Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα Μάθημα 1 ο Πώς να αρχίσετε την επιχείρηση σας:

2 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πρώτο βήμα –Στόχοι της επιχείρησης Στην αρχή θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση σχετικά με το τομέα που ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να θέσετε στόχο ή στόχους. Μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του εφόρου εταιριών ή άλλου ανάλογου φορέα. Είναι σημαντικό να δώσετε προσοχή στους στόχους της επιχείρησης σε σχέση με τα προσωπικά επιχειρηματικά θέματα. Βασικά βήματα

3 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Δεύτερο βήμα –Τύποι συναλλαγών Αν έχετε μια ιδέα για τους στόχους της επιχείρησής σας, είναι απαραίτητο να μάθετε εάν πληρείται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (εκπαίδευση, εμπειρία κ.λπ.), έτσι ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε με την προτεινόμενη επιχείρηση. Ένας τοπικός ή εθνικός φορέας μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Βασικά Βήματα

4 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Διαχωρίζουμε μεταξύ δυο βασικών τύπων συναλλαγών: –Εμπορική συναλλαγή (registry trade) –Αδειούχα συναλλαγή (licensed trade) Μια εμπορική συναλλαγή μπορεί να είναι: –Συναλλαγή σε κάποια βιοτεχνία Αποδεικνύεις την επαγγελματική σου κατάρτιση με ένα επίσημο πιστοποιητικό με τουλάχιστον τριετή πρακτική στη συγκεκριμένη τέχνη. Αν πλήρεις αυτή την προϋπόθεση τότε μπορείς εγγραφής σαν μια βιοτεχνική επιχείρηση. Βασικά Βήματα

5 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. – Δεσμευμένο εμπόριο Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για τη λειτουργία αυτού του είδους εμπορίου. Η προϋπόθεση που πρέπει να πλήρη ο ενδιαφερόμενος είναι οι επαγγελματικές γνώσεις. –Ελεύθερο εμπόριο Για να τρέξετε μια ελεύθερη επιχείρηση δεν θα σας ζητηθεί να αποδείξετε τις επαγγελματικές σας γνώσεις σας. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σας ζητά οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με τα προσόντα και τις γνώσεις σας. Βασικά Βήματα

6 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εμπόριο με άδεια (licenced trade): –Μπορείτε να ασκήσετε το εμπόριο βασισμένο σε άδεια. Οι αδειούχες συναλλαγές είναι για παράδειγμα: Οδικές μεταφορές, επισκευές, μετατροπές, γραφεία συναλλάγματος, κλπ. Υπάρχουν ειδικές οδηγίες που ρυθμίζουν την άδεια για άσκηση του επαγγέλματος. –Ειδική προϋπόθεση για παροχή άδειας εμπορίου, είναι η αξιοπιστία η οποία αξιολογείται, μαζί με τους επιχειρηματικούς στόχους σε θέματα όπως η προστασία της ζωής, της υγείας, της ιδιοκτησίας, καθώς και άλλων δικαιωμάτων των ανθρώπων και του δημοσίου συμφέροντος. – Η Αρχή Εμπορίου μπορεί να επιβάλει ορισμένες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του εμπορίου. Ιδιαίτερα, είναι επιτρεπτός ο περιορισμός της επικράτειας της λειτουργίας του εμπορίου σε συγκεκριμένη περιοχή λόγω δημόσιου συμφέροντος ή μπορεί να επιτραπεί η εμπορία για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Βασικά Βήματα

7 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Τρίτο Βήμα –Απαιτούμενα έγγραφα: Θα χρειαστείτε έγγραφα λευκού μητρώου. Επιπλέον θα πρέπει να αποδείξετε ότι ή διαθέτετε ή έχετε ενοικιάσει ένα ακίνητο όπου θα διεξάγονται οι εργασίες της επιχείρησης μαζί με τα ανάλογα πιστοποιητικά (τίτλος ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο ενοικίασης). Εάν απαιτούνται συγκεκριμένα πιστοποιητικά για τη λειτουργία μιας επιχείρησης πρέπει επίσης να τα παρουσιάσετε (π.χ. δίπλωμα) Βασικά Βήματα

