Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

2 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή: Ταμεία και Προγράμματα της ΕΕ Α. Ταμεία: Πόροι των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την Κύπρο, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Β. Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ: Πλαίσιο και Πληροφόρηση Γ. Πύλη Ενημέρωσης- Πληροφόρηση και Άλλες Ενέργειες

3 Ταμεία της ΕΕ Vs “Ανταγωνιστικά Προγράμματα» της ΕΕ Ταμεία και Προγράμματα: Χρηματοδοτικά ‘εργαλεία’ για υλοποίηση των Πολιτικών της ΕΕ Ταμεία της ΕΕ: Κυρίως Ταμεία για Ανάπτυξη. Κατανομή των Πόρων κατά Κράτος Μέλος ή/και Περιφέρεια- σημαντικά κονδύλια- Διαχείριση σε Εθνικό Επίπεδο “Ανταγωνιστικά Προγράμματα»: Δεν υπάρχει κατανομή κατά χώρα, Ανταγωνισμός, Διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Διάφορα “buzz” ονόματα (Horizon 2020, Cosme, Erasmus +, Life κ.ά)

4 Α. Ταμεία της ΕΕ

5 Κονδύλια για την Κύπρο από την ΕΕ, 2014-2020 A. Προ - Καταμενημένοι Πόροι € εκ. (τρέχουσες τιμές) Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία960 1.Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής) 788 2. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης132 3. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 40 Άμεσες Πληρωμές προς Γεωργούς348 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 75 Σύνολο Προ-Κατανεμημένων Πόρων 1.388 B.“Ανταγωνιστικά Προγράμματα” (εκτίμηση) (Απορρόφηση περιόδου 2007-2013) 250-300 (205)

6 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Τι υπάρχει για «μένα»; (1) Επιχειρήσεις: Σχεδία χορηγιών για: Βιομηχανία και υπηρεσίες- Ανταγωνιστικότητα (περίοδος 2007-2013: Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα) Τουρισμός- Επιμήκυνση Τουριστικής περιόδου, Άλλες Μορφές Τουρισμού (περίοδος 2007-2013: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο) Καινοτομία/ Ερεύνα (περίοδος 2007-2013: Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία)

7 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Τι υπάρχει για «μένα»; (1) Ενεργειακή απόδοση Σχεδία απασχόλησης / θέσεων εργασίας (περίοδος 2007-2013: Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης) Ψηφιακή επιχειρηματικότητα/ ηλεκτρονικό εμπόριο-Νέοι κι γυναίκες επιχειρηματίες (περίοδος 2007-2013: Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας) Δάνεια με ευνοϊκούς όρους και αλλά χρηματοδοτικά εργαλεία (περίοδος 2007-2013: Κοινοτική Πρωτοβουλία «JEREMIE») Επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, Συνεργασία Επιχειρήσεων

8 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ανάπτυξη της Υπαίθρου- Ομάδες Leader Στερεά και Υγρά Απόβλητα Ενεργειακή Απόδοση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ανακύκλωση Τουριστικές Υποδομές Συνεργασίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Δάνεια με ευνοϊκούς όρους Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Τι υπάρχει για «μένα»; (2)

9 Τι υπάρχει για «μένα»; (3) Άτομα: Επιδότηση για κατάρτιση, απασχόληση- νέοι- απόκτηση επαγγελματικής πείρας (περίοδος 2007-2013:Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις) Παιδεία- Μετά -λυκειακή εκπαίδευση Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (περίοδος 2007-2013: Κίνητρα για Εργοδότηση Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες του Πληθυσμού) Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί: Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συνεργασία με το Δημόσιο Νοικοκυριά: Ενεργειακή απόδοση στα σπίτια

10 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 Πως Πληροφορούμαι ; Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων από τους αρμοδίους φορείς: Ευρεία δημοσιότητα, σεμινάρια κλπ Ιστοσελίδες /Portals

11 Β. Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

12 Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Βασικοί Παράμετροι Στόχοι της ΕΕ και Διακρατικοί Ανταγωνισμός με βάση την ποιότητα Γνώση της Πολιτικής της ΕΕ Συνεργασία- Δικτύωση Έγκαιρη Ενημέρωση- Πληροφόρηση Διοικητική και «Άλλη» Ικανότητα Αξιοποίηση που να προσθέτει αξία

13 Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, 2014-2020

14 Εθνικά Σημεία Επαφής σημαντικότερων Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων Α/Α ΠρόγραμμαΕθνικά Σημεία Επαφής 1.Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 2. Διευκόλυνση ''Συνδέοντας την Ευρώπη'' (Connecting Europe Facility) 1. Μεταφορές: Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Τμήμα Δημοσίων Έργων 2. Τηλεπικοινωνίες: Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 3. Ενέργεια: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Υδρογονανθράκων 3.Erasmus+ 1.Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) (εκπαίδευση/ κατάρτιση) 2.Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (νεολαία) 4.Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα (Life) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

15 Εθνικά Σημεία Επαφής σημαντικότερων Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων (Συνέχεια) Α/Α ΠρόγραμμαΕθνικά Σημεία Επαφής 5. Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME) Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Βιομηχανίας Μονάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 6.Δημιουργική Ευρώπη (Creative Europe)Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ 7. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EU Programme for Employment and Social Innovation / EaSI) Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 8. Υγεια για την Ανάπτυξη (Health for Growth Programme) Υπουργείο Υγείας Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων 9.Ευρώπη για τους Πολίτες (Europe for Citizens) Δεν έχει καθοριστεί ακόμα.

