Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Δομή Επανάληψης Από τη Δομή Επανάληψης Για στην Όσο Η παρουσίαση της εντολής Όσο είναι από την εισήγηση των κ. Σ. Δουκάκη και Π. Τσιωτάκη στο 3ο Συνέδριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Δομή Επανάληψης Από τη Δομή Επανάληψης Για στην Όσο Η παρουσίαση της εντολής Όσο είναι από την εισήγηση των κ. Σ. Δουκάκη και Π. Τσιωτάκη στο 3ο Συνέδριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Δομή Επανάληψης Από τη Δομή Επανάληψης Για στην Όσο Η παρουσίαση της εντολής Όσο είναι από την εισήγηση των κ. Σ. Δουκάκη και Π. Τσιωτάκη στο 3ο Συνέδριο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση που διεξήχθη στη Σύρο.

2 2 Η δομή Επανάληψης Για Η δομή επανάληψης Για χρησιμοποιείται στην περίπτωση που είναι εξαρχής γνωστό το πλήθος των επαναλήψεων Στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό; Θα χρησιμοποιήσουμε την δομή Όσο…επανάλαβε

3 3 Η δομή Επανάληψης Όσο Ας δούμε το προηγούμενο παράδειγμα με τη χρήση της δομής Όσο Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει 100 αριθμούς και θα εκτυπώνει το πλήθος των θετικών

4 4 Πλήθος θετικών από 100 αριθμούς Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Για i από 1 μέχρι 100 Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών

5 5 Πλήθος θετικών από 100 αριθμούς Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Για i από 1 μέχρι 100 Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών Τέλος Πλήθος_θετικών

6 6 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών Τέλος Πλήθος_θετικών Πλήθος θετικών από 100 αριθμούς Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Για i από 1 μέχρι 100 Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Τέλος Πλήθος_θετικών

7 7 Πλήθος θετικών από 100 αριθμούς Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Για i από 1 μέχρι 100 Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Τέλος Πλήθος_θετικών

8 8 Πλήθος θετικών από 100 αριθμούς Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Για i από 1 μέχρι 100 Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Τέλος_επανάληψης Τέλος Πλήθος_θετικών

9 9 Πλήθος θετικών από 100 αριθμούς Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Για i από 1 μέχρι 100 Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Τέλος_επανάληψης Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Τέλος Πλήθος_θετικών

10 10 Πλήθος θετικών από 100 αριθμούς Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Για i από 1 μέχρι 100 Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Τέλος Πλήθος_θετικών με_βήμα 1

11 11 Πλήθος θετικών από 100 αριθμούς Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 Για i από 1 μέχρι 100 Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Τέλος Πλήθος_θετικών Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών

12 12 Από την Για στην Όσο Η δομή Για περιέχει 3 τμήματα που στην δομή Όσο πρέπει να γίνουν με ξεχωριστές εντολές Για i από 1 μέχρι 100 i ← 1 i <= 100 i ← i + 1 με_βήμα 1

13 13 Πλήθος θετικών από 100 αριθμούς – Δ.Ρ. Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Για το "Τέλος_επανάληψης", το βέλος γυρίζει πίσω. Έτσι, δηλώνεται επανάληψη

14 14 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0

15 15 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0

16 16 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 θετικοί ← 0

17 17 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 i ← 1

18 18 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 i <= 100

19 19 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 1 η επανάληψη Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 ΝΑΙ Διάβασε α

20 20 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 1 η επανάληψη α > 0

21 21 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 1 η επανάληψη θετικοί ← θετικοί + 1 ΝΑΙ Ας υποθέσουμε ότι η συνθήκη ισχύει

22 22 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 i ← i + 1 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 1 η επανάληψη

23 23 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 1 η επανάληψη i <= 100 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών

24 24 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 2 η επανάληψη Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 ΝΑΙ Διάβασε α

25 25 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 2 η επανάληψη α > 0

26 26 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 2 η επανάληψη θετικοί ← θετικοί + 1 ΝΑΙ Ας υποθέσουμε ξανά ότι η συνθήκη ισχύει

27 27 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 i ← i + 1 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 2 η επανάληψη

28 28 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 2 η επανάληψη i <= 100 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών

