Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ MARKETING

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ MARKETING"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ MARKETING

2 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι :
A. Nα δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό Marketing. Β. Να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού marketing. Γ. Να επισημάνουμε τους κινδύνους του ηλεκτρονικού εμπορίου

3 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Το διαδίκτυο (internet) είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών που επιτρέπει σε εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο να ανταλλάσσουν μηνύματα (πακέτα) με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων και έχει δημιουργήσε μια τεράστια αγορά γνώσεων και πληροφοριών. Ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι εντυπωσιάκος. Κάθε 10 λεπτά ένα νέο δίκτυο συνδέεται στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο βρίσκεται σχεδόν παντού. Σε Πανεπιστημιακά-ερευνητικά δίκτυα,σχολεία,βιβλιοθήκες,σπίτια απλών χρηστών ,στον εμπορικό τομέα κ.α.

4 Στρατηγική Marketing στο διαδίκτυο
Σχεδιασμός και υλοποίηση της ανάλυσης SWOT (Strengths – δυνάμεις Weaknesses - αδυναμίες Opportunities - ευκαιρίες Threats – απειλες) Καθορισμός ανταγωνιστικών ικανοτήτων Καθορισμός του ανταγωνιστικού χώρου δράσης Ανάπτυξη σχεδίου για την πραγμάτωση των επιχειρησιακών στόχων

5 Ηλεκτρονικό εμπόριο – e-Commerce
Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών , πωλητή – αγοραστή. Χαρακτηρίζεται απ τις εξής διαστάσεις : Την διάσταση της επικοινωνίας Την επιχειρηματική διάσταση Την διάσταση της υπηρεσιάς Την άμεσα συνδεδεμένη (online) διάσταση

6 Βασικοί τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου
Άμεσο marketing , πώληση και υπηρεσίες Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και λογαριασμοί Ασφαλή διακίνηση πληροφοριών Αλυσίδα αξίας (value – chain) στις συναλλαγές και την εταιρική αγορά

7 Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου
Business to business (B2B) – Επιχείρηση προς επιχείρηση Βusiness to consumer (Β2C) – Επιχείρηση προς καταναλωτή Mobile e-Commerce – Ηλεκτρονικό τηλεφωνικό εμπόριο Consumer to consumer (C2C) – Καταναλωτής προς καταναλωτή Business to government (B2G) – Επιχείρηση προς κυβέρνηση Mobile commerce – Κινητό εμπόριο

8 Ηλεκτρονικά καταστήματα
Με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο περιγράφονται οι εμπορικές συναλαγες που πραγματοποιούνται σε μια εικονική αγορά. Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα διαδικτυακό τόπο (site) μέσω του οποίου πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες. Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών καταστημάτων: Ευρεία γεωγραφική κάλυψη Ελαχιστοποίηση της προμηθευτικής αλυσίδας Μείωση λειτουργικού κόστους Συνεχής λειτουργία Εργαλείο marketing

9 Tα “εργαλεία’’του ηλεκτρονικού καταστήματος
Ο διαδικτυακός τόπος Ο κατάλογος των προϊόντων Το καλάθι αγορών Τα αγαπημένα Παραγγελία Πληρωμή Παράδοση Μετά την αγορά

10 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου
Μείωση του άμεσου κόστους Πρόσβαση σε νέες αγορές Μάρκετινγκ Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών Αυξημένος ανταγωνισμός Αυξημένη αγοραστική παραγωγικότητα Καλύτερη διαχείριση πληροφοριών Καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων

11 Μειονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου
Δυσκολία αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών διαδικασιών. Επεκτασιμότητα του συστήματος Δυσκολία εκτίμησης των πλεονεκτημάτων έναντι του κόστους των νέων εφαρμογών. Α΄σφάλεια Χρόνος παράδοσης και επιστροφής των προϊόντων Περιορισμός πληροφοριών Έλλειψη προσωπικής εξυπηρέτησης Μέγεθος και αριθμός των συναλλαγών Δυσκολία χρήσης πολύπλοκων συστημάτων

12 Marketing Marketing είναι η διαδικασία της διοίκησης ,με την οποία εντοπίζονται προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή με κάποιο κέρδος για την επιχείρηση Η επίτευξη του των στόχων του marketingπεριλαμβάνει μεταβλητές μη ελεχόμενες από την επιχείρηση (συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος,κοινωνικές,πολιτικές,οικονομικές κ.λπ.) και μεταβλητες ελεγχόμενες που αφορουν στα 4+1 P’s : Product (προίον) Place (διανομή) Price (τιμή) Promotion (προώθηση) People/Personnel (ανθρώπινο δυναμικό)

13 Ηλεκτρονικό marketing
Ως ηλεκτρονικό marketing ορίζεται η αξιοποίηση κι η εφαρμογή του διαδικτύου και ηλεκτρονικών μέσων για την υλοποίηση των στόχων του marketin ,καθώς και για την υποστήριξη των ιδεών του σύγχρονου marketing. Βασικές τεχνολογίες – στρατηγικές του marketing : Τεχνολογία – στρατηγική PUSH Τεχνολογία – στρατηγική PUll

14 ΖΗΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΖΗΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ MARKETING"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google