Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα ορίζει ένα μονοδιάστατο πίνακα Α 10 θέσεων. Ακολούθως θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τιμές τις οποίες θα τοποθετεί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα ορίζει ένα μονοδιάστατο πίνακα Α 10 θέσεων. Ακολούθως θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τιμές τις οποίες θα τοποθετεί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα ορίζει ένα μονοδιάστατο πίνακα Α 10 θέσεων. Ακολούθως θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τιμές τις οποίες θα τοποθετεί στον Α έτσι ώστε οι άρτιοι αριθμοί να τοποθετούνται στην αρχή του πίνακα (ξεκινώντας από την πρώτη θέση), ενώ όλοι οι περιττοί στο τέλος του πίνακα (ξεκινώντας από τη 10η θέση). Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των 10 τιμών, ο αλγόριθμος θα εμφανίζει τα στοιχεία του πίνακα.

2

3 2. Να τροποποιήσετε την προηγούμενη άσκηση ώστε ο αλγόριθμος να εμφανίζει τα πλήθη των άρτιων και περιττών αριθμών που πληκτρολογήθηκαν, το μέσο όρο κάθε ομάδας καθώς και το συνολικό μέσο όρο.

4

5 3. Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα ορίζει ένα μονοδιάστατο πίνακα Α 100 θέσεων και θα εισάγει σε αυτόν ακέραιους αριθμούς. Ακολούθως, θα ελέγχει αν ο πίνακας είναι συμμετρικός, δηλ. αν ισχύει Α[1]=Α[100], Α[2]=Α[99], Α[3]=Α[98] κ.λπ.

6 Β΄ τρόπος (ταχύτερος!): Σταματά τις επαναλήψεις μόλις εντοπίσει ένα ζευγάρι που παραβιαζει τη συμμετρία

7 4. Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα ορίζει ένα μονοδιάστατο πίνακα Α 500 θέσεων και θα εισάγει σε αυτόν αριθμητικές τιμές. Ακολούθως, θα ελέγχει αν αυτές αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. Σε καταφατική περίπτωση θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα μαζί με την τιμή της διαφοράς ω της προόδου. Διαφορετικά θα εμφανίζει διαγνωστικό μήνυμα. 499 ζευγάρια (λύση όμοια με της προηγούμενης άσκησης) 5. Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα ορίζει δύο μονοδιάστατους πίνακες Α και Β 500 θέσεων ο καθένας και θα εισάγει σε αυτούς αριθμητικές τιμές. Ακολούθως, θα ελέγχει αν ο Β είναι ο αντίθετος του Α, δηλ. αν κάθε στοιχείο του Β είναι το αντίθετο του αντίστοιχου στοιχείου του Α. 500 ζευγάρια (λύση όμοια με της προηγούμενης άσκησης)


Κατέβασμα ppt "1. Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα ορίζει ένα μονοδιάστατο πίνακα Α 10 θέσεων. Ακολούθως θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο τιμές τις οποίες θα τοποθετεί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google