29 29 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 3 η επανάληψη Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 ΝΑΙ Διάβασε α

30 30 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 3 η επανάληψη α > 0

31 31 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 3 η επανάληψη Ας υποθέσουμε ότι η συνθήκη δεν ισχύει OXI

32 32 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 i ← i + 1 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 3 η επανάληψη

33 33 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου - 3 η επανάληψη i <= 100 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών

34 34 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Αυτό θα γίνει όταν έχουν διαβαστεί και επεξεργαστεί 100 αριθμοί Η ίδια διαδικασία θα συνεχιστεί έως ότου πάψει να ισχύει η συνθήκη της δομής Όσο, οπότε και τερματίζεται η επανάληψη Γνωστό πλήθος επαναλήψεων Το ίδιο δ.ρ. έχει η δομή Για

35 35 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος Εκτύπωσε θετικοί α > 0 Ας υποθέσουμε ότι η συνθήκη δεν ισχύει, το i είναι 101

36 36 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος α > 0 Εκτύπωσε θετικοί OXI Εκτύπωσε θετικοί

37 37 Ροή εκτέλεσης αλγορίθμου Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών ΝΑΙ Αρχή θετικοί ← θετικοί + 1 i ← 1 i <= 100 OXI Διάβασε α OXI ΝΑΙ θετικοί ← 0 i ← i + 1 Τέλος α > 0 Εκτύπωσε θετικοί Τέλος

38 38 Δομή Επανάληψης Όσο Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Το i καταμετρά τους αριθμούς που εισάγονται για αυτό αποκαλείται μετρητής Η επανάληψη τερματίζεται όταν εισαχθούν 100 αριθμοί Ο βρόχος αυτός θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με τη δομή Για

39 39 Δομή Επανάληψης Όσο Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Το i καταμετρά τους αριθμούς που εισάγονται για αυτό αποκαλείται μετρητής Η επανάληψη τερματίζεται όταν εισαχθούν 100 αριθμοί Ο βρόχος αυτός θα μπορούσε να υλοποιηθεί και με τη δομή Για Τι θα γίνει όμως αν αλλάξει θέση η εντολή;

40 40 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Τέλος_αν i ← i + 1 Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Δομή Επανάληψης Όσο Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 i ← i + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Τώρα το i καταμετρά τους θετικούς αριθμούς που εισάγονται Η επανάληψη τερματίζεται όταν εισαχθούν 100 θετικοί αριθμοί Δεν γνωρίζουμε πόσοι αριθμοί θα εισαχθούν γενικά – άγνωστο πλήθος επαναλήψεων Ο βρόχος αυτός δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη δομή Για

41 41 Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 i ← i + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Δομή Επανάληψης Όσο Αλγόριθμος Πλήθος_θετικών θετικοί ← 0 i ← 1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε α Αν α > 0 τότε θετικοί ← θετικοί + 1 Αλλιώς i ← i + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε θετικοί Τέλος Πλήθος_θετικών Τώρα το i καταμετρά τους αριθμούς που εισάγονται πλην των θετικών ( τους <= 0) Η επανάληψη τερματίζεται όταν εισαχθούν 100 μη θετικοί αριθμοί Δεν γνωρίζουμε πόσοι αριθμοί θα εισαχθούν γενικά – άγνωστο πλήθος επαναλήψεων Ο βρόχος αυτός δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη δομή Για

42 42 Συμπεράσματα Η δομή επανάληψης Για χρησιμοποιείται στην περίπτωση που είναι εξαρχής γνωστό το πλήθος των επαναλήψεων Στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό; Θα χρησιμοποιήσουμε την δομή Όσο…επανάλαβε …ή την δομή Αρχή_επανάληψης…Μέχρις_ότου

43 Η Δομή Επανάληψης Από τη Δομή Επανάληψης Για στην Όσο


Κατέβασμα ppt "Η Δομή Επανάληψης Από τη Δομή Επανάληψης Για στην Όσο Η παρουσίαση της εντολής Όσο είναι από την εισήγηση των κ. Σ. Δουκάκη και Π. Τσιωτάκη στο 3ο Συνέδριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google