Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Επιχειρηματικότητα Μάθημα 2 ο Διαχείριση έργων - Βασικά

2 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Project Management –Με τον όρο διαχείριση έργου εννοούμε την πειθαρχία που πρέπει να εξασκείται στο σχεδιασμό, οργάνωση και διαχείριση των πόρων για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων στόχων του έργου. Η προσωρινή φύση των έργων έρχεται σε αντίθεση με την επιχείρηση (ή τις διάφορες λειτουργίες), οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες, μόνιμες ή ημι-μόνιμες λειτουργικές εργασίες για την παραγωγή κάποιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η κύρια πρόκληση της διαχείρισης του έργου είναι η επίτευξη όλων των στόχων του έργου. Το πεδίο εφαρμογής, ο χρόνος και ο προϋπολογισμός είναι κάποιοι περιορισμοί. Δεύτερη και πιο φιλόδοξη-πρόκληση είναι η βελτιστοποίηση της κατανομής και της ολοκλήρωσης των πόρων που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων. Διαχείριση έργων - Βασικά

3 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 1. Εργασία με ειδικά 2. Κοινωνικά συστήματα χαραχτηριστικά προσανατολισμένη στο στόχο με κινδύνους καινούργια δυναμική περίπλοκη προσδιορίσιμη 3. Προσωρινή οργάνωση Διαχείριση έργων - Βασικά

4 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Διαχείριση έργων - φάσεις

5 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Έναρξη 1.Αναπτύξετε την επιχειρηματική περίπτωση 2.Πόσο εφικτό είναι το σχέδιο (μελέτη βιωσιμότητας) 3.Καθιερώστε τον χάρτη του έργου 4.Ορίστε την ομάδα του έργου 5.Δημιουργήστε το χώρο όπου θα διεξάγονται οι εργασίες 6.Επανεξετάστε τα αποτελέσματα της φάσης Διαχείριση έργων - φάσεις Αυτή είναι η πιο κρίσιμη φάση στον κύκλο της διαχείρισης του έργου, μια και είναι η φάση όπου ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και προσλαμβάνεται η ομάδα. Μόνο με ένα ξεκάθαρο σχέδιο και την κατάλληλη ειδικευμένη ομάδα μπορεί το έργο να επιτύχει.

6 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σχεδιασμός –Σε αυτό το στάδιο, το σχέδιο μπορεί να βελτιστοποιηθεί ούτως ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της χρήσης των πόρων και διάρκειας του έργου με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι του έργου. Όταν συμφωνηθούν, το σχέδιο αυτό γίνεται γνωστό ως η γραμμή βάσης του έργου (το σενάριο αναφοράς- project baseline) Διαχείριση έργων - φάσεις Αρχικά, το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου ορίζεται και καθορίζονται οι κατάλληλοι μέθοδοι για την ολοκλήρωση του έργου. Μετά, η διάρκεια διαφόρων εργασιών που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο καταγράφετα,ι και αυτές ομαδοποιούνται σε περιοχές εργασίας ούτως ώστε να καθοριστεί η δομή του έργου. Οι λογικές εξαρτήσεις μεταξύ των εργασιών προσδιορίζονται ούτως ώστε να οριστεί με βάση ένα σχεδιάγραμμα δράσεων, ο προσδιορισμός της επικίνδυνης πορείας (critical path)

7 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εκτέλεση –Η ομάδα του έργου είναι υπεύθυνη να εκτελεί τις δράσεις όπως αυτές έχουν σχεδιαστεί από τον διευθυντή του έργου. Ο διευθυντής του έργου είναι υπεύθυνος να μετρά την απόδοση και να εντοπίζει διαφορές μεταξύ τις σχεδιασμένης και της πραγματικής εργασίας, κόστους και προγράμματος/ χρονοδιαγράμματος. –Όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι του έργου πρέπει να αναθεωρούν τις εργασίες και τις διαφορές. Διαχείριση έργων - φάσεις Ακολουθεί τη φάση του σχεδιασμού του έργου και ιδανικά ξεκινά όταν εγκριθούν ο σχεδιασμός και δημιουργηθεί το σχέδιο αναφοράς. Η εκτέλεση του έργου χαρακτηρίζεται από τις εργασίες που υλοποιούνται. Η υλοποίηση του έργου χαρακτηρίζεται από την πραγματική εργασία στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί και τον έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει την σύγκριση μεταξύ της πραγματικής απόδοσης με την σχεδιασμένη απόδοση και την λήψη διορθωτικών δράσεων προς επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