16 Ανταγωνιστικά Προγράμματα: Πραγματική Απορρόφηση πόρων από Κύπρο, 2007-2013

17 Ενέργειες- Μέτρα Αποτελεσματική Αξιοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ Ενέργειες- Μέτρα Πληροφόρηση –Έγκαιρη Ενημέρωση: Πύλη Ενημέρωσης, Σεμινάρια, Άλλες Δράσεις Πληροφόρησης Ενίσχυση των Δόμων στην Κύπρο: Συντονισμός, Αναβάθμιση των Σημείων Επαφής Παροχή Αρωγής στους Δυνητικούς Δικαιούχους

18 Γ. Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

19 Υπουργεία/ Υπηρεσίες Διαχειριστικές Αρχές Γενικές Διευθύνσεις EE Σημεία Επαφής Πύλη Ενημέρωσης http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy

20 Πληροφορίες Πύλης Ενημέρωσης 4 κατηγορίες Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας – Ελβετίας Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

21 www.fundingprogrammesportal.gov.cy

22 Πληροφορίες Πύλης Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων / Αιτήσεων Ημερομηνίες Έναρξης / Λήξης Ανά Πρόγραμμα και ανά θέμα Ευρύ φάσμα Δικαιούχων Συνδέσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές και ιστοσελίδες – πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα

23 Κατηγορίες Προγραμμάτων: 1.Ανταγωνιστικά Προγράμματα EE, 2014-2020 2.Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία - Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής - Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη - Ταμείο για Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

24 Κατηγορίες Προγραμμάτων: 3. Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας & Ελβετική Συνεισφορά Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΕΟΧ και Νορβηγίας (€ 3.6 εκ. και € 3.7 εκ. για περίοδο 2009-2014) -ΜΚΟ (Ενημέρωση Εφήβων στα Γυμνάσια σε θέματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Μικρών Παιδιών, Αποκατάσταση και Ψυχολογική Στήριξη Παιδιών με Καρδιακές Παθήσεις) Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Κύπρου (€ 4.9 εκ. για περίοδο 2007-2017) - Εκσυγχρονισμός της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρο Όλοι οι πόροι έχουν δεσμευτεί Σε αναμονή για ενδεχόμενο νέων Συμφωνιών Χρηματοδότησης

25 Κατηγορίες Προγραμμάτων: 4.Εθνικά Σχέδια Κινήτρων Σχέδια που εκδίδονται από: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

26 Διευκολύνσεις/Υπηρεσίες Πύλης Ευρετήριο Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Προσκλήσεων Εγγραφή μέλους: email alerts όταν ανοίγουν νέα προγράμματα/νέες προσκλήσεις Σύνδεση με εξειδικευμένες ιστοσελίδες προκηρύξεων Πληροφορίες/στοιχεία επικοινωνίας Σημείων Επαφής Ενδιαφέρον για συνεργασία - εξεύρεση εταίρων

27 Προσκλήσεις καταχωρημένες στην Πύλη (11/12/2014) ΑνοικτέςΜελλοντικές ΣΥΝΟΛΟ:14419 Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ11818 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 20206317 ERASMUS+21 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ12 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ5 ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)2 COSME2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI) 1 AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME1

28 Προσκλήσεις καταχωρημένες στην Πύλη (11/12/2014) - συνέχεια ΑνοικτέςΜελλοντικές Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ5 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2007-2013) /ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 Εθνικά Σχέδια Κινήτρων211 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ4 ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ1 ΓΔ ΕΠΣΑ1

29 Έρευνα ανά ‘’Πρόγραμμα’’ με θεματική κατηγορία ‘’Νεολαία’’ Ανταγωνιστικά Προγράμματα Όνομα Προγράμματος Ανοικτές Προσκλήσεις Μελλοντικές Προσκλήσεις Erasmus+ -Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) – Κινητικότητα Ατόμων -Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) – Συνεργασία για την Καινοτομία για ανταλλαγή καλών πρακτικών -Βασική Δράση 3 (ΚΑ3) – Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής 12 5 4 3 0 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) 00 Ορίζοντας03 Εθνικά Προγράμματα Όνομα Προγράμματος Ανοικτές Προσκλήσεις Μελλοντικές Προσκλήσεις Προγράμματα Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου10

30 Συνεχής Αναβάθμιση της Πύλης Βελτίωση της Δια-δραστικότητας Ανανέωση /Αναβάθμιση περιεχομένου/ Εργαλείων Διευκόλυνση Συνεργασιών –Ανεύρεση Συνεργατών Help Desk - Εξυπηρέτηση κοινού από γραφείο στήριξης ΓΔ ΕΠΣΑ (Τηλ: 22602925, 22602948, 22602942)

31 Και τώρα η δική σας σειρά ……. Εγγραφείτε ως μέλος! → www.fundingprogrammesportal.gov.cywww.fundingprogrammesportal.gov.cy Οι αρμόδιοι λειτουργοί της ΓΔ ΕΠΣΑ στην διάθεση σας, Εισηγήσεις σας για βελτίωση της Πύλης

32 Ευχαριστώ για την προσοχή σας http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy http://www.structuralfunds.org.cy


Κατέβασμα ppt "Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google