Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 1.3 Εσωτερικά επαγγελματικά προφίλ και δεξιότητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 1.3 Εσωτερικά επαγγελματικά προφίλ και δεξιότητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 1.3 Εσωτερικά επαγγελματικά προφίλ και δεξιότητες

2 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Κοινωνικές δεξιότητες Αυτή η τυπολογία δεξιοτήτων ανήκει στη γενική "οικογένεια" των μεικτών δεξιοτήτων, δηλαδή των γνώσεων και των ικανοτήτων που δεν αφορούν κάποιο συγκεκριμένο επαγγελματικό ρόλο ή αποκλειστικά κάποιο ειδικό σύστημα παραγωγής, αλλά καλύπτουν το εύρος πολλών επαγγελματικών προφίλ και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω των υφιστάμενων εργασιακών διαδικασιών εντός του οργανισμού. Στην πραγματικότητα, είτε στις εργασιακές διαδικασίες της βιομηχανίας και των υπηρεσιών είτε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή στον τομέα των δημόσιων φορέων, η κοινωνική διάσταση της εργασίας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία μέχρι του σημείου να επηρεάζει και τα χαρακτηριστικά των παραγωγικών δραστηριοτήτων (και, κατά συνέπεια, τις τεχνικές και επαγγελματικές πλευρές κάθε ρόλου). Αυτές οι δεξιότητες είναι επίσης χρήσιμες για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κινητικότητας, τα οποία, όπως θα επιδειχθεί στις επόμενες Εκπαιδευτικές Μονάδες, αναμένουν??? έναν ισχυρό κοινωνικό ρόλο με άλλους οργανισμούς, με τις οικογένειες των εκπαιδευόμενων και με τους ίδιους και με τους καθηγητές και τους εκπαιδευτές.

3 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ανήκουν επίσης στην ομάδα των μεικτών δεξιοτήτων και εδώ και χρόνια έχουν αναλυθεί και αναπτυχθεί εξαντλητικά. Ειδικότερα, αυτό το είδος δεξιοτήτων έχει διπλή αξία, τόσο γνωσιακή όσο και κοινωνική.  Πρώτον, αφορά δεξιότητες που αφορούν τη διαγνωστική έρευνα, τον σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δυνατότητες ανταπόκρισης στις απαιτήσεις ενός καθήκοντος.  Δεύτερον, οι δεξιότητες αφορούν τις προσπάθειες συντονισμού με άλλα άτομα είτε στις σχέσεις μεταξύ δύο ατόμων είτε όταν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού διαφορετικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα από μία ομάδα ή όταν σκοπός είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των συναδέλφων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

4 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Δεξιότητες σχεδιασμού Αυτές είναι οι πιο εξειδικευμένες τεχνικές - λειτουργικές δεξιότητες:  για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος διακρατικής κινητικότητας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη οργανισμών και συμβούλων στην αγορά που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία και ικανότητες με το πέρασμα των χρόνων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν διεισδυτικά και αποτελεσματικά μια πρόταση.  Ωστόσο, στην ανεπίσημη "τριτοβάθμια κατάρτιση", η οποία είναι ένας ιδιαίτερα πολύπλοκος τομέας, απαντώνται οργανισμοί με υψηλού επιπέδου ικανότητες και άλλοι με αμφιβόλου η χαμηλού επιπέδου.  Κατά συνέπεια, φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο να αναπτυχθούν οι ικανότητες σχεδιασμού μέσα στους οργανισμούς που σκοπεύουν να υποβάλουν προγράμματα κινητικότητας, προκειμένου να μπορεί να γίνεται η υποβολή από τους ιδίους τους οργανισμούς και να υποστηρίζεται συνειδητά ο ρόλος των σχεδιαστών.

5 Τρόπος Αξιολόγησης των Οργανωτικών και Διοικητικών Δεξιοτήτων του Οργανισμού Περιεχόμενα :  Δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει το προσωπικό για να προετοιμάσει και να αναπτύξει την κινητικότητα.  Κοινωνικές δεξιότητες.  Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.  Δεξιότητες σχεδιασμού.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 1.3 Εσωτερικά επαγγελματικά προφίλ και δεξιότητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google