Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Έστω ότι ο αρχικός πίνακας αποτελείται από εννέα κλειδιά τα εξής:52,12,71,56,5,10,19,90 και 45. Η μέθοδος εφαρμοσμένη σε αυτά εννέα κλειδιά εξελίσσεται όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.Κάθε φορά το ταξινομημένο τμήμα του πίνακα εμφανίζεται με χρώμα, ενώ τα στοιχεία που σαν φυσσαλίδες ανέρχονται μέσα στον πίνακα εντοπίζεται με το αντίστοιχο βέλος στα δεξιά τους.Κάθε φορά εμφανίζεται η τάξη της επανάληψης (i). Αρχικά κλειδιά Τελικά κλειδιά i= i= i= i= i= i= i= i=9

2 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Έστω ότι ο αρχικός πίνακας αποτελείται από εννέα κλειδιά τα εξής:52,12,71,56,5,10,19,90 και 45. Η μέθοδος εφαρμοσμένη σε αυτά εννέα κλειδιά εξελίσσεται όπως φαίνεται στον επόμενο αλγόριθμο. Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j[ ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου

3 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου !Η φιλοσοφία του αλγόριθμου λέει ότι μετά το τέλος κάθε επανάληψης το μικρότερο στοιχείο ανεβαίνει προς τα πάνω.

4 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου !Δίνονται τα δεδομένα. Η μεταβλητή table που είναι ένας πίνακας με n ακέραιος που πρέπει να ταξινομηθούν

5 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου !Ξεκινούν οι επαναλήψεις

6 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου

7 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου !Σε κάθε επανάληψη εξετάζονται δυο δυο τα στοιχεία του πίνακα από κάτω προς τα πάνω

8 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου !Στην περίπτωση που το στοιχείο που είναι σε υψηλότερη θέση είναι μεγαλύτερο από το στοιχείο που βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση τότε....

9 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου !Γίνεται αντιμετάθεση των στοιχείων (αλλάζουν θέση)

10 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου

11 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου

12 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου !Γίνονται n-1 επαναλήψεις

13 Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας
Αλγόριθμος Φυσαλίδα Αρχή Αλγορίθμου Δεδομένα // table,n // Για I από 2 μέχρι n Για j από n μέχρι I με βήμα –1 Αν table [j-1]>table[j] ,τότε αντιμετάθεσε table[j-1], table[j] Τέλος_αν Τέλος_Επανάληψης Αποτελέσματα // table // Τέλος Αλγορίθμου !Εκτύπωση ταξινομημένου πίνακα


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 1:Ταξινόμηση Φυσαλίδας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google