8 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Τέταρτο βήμα –Αρχή υπεύθυνη για θέματα εμπορίου Το επόμενο βήμα είναι η απόχτηση της άδειας εμπορίου. – Ανεξάρτητος Εμπορευόμενος Εκείνοι που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν έκθεση στην αντίστοιχη τοπική αρχή εμπορίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία στη χώρα μόνιμης διεύθυνσης του εμπόρου. –Εταιρικό σώμα Όσοι θέλουν να προχωρήσουν με άδεια εμπορίου οφείλουν να ζητήσουν από την ανάλογη Υπηρεσία παραχώρηση δικαιώματος Βασικά Βήματα

9 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πέμπτο βήμα – Ασφάλεια Υγείας και Κοινωνικές ασφαλίσεις επιχείρησης Σαν αυτοεργοδοτούμενος πιθανά να πρέπει πληρώνεις ασφάλεια υγείας (με βάση τη νομοθεσία της χώρας) αρά πιθανόν να πρέπει να εγγραφείτε σε ανάλογη ασφαλιστική εταιρία. Όσον αφορά τις κοινωνικές ασφαλίσεις (ταμεία προνοίας, ανεργίας, κλπ) πρέπει να γίνονται οι ανάλογες αναφορές στο τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων μετά την έναρξη των εργασιών της επιχείρησης. Ενημερωθείτε για τη νομοθεσία της χώρας σας αναφορικά με τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Βασικά Βήματα

10 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πως δημιουργείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο –Δεν υπάρχει αποδεχτός κανόνας σχετικά με τη δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου, συνήθως όμως αποτελείται από τα πιο κάτω: Συνοπτική παρουσίαση (μικρή περίληψη του έργου) Αρχική θέση / Ανάλυση (της επιχείρησης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ομάδας της εταιρίας) Marketing plan (σχέδιο μάρκετινγκ) Σχέδιο του έργου Ανάλυση επενδύσεων και αξιολόγηση οικονομικής αποδοτικότητας Σχέδιο Χρηματοδότησης Προσάρτημα/ Σημειώσεις για το σχέδιο Επιχειρηματικό σχέδιο Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα ουσιαστικό βήμα για οποιοδήποτε συνετό επιχειρηματία, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.

11 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. –Executive summary/ Περίληψη Οι υπεύθυνοι για λήψη αποφάσεων έχουν συχνά λίγο χρόνο και, πολύ λίγο ενδιαφέρον για να ασχολούνται με λεπτομέρειες. Έτσι θέλουν να λάβουν μια γρήγορη επισκόπηση η οποία και θα αποτελέσει το κριτήριο να αποφασίσουν κατά πόσο θα ασχοληθούν οι ίδιοι ή θα το αναθέσουν σε άλλους. –Αρχική θέση / Ανάλυση (της επιχείρησης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της ομάδας) Μόνο ένα πρόσωπο που γνωρίζει την τωρινή θέση της εταιρίας μπορεί να θέσει ρεαλιστικούς στόχους και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίησή τους. Για το λόγο αυτό κάθε επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να ξεκινήσει από μια στερεά και αντικειμενική ανάλυση. Επιχειρηματικό σχέδιο

12 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Marketing plan/ Σχέδιο Μάρκετινγκ –Όλα τα σχέδια πρέπει να έχουν ως στόχο τον καταναλωτή και να έχουν μερίδιο και αυτά στην επιτυχία της εταιρίας. Ένα λεπτομερής σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω: Να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πελατών Να σχεδιάζει προϊόντα τα οποία θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες. Να επεξεργάζεται και να δημιουργεί μια στρατηγική τιμολόγησης (με βάση τον προϋπολογισμό του σχετικού κόστους) Να επικοινωνήσει το έργο (ανάπτυξη στρατηγικής η οποία θα βοηθήσει τους πελάτες να αποδεχτούν το έργο) Επιχειρηματικό σχέδιο

