν στενά την απόδοση των μαθητών. –παρεμβαίνουν διορθωτικά. –βελτιώνουν την απόδοση. –βοηθούν στην ομαλή μετάβαση.

7 Γιατί δεξιότητες εξόδου και όχι ακαδημαϊκοί στόχοι; Για να επιτύχουμε μία προσέγγιση που θα θέτει στο κέντρο της : –τους μαθητές –τις διδακτικές τους ανάγκες, και –θα επιτυγχάνει τους στόχους της με μεγαλύτερη επάρκεια.

8 Το έργο (project) Ολοκληρώθηκε σε έξι στάδια. Σκοπός μας ήταν να καταλήξουμε σε ένα σύνολο ξεκάθαρα διατυπωμένων δεξιοτήτων εξόδου των μαθητών της 6 ης Δημοτικού και της 3 ης Γυμνασίου στα πέντε διδακτικά αντικείμενα.

9 Το έργο Εργάστηκαν οι ακαδημαϊκοί προϊστάμενοι με μια μικρή ομάδα διδασκόντων στα Γυμνάσια και στα Λύκεια και στο Δημοτικό ένας υποδιευθυντής με μια ομάδα διδασκόντων. Όλες οι αποφάσεις συζητήθηκαν και πήραν την τελική έγκριση της ολομέλειας του σχετικού ακαδημαϊκού τμήματος. Η διατύπωση αυτή, δεξιοτήτων και κριτηρίων, δεν είναι οριστική, αλλά εντάσσεται σε μία διαδικασία που είναι διαρκής και υπόκειται σε αξιολόγηση.

10 Τα στάδια ΔεξιότηταΟ μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να: Τρόποι αξιολόγησης της δεξιότητας 1.Η Διασχολική Ομάδα Διαχείρισης Ποιότητας διαμόρφωσε μία κοινή φόρμα και για τα πέντε διδακτικά αντικείμενα: Μέθοδοι διδασκαλίας

11 2. Στις συναντήσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων εντοπίστηκαν τα βασικά κριτήρια για τις δεξιότητες εισόδου και εξόδου. 3.Στις συναντήσεις αντιπροσώπων και από τις τρεις σχολικές βαθμίδες έγινε περαιτέρω συζήτηση για τα κριτήρια, αλλά και για τους τρόπους αξιολόγησης των δεξιοτήτων. Επίσης συζητήθηκαν οι διδακτικές μέθοδοι. Έγινε η πρώτη συμπλήρωση της φόρμας.

12 4. Σε νέες συναντήσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων επικυρώθηκαν τα κριτήρια και οι δεξιότητες και ελέγχθηκε η πρώτη καταγραφή. 5. Σε διασχολικές συναντήσεις αντιπροσώπων των τριών βαθμίδων διαμορφώθηκε το κοινό κείμενο Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού.

13 6.Στις συναντήσεις των Ακαδημαϊκών τμημάτων εγκρίθηκε και επικυρώθηκε το τελικό κείμενο. Όπου υπήρξαν διαφωνίες, τα στάδια 5 και 6 επαναλήφθηκαν. Στο τέλος του έτους οι Ακαδημαϊκοί Σύλλογοι ενημερώθηκαν για την πορεία του έργου.

14 Αξιολόγηση και αναθεώρηση Η ίδια η διαδικασία περιλάμβανε και την αξιολόγησή της, εφόσον σε κάθε στάδιο έπρεπε να επικυρώνεται από το ακαδημαϊκό τμήμα. Το τελικό κείμενο θα πρέπει να αξιολογηθεί με το τέλος της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς.

15 Παραδείγματα 1. Ελληνική Γλώσσα - Δημοτικό ΔεξιότηταΟ μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να: Τρόποι αξιολόγησης της δεξιότητας Κατανόηση του κειμένου ως προς το περιεχόμενο: έχει κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης εντοπίζει συγκεκριμένες πληροφορίες οδηγείται σε κάποιο συμπέρασμα βάσει λογικών συλλογισμών διακρίνει σημασιολογικές σχέσεις διακρίνει το κειμενικό είδος διακρίνει το ύφος του ομιλητή ανάλογα με την περίσταση της επικοινωνίας Προφορική ή γραπτή Ερωτήσεις κλειστού τύπου Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που αναφέρονται σε παραδοχές, συνεπαγωγές, τεκμηρίωση, σύγκριση, γενίκευση

16 1.Ελληνική γλώσσα - Γυμνάσιο ΔεξιότηταΟ μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να: Τρόποι αξιολόγησης της δεξιότητας Κατανόηση Κειμένου διακρίνει το κειμενικό είδος με βάση το επικοινωνιακό πλαίσιο διακρίνει το θέμα, τη θέση του συγγραφέα και τα επιχειρήματα Με έντυπα του σχολείου Με προφορική αξιολόγηση Επεξεργασία καταγράφει τους επιμέρους θεματικούς άξονες φτιάχνει πλαγιότιτλους αντιλαμβάνεται τη δομή και λειτουργία του υποταγμένου λόγου αντιλαμβάνεται τους τρόπους ανάπτυξης της παραγράφου και τη λειτουργία των μερών της ελέγχει τη συνοχή του κειμένου Με έντυπα του σχολείου

17 Μέθοδοι διδασκαλίας Η προσέγγιση είναι κειμενοκεντρική και διαθεματική. Η μέθοδος είναι επαγωγική. Ο διάλογος είναι καθοδηγούμενος, περισσότερο στο Δημοτικό, λιγότερο στο Γυμνάσιο.

