Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι... με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι... με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι... με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Αλγόριθμος Άθροισμα_ΑριθμωνIII Αρχή Αλγορίθμου Αρχή Αλγορίθμου άθροισμα=100 άθροισμα=100 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 άθροισμα=άθροισμα+i άθροισμα=άθροισμα+i Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε άθροισμα Εκτύπωσε άθροισμα Τέλος Αλγορίθμου

2 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι...με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Αλγόριθμος Άθροισμα_ΑριθμωνIII Αρχή Αλγορίθμου άθροισμα=100 άθροισμα=100 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 άθροισμα=άθροισμα+i άθροισμα=άθροισμα+i Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε άθροισμα Εκτύπωσε άθροισμα Τέλος Αλγορίθμου

3 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι...με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Αλγόριθμος Άθροισμα_ΑριθμωνIII Αρχή Αλγορίθμου άθροισμα=100 άθροισμα=100 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 άθροισμα=άθροισμα+i άθροισμα=άθροισμα+i Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε άθροισμα Εκτύπωσε άθροισμα Τέλος Αλγορίθμου

4 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι...με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Αλγόριθμος Άθροισμα_ΑριθμωνIII Αρχή Αλγορίθμου άθροισμα=100 άθροισμα=100 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 άθροισμα=άθροισμα+i άθροισμα=άθροισμα+i Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε άθροισμα Εκτύπωσε άθροισμα Τέλος Αλγορίθμου ! !Η εντολή είναι η ίδια με του προηγούμενου παραδείγματος με τη διαφορά ότι με αυτή τη μορφή καθορίζεται και το βήμα επανάληψης που σε αυτή την περίπτωση είναι 2. Δηλαδή ξεκινώντας από το 2 μετά συνεχίζει με τον αριθμό 4, 6,8 κ.ο.κ

5 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι...με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Αλγόριθμος Άθροισμα_ΑριθμωνIII Αρχή Αλγορίθμου άθροισμα=100 άθροισμα=100 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 άθροισμα=άθροισμα+i άθροισμα=άθροισμα+i Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε άθροισμα Εκτύπωσε άθροισμα Τέλος Αλγορίθμου

6 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι...με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Αλγόριθμος Άθροισμα_ΑριθμωνIII Αρχή Αλγορίθμου άθροισμα=100 άθροισμα=100 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 άθροισμα=άθροισμα+i άθροισμα=άθροισμα+i Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε άθροισμα Εκτύπωσε άθροισμα Τέλος Αλγορίθμου

7 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι...με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Αλγόριθμος Άθροισμα_ΑριθμωνIII Αρχή Αλγορίθμου άθροισμα=100 άθροισμα=100 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 άθροισμα=άθροισμα+i άθροισμα=άθροισμα+i Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε άθροισμα Εκτύπωσε άθροισμα Τέλος Αλγορίθμου

8 Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι...με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Αλγόριθμος Άθροισμα_ΑριθμωνIII Αρχή Αλγορίθμου άθροισμα=100 άθροισμα=100 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 Για i από 2 μέχρι 100 με βήμα 2 άθροισμα=άθροισμα+i άθροισμα=άθροισμα+i Τέλος επανάληψης Τέλος επανάληψης Εκτύπωσε άθροισμα Εκτύπωσε άθροισμα Τέλος Αλγορίθμου


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 2: Υπολογισμός αθροίσματος με επαναληπτική εντολή: για...από...μέχρι... με βήμα Να βρεθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμα των άρτιων αριθμών από."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google