Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστου μισθού Σε μια εταιρία εργάζονται 200 υπάλληλοι και είναι γνωστός ο μισθός του καθενός. Να χρησιμοποιηθεί η δομή του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστου μισθού Σε μια εταιρία εργάζονται 200 υπάλληλοι και είναι γνωστός ο μισθός του καθενός. Να χρησιμοποιηθεί η δομή του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστου μισθού Σε μια εταιρία εργάζονται 200 υπάλληλοι και είναι γνωστός ο μισθός του καθενός. Να χρησιμοποιηθεί η δομή του πίνακα για να αποθηκεύονται οι μισθοί των υπαλλήλων και να βρεθεί ο κατάλληλος αλγόριθμος υπολογισμού του μεγαλύτερου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου

2 Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου

3 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου !Διαβάζεται ένα προς ένα τα στοιχεία του πίνακα MIS- σάρωση του πίνακα

4 Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου !Τοποθετείται στη μεταβλητή MAX η τιμή του πρώτου στοιχείου του πίνακα MAX

5 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου !Σαρώνεται ο πίνακας

6 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου

7 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου !Αν το i στοιχείου του πίνακα MIS είναι μεγαλύτερο από τη τιμή της μεταβλητής MAX τότε...

8 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου !Στη μεταβλητή MAX μπαίνει το στοιχείο του πίνακα MIS

9 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου

10 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου

11 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστου μισθού Αλγόριθμος Μεγαλύτερος_Μισθός Αρχή Αλγορίθμου Διάβασε MIS[1] Διάβασε MIS[1] MAX=MIS[1] MAX=MIS[1] Για I από 2 μέχρι 200 Για I από 2 μέχρι 200 Διάβασε MIS[I] Διάβασε MIS[I] Αν MIS[I]>= MAX τότε Αν MIS[I]>= MAX τότε MAX= MIS[I] MAX= MIS[I] Τέλος_αν Τέλος_αν Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε MAX Εκτύπωσε MAX Τέλος Αλγορίθμου


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 2: Υπολογισμός μέγιστου μισθού Σε μια εταιρία εργάζονται 200 υπάλληλοι και είναι γνωστός ο μισθός του καθενός. Να χρησιμοποιηθεί η δομή του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google