Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκφώνηση: Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ύψος και βάρος ενός άνδρα.Να εκτυπώνεται ότι ο άνδρας είναι «ελαφρύς»,αν το βάρος του είναι κάτω.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκφώνηση: Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ύψος και βάρος ενός άνδρα.Να εκτυπώνεται ότι ο άνδρας είναι «ελαφρύς»,αν το βάρος του είναι κάτω."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκφώνηση: Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ύψος και βάρος ενός άνδρα.Να εκτυπώνεται ότι ο άνδρας είναι «ελαφρύς»,αν το βάρος του είναι κάτω από 80 κιλά,ή να εκτυπώνεται «βαρύς» στην αντίθετη περίπτωση.Επίσης να εκτυπώνεται «κοντός» αν το ύψος του είναι κάτω από 1.70, αλλιώς να εκτυπώνεται ψηλός. Αλγόριθμος Χαρακτηρισμός_ατόμων Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε βάρος,ύψος Αν βάρος<80 τότε Αν ύψος<1.70 τότε Αν ύψος<1.70 τότε εκτύπωσε ‘ελαφρύς-κοντός’ εκτύπωσε ‘ελαφρύς-κοντός’ αλλιώς αλλιώς εκτύπωσε ‘ελαφρύς-ψηλός’ εκτύπωσε ‘ελαφρύς-ψηλός’ Τέλος_αν Τέλος_ανΑλλιώς Αν ύψος<1.70 τότε Αν ύψος<1.70 τότε εκτύπωσε ‘βαρύς-κοντός’ εκτύπωσε ‘βαρύς-κοντός’ αλλιώς αλλιώς εκτύπωσε ‘βαρύς-ψηλός’ εκτύπωσε ‘βαρύς-ψηλός’ Τέλος_αν Τέλος_ανΤέλος_αν Τέλος Αλγορίθμου Παράδειγμα 1:Χαρακτηρισμός ατόμων

2 !Αρχή Αλγορίθμου

3 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Α περίπτωση Διάβασε βάρος,ύψος Π.χ βάρος= 65kg, ύψος 1.63cm

4 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Αν η τιμή της μεταβλητής βάρος είναι μικρότερη από 80, που σε αυτή την περίπτωση είναι

5 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Τότε συναντάμε δεύτερη συνθήκη:Αν η τιμή της μεταβλητής ύψος είναι μικρότερη από 1.70 που και πάλι σε αυτή την περίπτωση είναι τότε

6 Παράδειγμα 1:Χαρακτηρισμός ατόμων !Εκτυπώνεται η φράση «ελαφρύς-κοντός» (Η συνθήκη είναι Αληθής)

7 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Τέλος Αλγορίθμου

8 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Β περίπτωση Διάβασε βάρος,ύψος Π.χ βάρος= 65kg, ύψος 1.78cm

9 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Αν η τιμή της μεταβλητής βάρος είναι μικρότερη από 80, που σε αυτή την περίπτωση είναι

10 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Τότε συναντάμε δεύτερη συνθήκη:Αν η τιμή της μεταβλητής ύψος είναι μικρότερη από 1.70 που σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τότε

11 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Εκτυπώνεται η φράση «ελαφρύς-ψηλός».

12 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Τέλος Αλγορίθμου

13 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Γ περίπτωση Διάβασε βάρος,ύψος Π.χ βάρος= 85kg, ύψος 1.67cm

14 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Αν η τιμή της μεταβλητής βάρος είναι μικρότερη από 80, που σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τότε

15 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Έχουμε μια δεύτερη συνθήκη:αν η τιμή της μεταβλητής ύψος είναι μικρότερη από 1.70 που σε αυτή την περίπτωση είναι τότε

16 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Εκτυπώνεται η φράση «βαρύς-κοντός».

17 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Τέλος Αλγορίθμου

18 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Δ περίπτωση Διάβασε βάρος,ύψος Π.χ βάρος= 85kg, ύψος 1.88cm

19 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Αν η τιμή της μεταβλητής βάρος είναι μικρότερη από 80, που σε αυτή την περίπτωση δεν είναι

20 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων ! Τότε έχουμε μια δεύτερη συνθήκη:αν η τιμή της μεταβλητής ύψος είναι μικρότερη από 1.70 που σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τότε

21 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Εκτυπώνεται η φράση « βαρύς-ψηλός».

22 Παράδειγμα 1: Χαρακτηρισμός ατόμων !Τέλος Αλγορίθμου


Κατέβασμα ppt "Εκφώνηση: Να διαβάζονται δύο αριθμοί που αντιστοιχούν στο ύψος και βάρος ενός άνδρα.Να εκτυπώνεται ότι ο άνδρας είναι «ελαφρύς»,αν το βάρος του είναι κάτω."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google