18 2. English as a foreign language – Δημοτικό Skill : writing SKILL AREASTUDENTS CANASSESSMENT Composition narrative Write a guided narrative fiction or non-fiction composition with a beginning, a main part and an ending Write about personal experiences, activities etc. Informal: on going observation of students responses to written work done in class/homework Composition descriptive Write a guided descriptive composition Describe people, places, dreams, etc. Formal: pieces of writing are assessed according to content, organization, Formal lettersWrite a formal letter of request using the correct format Grammar and syntax, vocabulary, spelling and legibility Informal letter or e-mail Write a personal letter or an e-mail describing experiences, feelings and events End-of-unit tests Common reflection forms with criteria decided on Book-reportComplete a book report, describing the plot and characters, and expressing an opinion by teams of teachers

19 English as a Foreign Language - Γυμνάσιο Creative writing Can write clear, detailed descriptions of real or imaginary events an experiences, marking the relationship between ideas in clear connected text and following established conventions of the genre concerned. Reports and essays Can write an essay or report which develops an argument systematically with appropriate highlighting of significant points and relevant supporting detail. Can evaluate different ideas or solutions to a problem. Can write an essay or report which develops an argument giving reasons in support of/or against a particular point of view. Can synthesize information and arguments from a a number of sources. Correspondence Can write letters conveying degrees of emotion and highlighting the personal significance of events and experience and commenting on the correspondent’s new and views. Assessment Same as in Elementary school

20 3. Μαθηματικά - Δημοτικό ΔεξιότηταΟι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:Τρόποι αξιολόγησης της δεξιότητας Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων λύνουν προβλήματα αναγνωρίζοντας γνωστά και άγνωστα στοιχεία Εφαρμογή μαθηματικών εννοιών στην καθημερινή ζωή διαβάζουν σωστά και να επεξεργάζονται τα στοιχεία του προβλήματος Έντυπα σχολείου με αυτοαξιολόγηση – ετεροαξιολόγηση. λύνουν προβλήματα μέσα από την καθημερινή τους ζωή, τέτοια ώστε να διερευνούν μια κατάσταση. Με ερωτημοτολόγια, με χρήση Η/Υ. λύνουν απλά προβλήματα ανάλογων ποσών με τη σχέση αναλογίας και αντιστρόφως ανάλογων με αναγωγή στη μονάδα. Με μετρήσεις επιφανειών και όγκου εκτός τάξης. γνωρίζουν την έννοια του ποσοστού ως λόγου, πηλίκου και δεκαδικού.

21 3. Μαθηματικά - Γυμνάσιο ΔεξιότηταΟι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:Τρόποι αξιολόγησης Εκφραστικέςδιατυπώνουν ορισμούς προτάσεις και θεωρήματα 1.Προφορική εξέταση παρουσιάζουν αποδεικτικούς συλλογισμούς2. Γραπτά τεστ & Διαγωνίσματα με: Συμπλήρωση κενών, Σωστό/λάθος, Αποδείξεις, Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, Ερωτήσεις πλήρους ανάπτυξης χρησιμοποιούν τους συνδέσμους ή / και Συσχετίσεις & συνδυασμοί εννοιών συσχετίζουν τα στοιχεία της γραπτής παράστασης με αλγεβρικά στοιχεία της συνάρτησης εκφράζουν ένα μέγεθος ως συνάρτηση άλλου μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων και προβλημάτων συνδέουν μαθηματικές μεθόδους και έννοιες ελέγχουν λογικά τις λύσεις Ανάλυση προβλήματος σε δεδομένα ζητούμενα αναγνωρίζουν από την εκφώνηση τα δεδομένα και τα ζητούμενα «μεταφράζουν» τα δεδομένα σε μαθηματικές εκφράσεις

22 3. Μαθηματικά Μέθοδοι διδασκαλίας: Ερωτήσεις – απαντήσεις Μετωπική διδασκαλία Συνθετικές εργασίες Φύλλα εργασίας Συζήτηση Καταιγισμός ιδεών Ασκήσεις (ατομικά ή σε ομάδες) Χρήση νέων τεχνολογιών Μελέτη ειδικής περίπτωσης Λύση προβλήματος Εκπαιδευτική επίσκεψη