13 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σχέδιο Έργου –Για να πραγματοποιήσεις ένα έργο χρειάζεται λεπτομερής σχεδιασμός-προγραμματισμό της ώρας και των απαραίτητων πόρων. Αυτό του είδους σχέδιο πρέπει να παρουσιάζει και να εξηγεί ως ορόσημα τις κύριες φάσεις του έργου και να μην αγνοεί πιθανούς περιοριστικούς παράγοντες. Επιχειρηματικό σχέδιο

14 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ανάλυση επενδύσεων και αξιολόγηση οικονομικής αποδοτικότητας –Ένα έργο πρέπει πάντα να αποφέρει πάντοτε περισσότερα από ότι στοιχίζει. Θα πρέπει να είναι κερδοφόρο. Αυτό λοιπόν είναι και το έργο της ανάλυσης των επενδύσεων και της αξιολόγησης της οικονομικής αποδοτικότητας. –Κάποιοι μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές διαδικασίας οι οποίες κυμαίνονται από απλό υπολογισμό του νεκρού σημείου μέχρι και την κατασκευή εξελιγμένων δυναμικών μοντέλων υπολογισμού πιθανοτήτων Σχέδιο Χρηματοδότησης –Οι καλύτερες ιδέες και οι πιο κερδοφόρες επενδύσεις δεν μπορούν να αξιοποιηθούν εάν η επιχείρηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Αρκετά συχνά παρατηρούμε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και το συνειδητοποιούν στα μισά του έργου. Είναι σημαντικό να γνωρίσεις εάν το κεφάλαιο που έχεις είναι αρκετό ή όχι για την χρηματοδότηση του έργου. Επιχειρηματικό σχέδιο

15 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Προσάρτημα / Σημειώσεις για το σχέδιο –Για να κρατήσετε την ουσία του σχεδίου ακριβείς, θα πρέπει να συμπεριλάβετε επιπλέον πληροφορίες σε προσαρτήματα. Επιχειρηματικό σχέδιο

16 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Βήμα 1: Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων –Επιπλέον μπορείς να δοκιμάσεις να ορίσεις και να κατηγοριοποιήσεις την σημασία ή το βάρος ενός συγκεκριμένου δυνατού ή αδύνατου σημείου. –Παράδειγμα: 1 = πολύ σημαντικό, 4 = ασήμαντο Βήμα 2: Προγραμμάτισε δράσεις/μέτρα για να ενισχύσετε τα δυνατά σημεία και να εξαλείψετε τα αδύνατα. Αναλυτικά / οργανωτικά εργαλεία εργαλεία Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων Η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται στα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μιας εταιρίας. Η διαδικασία είναι εύκολη και περιέχει τα ακόλουθα βήματα:

17 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Βήμα 1: Ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων. –Σε αυτή τη φάση μπορείτε να τα χωρίσετε σε κατηγορίες με βάση δυο κριτήρια: Σημαντικότητα: Πόσο σημαντική είναι η ευκαιρία/ πόσο σοβαρό το ρίσκο για το μέλλον της εταιρίας; Πιθανότητες: Πόση πιθανότητα υπάρχει για ευκαιρία και πόση για κάποιο κίνδυνο; –1 = πολύ σημαντικό / εξαιρετικά πιθανό –4 = ασήμαντο / εξαιρετικά απίθανο Βήμα 2: Προγραμμάτισε δράσεις ή μέτρα για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που προκύπτουν και να αποφύγετε τα ρίσκα. Αναλυτικά/Οργανωτικά εργαλεία Ευκαιρίες / Κίνδυνοι Η ανάλυση των ευκαιριών και των κινδύνων, η οποία επικεντρώνεται σε εξωτερικούς παράγοντες, δημιουργείται με παρόμοιο τρόπο όπως και η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της εταιρίας και συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