8 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Κλείσιμο –Το έργο παραδόθηκε μέσα στον χρόνο παράδοσης, εντός του προϋπολογισμού και εκπλήρωσε τις ποιοτικές απαιτήσεις; –Οι ενδιαφερόμενοι του έργου καθώς και τα μέλη της ομάδας έμειναν ευχαριστημένοι με το έργο; –Το έργο είχε τα επιθυμητά οφέλη για την επιχείρηση; Διαχείριση έργων - φάσεις Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι να καθορίσει κατά πόσον το έργο στέφθηκε με επιτυχία. Η αξιολόγηση γίνεται κατά κανόνα, προκειμένου να απαντήσει τρία ερωτήματα

9 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Διδάγματα –Παρέχετε στην ομάδα παράδοσης καλά σχόλια, επανατροφοδότηση και χρήσιμες πληροφορίες για μελλοντικές δεσμεύσεις. Καταγράψετε και δικαιολογήστε συγκεκριμένα θέματα του έργου που μπορεί να σχετίζονται με θέματα τεχνικής υποστήριξης μετά την παράδοση του έργου. –Αύξηση ικανοποίησης πελατών και παροχή χρήσιμων πληροφοριών καθώς το έργο κινείτε στη φάση μετά την υλοποίηση και κατά την υποστήριξη –Επιπρόσθετα, το μακροπρόθεσμο όφελος που μπορεί να βοηθήσει κατά πολύ τις μελλοντικές ομάδες και πελάτες είναι η καταγραφή των διδαγμάτων. Διαχείριση έργων - φάσεις. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο κλείσιμο του έργου. Μας βοηθά να απαντήσουμε την ερώτηση ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η διαδικασία. Τα αποτελέσματα αυτής της φάσης χρησιμοποιούνται σαν σημείο αναφοράς, ούτως ώστε τα επόμενα έργα να εκτελεστούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και έλεγχο.

10 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. PDCA (plan-do-check-act) (σχεδίασε- κάνε-έλενξε-υλοποίησε) –Είναι μια επαναληπτική διαδικασία τεσσάρων- βημάτων που χρησιμοποιείται συνήθως για βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Διαχείριση έργων

11 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. PDCA (plan-do-check-act) Σχεδίασε –Προσδιορίστε τους στόχους και τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες ούτως ώστε να προκύψουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. –Η εστίαση στα αποτελέσματα, διαφέρει από άλλες τεχνικές όπου η πληρότητα και η ακρίβεια των προδιαγραφών είναι επίσης μέρος της βελτίωσης Κάνε –Εκτελέστε τις νέες διαδικασίες. Συχνά σε μικρή κλίμακα αν είναι δυνατόν Διαχείριση έργων

12 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. PDCA (plan-do-check-act) Έλεγξε –Μετρήστε την επιτυχία των νέων διαδικασιών και συγκρίνετε –τα αποτελέσματα σε σχέση με τα αναμενόμενα για να διαπιστώσετε τυχών διαφορές. Υλοποίησε –Ανάλυση των διαφορών και προσδιορισμός της αιτίας τους. Κάθε ένα θα αποτελεί μέρος ενός ή περισσότερων βημάτων του P-D-C-A. –Καθόρισε που να εφαρμόσεις τις αλλαγές που θα επιφέρουν τις βελτιώσεις. Όταν τα τέσσερα πιο πάνω βήματα δεν φέρουν σαν αποτέλεσμα την ανάγκη για βελτίωση, επαναπροσδιορίστε το πεδίο στο οποίο εφαρμόζεται το PDCA μέχρι να καταλήξετε σε ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει βελτιώσεις. Διαχείριση έργων

13 Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία αυτό το μάθημα. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε σε αυτό το μάθημα και να θυμάστε να εμπλέκεστε σε μάθηση. Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Sense of Initiative and Entrepreneurship Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google