23 4. Φυσικές επιστήμες Δεξιότητες που εξελίσσονται και αναβαθμίζονται: Χειρισμός γραπτού και προφορικού λόγου Μαθηματικές δεξιότητες Πειραματικές δεξιότητες Σύνδεση με την καθημερινή ζωή Δεξιότητες που επαναπροσδιορίζονται: περιβαλλοντική συμπεριφορά, και τέλος, Δεξιότητες που πρωτοεμφανίζονται ακολουθώντας τη νοητική και ηλικιακή ανάπτυξη: Νοητικές δεξιότητες

24 4. Φυσικές επιστήμες - Δημοτικό ΔεξιότηταΟι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:Τρόποι αξιολόγησης Βασικός χειρισμός του γραπτού και προφορικού λόγου - δεξιότητες επικοινωνίας να αναφέρουν και να καταγράφουν πληροφορίες, έννοιες και νόμους Ερωτήσεις γραπτές και προφορικές, συμπλήρωση εντύπων και εργασίες να περιγράφουν φαινόμενα να συλλέγουν πληροφορίες να ανακοινώνουν συμπεράσματα Ικανότητα σύνδεσης καθημερινών φαινομένων με τις φυσικές επιστήμες να αντιλαμβάνονται τη συμβολή των φυσικών μαθημάτων στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου Ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου να αναθεωρήσουν τυχόν λανθασμένες αντιλήψεις για φυσικά φαινόμενα που βιώνουν

25 Φυσικές επιστήμες - Γυμνάσιο ΔεξιότηταΟι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:Τρόποι αξιολόγησης Χειρισμός γραπτού και προφορικού λόγου να αναφέρουν και να καταγράφουν πληροφορίες, έννοιες, νόμους Ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, γραπτές ή προφορικές να αιτιολογούν την ορθότητα επιστημονικών προτάσεων να διατυπώνουν επιχειρήματα που να στηρίζουν την άποψή τους να περιγράφουν την εξέλιξη φαινομένων Ικανότητα σύνδεσης καθημ. φαινομένων με τα μαθήματα φ.επιστημών να αναγνωρίζουν με ποιο φυσικό νόμο ή διαδικασία συνδέεται ένα καθημερινό γεγονός Ερωτήσεις από την καθημερινή ζωή να κατανοούν τη λειτουργία συσκευών που χρησιμοποιούν καθημερινά Περιβαλλοντ. συμπεριφορά να αναγνωρίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη Έλεγχος της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των μαθητών να συνειδητοποιούν την επίδραση του ανθρώπου στην εμφάνιση και όξυνση των προβλημάτων να προτείνουν μέτρα αντιμετώπισης

26 Φυσικές επιστήμες Μέθοδοι διδασκαλίας: Ερευνητική και εποικοδομητική μέθοδος Πειραματικές δράσεις μέσα από ομάδες εργασίας Ανάπτυξη περιέργειας και παρατήρησης μέσα από τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος Σωστή χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων εργαστηρίων Χρήση διαδραστικού πίνακα Χρήση κατάλληλων εντύπων

27 5. Πληροφορική - Δημοτικό ΔεξιότητεςΟι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να: Τρόποι αξιολόγησης Έρευνα στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν εργαλεία του διαδικτύου για να αντλούν πληροφορίες αξιολογούν την πληροφορία αποθηκεύουν και να ανακτούν την πληροφορία αντιγράφουν, να επικολλούν αποθηκεύουν έναν ιστότοπο ή στοιχεία από μία ιστοσελίδα Projects που απαιτούν τη χρήση των δεξιοτήτων αυτών

28 5. Πληροφορική – Γυμνάσιο ΔεξιότητεςΟι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:Τρόποι αξιολόγησης Χρήση δεδομένων και πηγών πληροφορίας Αναζήτηση και επιλογή αναγνωρίζουν αν μία πηγή είναι έγκυρη ή μεροληπτική αναγνωρίζουν ποιες πληροφορίες είναι σχετικές με την εργασία τους επινοούν και εφαρμόζουν κριτήρια που τους βοηθούν να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα της πληροφορίας για να υποστηρίξουν την άποψή τους αιτιολογούν τη χρήση της συγκεκριμένης πληροφορίας για την έρευνα ή την εργασία τους αναζητούν ποικιλία πληροφοριών αξιολογούν την πληροφορία σε σχέση με την πηγή περιορίζουν το εύρος της αναζήτησης για να πετύχουν καλύτερο αποτέλεσμα αναπτύσσουν και τελειοποιούν τις μεθόδους αναζήτησης Projects με χρήση Power Point και Projects με αναλυτική παρουσίαση της πληροφορίας και των μεθόδων αναζήτησης.

29 5. Πληροφορική Μέθοδοι διδασκαλίας Projects Φύλλα εργασίας Φύλλα αυτοαξιολόγησης Εργασίες στο CMS

30 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ η σαφής διατύπωση των δεξιοτήτων η διαπίστωση της κοινής γλώσσας η επικοινωνία: –μεταξύ των βαθμίδων –ανάμεσα στις ίδιες βαθμίδες η διαδικασία –διαρκής –ουσιαστική


Κατέβασμα ppt "Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Έργο 1 Σύγκλιση σχολικών βαθμίδων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google