18 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αναλυτικά/Οργανωτικά εργαλεία Ανάλυση SWOT Είναι ένας συνδυασμός από τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες της εταιρίας, και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους. Η ανάλυση των πιο πάνω παρουσιάζεται στο σχήμα SWOT το οποίο σχεδιάζεται ως ακολούθως:

19 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αναλυτικά/Οργανωτικά εργαλεία

20 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το εργαλείο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε διάφορες περιπτώσεις. Χρειάζεται όμως να ακολουθήσεις τα πιο κάτω βήματα: –Βήμα 1: Ετοίμασε μια λίστα για το τι πρέπει να κάνεις ή/και τι πρέπει να γίνει. –Βήμα 2: Αξιολόγησε την σημαντικότητα αυτών που πρέπει να γίνουν. –Βήμα 3: Αξιολόγησε το επείγον στην υλοποίηση των θεμάτων στην λίστα. Αναλυτικά/Οργανωτικά εργαλεία Ανάλυση του πορτοφόλιο Αυτό του είδους το σχεδιαστικό εργαλείο είναι σημαντικό στη διοίκηση εταιριών. Για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει τον οποιοδήποτε στη διαχείριση χρόνου. Θα το προσεγγίσουμε εξηγώντας αρχικά τι είναι ένας σημαντικό /επείγον πίνακας πορτφόλιο.

21 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το marketing mix αποτελείτε από 4 βασικά στοιχεία, ονόματι τα τέσσερα P’s –Product (Προϊόν):αντιπροσωπεύει το πραγματικό προϊόν. –Price (Τιμή):αντιπροσωπεύει την διαδικασία προσδιορισμού τις αξίας του προϊόντος. –Place (Χώρος):αντιπροσωπεύει τις μεταβλητές που χρειάζονται για να φτάσει το προϊόν στον καταναλωτή, όπως τα δίκτυα διανομής, η κάλυψη της αγοράς και την οργάνωση διακίνησης του προϊόντος –Promotion (Προώθηση):είναι η διαδικασία για την επίτευξη του στόχου, δηλαδή πως φτάνουμε τους πιθανούς καταναλωτές και πως τους πείθουμε για να αγοράσουν το προϊόν Marketing mix- Μείγμα μάρκετιγκ

22 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ουσιαστικά οποιοδήποτε μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφήμιση. –Εμπορικά Διαφημιστικά Μέσα μπορούν να περιλαμβάνουν: τοιχογραφίες, αφίσες, έπιπλα δρόμου, κατασκευαστικά στοιχεία, έντυπα φυλλάδια, το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, web banners, Διάφοροι τύποι διαφήμισης στα παγκάκια στις στάσεις του λεωφορείου, popups, skywriting, διαφημιστικές πινακίδες σε ανθρώπους, περιοδικά, εφημερίδες, διαφημίσεις στις όψεις των λεωφορείων, διαφημίσεις πάνω στα αεροπλάνα

23 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Άλλες διαφημίσεις –Κατά τη διάρκεια πτήσης αεροπλάνων μπορούν να τοποθετηθούν διαφημίσεις σε τραπεζάκια ή χώρους αποθήκευσης πάνω από τις θέσεις των επιβατών, σε πόρτες των ταξί, σε οθόνες επιβατών, σε μουσικές παραστάσεις, σε στάδια, στις πλατφόρμες του μετρό και των τρένων, ελαστικές ταινίες στις πάνες μιας χρήσης, αυτοκόλλητα στις πόρτες του μπάνιου, στις λαβές των καλαθιών αγοράς (grabertising), στην αρχή κάποιου ήχου και βίντεο, καθώς και στο πίσω μέρος έκδοσης εισιτηρίων και στις αποδείξεις των σούπερ μάρκετ. –Διαφήμιση μπορεί να υπάρχει σε κάθε μέρος όπου ο " προσδιορισμένος" χορηγός πληρώνει για να παραδώσει το μήνυμά τους μέσα από ένα μέσο. Διάφοροι τύποι διαφήμισης

24 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το μάθημα. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε σε αυτό το μάθημα και να θυμάστε να εμπλέκεστε σε μάθηση. Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google