Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΤ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΤ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΤ
Καλώτα Άννα Α.Μ: Β Κοκονάκη Ελένη – Μαρία Α.Μ: Β

2 ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ένας εθνικός οργανισμός που λειτουργεί από το Στόχος του είναι να συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας και να παρεμβαίνει σε θέματα περιεχομένου της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

3 Δραστηριότητες Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
Ελληνικές & Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων Ε&Τ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Σύστημα παραγγελίας πλήρων κειμένων ΑΒΕΚΤ – πρότυπο αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών

4 (συνέχεια) Δραστηριοποιείται για την υποστήριξη Συνεργασιών σε Προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ενημερώνει ελληνικούς φορείς για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΚΤ.

5 Στόχοι του ΕΚΤ Η ολοκλήρωση του συστήματος για την ενιαία διαχείριση περιεχομένου ΕΚΤ. Η λειτουργία κεντρικού κόμβου για την πλοήγηση σε περιεχομένου ΕΚΤ. Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς άλλους οργανισμούς σχετικά με τη διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου.

6 Περιεχόμενο ΕΚΤ Ηλεκτρονικά περιοδικά Ελληνικές Β.Δ.
Ψηφιοποιημένες Ελληνικές συλλογές Διεθνείς Β.Δ. Επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο.

7 Ηλεκτρονικά Περιοδικά(1/2)
Ηλεκτρονικά περιοδικά βιβλιοθήκης ΕΚΤ/ΕΙΕ Ηλεκτρονικά περιοδικά κοινοπραξίας ΗΕΑL-Link Υπηρεσία SwetsWise ( περιοδικά) Ηλεκτρονικά περιοδικά ABI-BRO.

8 Ηλεκτρονικά Περιοδικά(2/2)
Δωρεάν περιοδικά συλλεγμένα από το ΕΚΤ- θεματικά Δωρεάν περιοδικά από το HighWire freeMedicalJoyrnal.com, Publled Central, BioMed Central και από το Directory of Open Access Journals

9 Ελληνικές Βάσεις Δεδομένων
Δοιάκι – Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΝΑΤΟ- Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΘΗΝΑ-Ακαδημία Αθηνών ΙΡΙΣ-Παιδιατρική βιβλιοθήκη ΕΛΙΑ- Ελληνικά ημερολόγια Σχολικές Βιβλιοθήκες Συλλογικός κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

10 Ψηφιοποιημένες Ελληνικές Συλλογές
Πρόσβαση σε Ψηφιοποιημένες Διδακτορικές Διατριβές πλήρους κειμένου, οι οποίες περιέχονται στο "Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών". Πρόσβαση σε περίπου ψηφιοποιημένα άρθρα των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

11 Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περισσότερες από 100 πηγές στους παρακάτω τομείς
Ιατρική- Βιολογία- Περιβάλλον Φυσικές Επιστήμες- Τεχνολογία Οικονομία- Αγορά- Επιχειρήσεις Θέματα Ευρωπαικής Ένωσης Νομοθεσία Ανθρωπιστικά- Κοινωνικά θέματα- Εκπαίδευσης Εγκυκλοπαίδειες- Λεξικά-Βιβλία Μηχανές Αναζήτησης

12 Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών - ΑΒΕΚΤ
Το ΑΒΕΚΤ μπορεί να διαχειριστεί πολυγλωσσικά βιβλιογραφικά δεδομένα μεγάλης ποικιλίας τύπων (μονογραφίες, περιοδικά, εφημερίδες, εικόνες, video, μουσική κ.ά.), καλύπτει τις παρακάτω λειτουργίες:

13 ΑΒΕΚΤ Χρησιμοποιείται σε περίπου 2.000 φορείς
Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης Σε δημόσιες , δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία , αρχεία Σε ωδεία, επιμορφωτικά κέντρα Σε ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα Σε Οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας Σε Νοσοκομεία , φιλανθρωπικά, θρησκευτικά ιδρύματα

14 Λειτουργίες Καταλογογράφηση
Αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών δεδομένων Κυκλοφορία υλικού Διάθεση δεδομένων και διαδανεισμός υλικού Παρακολούθηση βιβλιογραφικών εγγραφών Ανταλλαγή βιβλιογραφικών δεδομένων Επιλεκτική διάχυση πληροφοριών σε ομάδες αποδεκτών

15 Το ΕΚΤ στην Ευρώπη Συμμετέχει και σε ευρωπαϊκά δίκτυα, σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Καινοτομία. Δραστηριοποιείται ενεργά στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενημερώνει και υποστηρίζει ελληνικούς φορείς για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα Ε&Τ.

16 (συνέχεια) Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (αξιοποίηση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων τεχνολογιών, από την Ελλάδα προς την Ευρώπη και αντίστροφα, καθώς και η επίτευξη υπερεθνικών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας). Διαθέτει Βιβλιογραφία από διεθνείς βάσεις δεδομένων αλλά και συμμετέχει και διοργανώνει εκθέσεις και συνέδρια και στο εξωτερικό, προβάλλοντας τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του.

17 Χρηματοδοτήσεις Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβόλαια με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, καθώς και από τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών.

18 Βιβλιογραφία www.ekt.gr http://dlib.ionio.gr/Pubs/11o_Koulouris.pdf


Κατέβασμα ppt "ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΤ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google