Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 1 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 1 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία «Αξιοποίηση της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 1 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 1 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία «Αξιοποίηση της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 1 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 1 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία «Αξιοποίηση της Ευρυζωνικότητας από ΟΤΑ Α’ βαθμού: Οφέλη – Επιπτώσεις» Ν. Δημητριάδης Γεν. Δ/ντής STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 2 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ): Πλαίσιο Χρηματοδότησης Έργων Ευρυζωνικότητας  Ευρύτεροι & Ειδικότεροι Στόχοι των έργων Ευρυζωνικότητας για Δήμους  Τυπική Τοπολογία/ Αρχιτεκτονική Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δήμου (Πρόσκληση 105)  Πρακτικά Οφέλη για τους Δήμους  Επιπτώσεις – Σημεία Προσοχής Αξιοποίηση της Ευρυζωνικότητας από ΟΤΑ Α’ βαθμού: Οφέλη – Επιπτώσεις

3 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 3 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 3 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ): «Πλαίσιο Χρηματοδότησης Έργων Ευρυζωνικότητας για Δήμους»  Πρόσκληση 84 - «Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών»  Πρόσκληση 105 – «Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα για Δήμους»  Πρόσκληση 93 - «Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών»  Συνέργιες - Συμπληρωματικότητα

4 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 4 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 4 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία Οι ευρύτεροι στόχοι των έργων Ευρυζωνικότητας για Δήμους  Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου (βελτίωση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, οικονομικότερη κάλυψη των υφισταμένων τηλεπικοινωνιακών αναγκών κ.λπ.).  Μείωση των αποθαρρυντικών παραμέτρων για επενδύσεις στην Περιφέρεια.  Ώθηση του ανταγωνισμού στις περιφέρειες με επιχειρηματική δραστηριοποίηση στον τομέα χονδρικής διάθεσης υποδομών, και καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

5 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 5 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 5 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία Ειδικότεροι στόχοι  Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου με την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.  Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δήμου μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστημάτων αυτών.  Η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές εγκαταστάσεις.  Η αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων του Δήμου και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των τηλεματικών εφαρμογών.  Η μείωση του κόστους της επικοινωνίας με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών.  Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.  Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και χρηματοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων.  Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος» στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας.

6 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 6 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 6 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία Τυπική Αρχιτεκτονική Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δήμου (1/2)

7 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 7 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 7 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία Τυπική Αρχιτεκτονική ΑσύρματουΕυρυζωνικού Δικτύου Δήμου (2/2)

8 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 8 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 8 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία Πρακτικά Οφέλη για τους Δήμους (1/2)  Σύνδεση με το Εθνικό Δημόσιο Ευρυζωνικό Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»  Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών μεταξύ των κτιρίων του Δήμου χωρίς τηλεπικοινωνιακά κόστη  Δωρεάν τηλεφωνία μεταξύ των υπηρεσιών που στεγάζονται στα κτίρια (με προσαρμογές στα τηλεφωνικά κέντρα)  Τηλεφωνία προς τρίτους με μειωμένο κόστος (VoIP)  Γρήγορο Internet (max. 11 Mbps – 2,4 GHrz ή 28 Mbps – 5,4 GHrz ) για όλους με αξιοποίηση μιας μόνο ευρυζωνικής γραμμής του Δήμου (π.χ. ADSL).  Αξιοποίηση από όλους, υπηρεσιών που απαιτούν ευρυζωνικές ταχύτητες (όσες παρέχονται σήμερα) 1. Άμεσα Οφέλη

9 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 9 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 9 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία Πρακτικά Οφέλη για τους Δήμους (2/2) 2. Έμμεσα Οφέλη  Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για αξιοποίηση υπηρεσιών  Μελλοντική χρηματοδότηση και άλλων συναφών έργων από το ΕΠ ΚτΠ και από άλλα Προγράμματα  Τεχνολογική Εμπειρία  Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στην περιοχή  Δυνατότητες παροχής πρόσβασης στο Internet σε δημότες, επισκέπτες (hot spots), επιχειρήσεις κ.ά.

10 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 10 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 10 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία Οφέλη και για τις παρακάτω κατηγορίες αποδεκτών:  Τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και φορείς (π.χ. αποδοτικότεροι τρόποι λειτουργίας και συναλλαγής με τους πολίτες, εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κ.τ.λ.).  Τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης σε χαμηλές τιμές, δυνατότητα επέκτασης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων κ.τ.λ.)  Εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. δημιουργία νέων τρόπων εργασίας παροχή περισσότερων μέσων και προοπτικών για εκπαίδευση και κατάρτιση, κ.τ.λ.).  Πολίτες (ευκολότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτησή τους από το Δημόσιο, δυνατότητα απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης και λήψης ευρυζωνικών υπηρεσιών σε χαμηλές τιμές, κ.τ.λ.)  Στους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και σε αυτούς που διαμένουν σε περιοχές τηλεπικοινωνιακά μειονεκτούσες.

11 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 11 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 11 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία Επιπτώσεις – Σημεία Προσοχής  Τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας  Εγκατάσταση  Πρόσβαση  Ακτινοβολία  Εκπαίδευση Προσωπικού για συντήρηση Α’ επιπέδου / Διαχείριση Δικτύου  Συντήρηση – Συνέχιση Λειτουργίας  Αξιοπιστία - Υψηλή διαθεσιμότητα  Πρόβλεψη χρήσης εναλλακτικών συστημάτων παροχής/ παραγωγής ενέργειας  Δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης  Ανάπτυξη Υπηρεσιών

12 Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 12 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 12 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία «Αξιοποίηση της Ευρυζωνικότητας από ΟΤΑ Α’ βαθμού: Οφέλη – Επιπτώσεις» Ν. Δημητριάδης Γεν. Δ/ντής STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τηλ. 210-6743835 e-mail: ndimit@stratis.com.gr


Κατέβασμα ppt "Ν. Δημητριάδης/ STRATIS ΕΠΕ 1 13 Μαϊου 2005 - Η Προοπτική της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 1 10 Μαϊου 2006 - Αμφιλοχία «Αξιοποίηση της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google