Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφορική & Μέθοδος Project

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφορική & Μέθοδος Project"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφορική & Μέθοδος Project
Μπίτσης Χρήστος

2 1. Τίτλος Προσεγγίζοντας διερευνητικά την “Κινητή Τηλεφωνία” χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Project και προηγμένα συνεργατικά εργαλεία διαδικτύου (web 2.0)

3 2. Εκτιμώμενη διάρκεια Γυμνάσιο: 10 διδακτικές ώρες Μάθημα: Πληροφορική Λύκειο: 4 μήνεςΜάθημα: Ερευνητικές εργασίες

4 3. Ένταξη στο Πρόγραμμα σπουδών
Μαθήματα Γυμνάσιο: Πληροφορική Λύκειο: Ερευνητικές εργασίες Προαπαιτούμενα: Στοιχειωδεις γνώσεις επεξεργασίας κειμένου και αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και σχεδιασμού μιας παρουσίασης.

5 4. Σκοποί και στόχοι σεναρίου
Πληροφορικός γραμματισμός wiki (επικοινωνία, διαμοίραση, συνεργατική δημιουργία) Κανόνες δεοντολογίας (σεβασμός πνευματικής ιδιοκτησίας, αναφορα πηγών, κ.λπ) Αναπτυξη μεθοδολογικών δεξιοτήτων ανακάλυξης της γνώσης Ανάλυση προβλημάτων πληροφορικής Εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και χρονοπρογραμματισμού Εφαρμογή κριτηρίων αξιολογησης Ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας και συλλογικής υπευθυνότητας Ανάπτυξη κριτικής ικανοτητας αξιολόγησης πληροφοριών Ανάπτυξη ικανοτήτων αναστοχασμού (feedback) και αυτορύθμισης Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων παρουσίασης και επιχειρηματολογίας

6 5. Περιγραφή σεναρίου Αρχικά χωρίζονται σε ομάδες, μοιράζονται ρόλοι και εγγράφονται στο wiki. Επίδειξη των λειτουργιών του wiki. Ρόλοι: Συντονιστής, Υπεύθυνος παρουσίασης, Ερευνητής (όλοι) Προβληματισμός Κάθε ομαδα καταγράφει λέξεις κλειδιά σχετικά με το θέμα (καταιγισμός ιδεών) Διαμορφώνουν ερευνητικά ερωτήματα Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Κάθε ομάδα επιλέγει ένα ερευνητικό ερώτημα να διερευνήσει. Θα γραφεί ένα κείμενο σαν απάντηση στο ερώτημα Θα σχεδιαστεί και μια ηλεκτρονική παρουσίαση Συζήτηση στις ομάδες για τον τρόπο που θα δουλέψουν. Τι πρέπει να κάνει ο καθένας και θέτουν και χρονοδιάγραμμα (ατομικο και ομαδικο). Συζήτηση όλων των ομάδων με τον καθηγητή για τα κριτηρια αξιολόγησης της ομάδος (rubric) Διαμορφωση συνολικού χρονοδιαγράμματος από τον καθηγητή και ορισμός των διαλλειμάτων ανατροφοδότησης Διεξαγωγή Η κάθε ομάδα διεξάγει έρευνα και φτιάχνει ένα πολυμεσικό κείμενο και μια παρουσίαση Παρουσίαση Παρουσίαση καθε ομάδας στην τάξη και σε όλη τη σχολική κοινότητα Αξιολόγηση Αξιολόγηση όλου του έργου (αυτοαξιολόγηση) Αξιολόγηση ομάδων από τους ίδιους τους μαθητές (αυτοαξιολόγηση) Αξιολόγηση των ομάδων από τον καθηγητή Αξιολόγηση ατομική απο τον καθηγητή

7 6. Επιστημολογική προσέγγιση Βασικά χαρακτηριστά μεθόδου Project
Συμμετοχή των μαθητών στους στόχους και τις μαθησιακές διαδικασίες Ο εκπαιδευτικός είναι συντονιστής και καθοδηγητής Εργασία σε ομάδες Διαλλέιματα ενημέρωσης και αναστοχασμού των ομάδων. Αξιολόγηση ενσωματωμένη στη διαδασκαλία και μάθηση. Αξιολόγηση Παρουσίαση της εργασίας σε ευρή κοινό (άνοιγμα του σχολειου στην κοινωνία)

8 6. Επιστημολογική προσέγγιση Μέθοδος Project
Προβληματισμός Επιλογή θέματος Ευαισθητοποίηση Διερεύνηση Διατύπωση στόχων Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Δημιουργία ομάδων Ανάθεση εργασιών στις ομάδες Χρονοπρογραμματισμός (εργασίες, ανατροφοδότηση) Διεξαγωγή Εργασία Ανατροφοδότηση Εργαλεία Προσωπικό ημερολόγιο Ημερολόγιο ομάδας Στοιχεία Τι κάναμε ως τώρα Τι δυσκολίες αντιμετωπίσαμε Πως σκοπεύουμε να τις επιλύσουμε Τι έχουμε να κάνουμε ακόμη Παρουσίαση Αξιολόγηση Συμμετοχική Αυτοαξιολόγηση Ετεροαξιολόγηση με έμφαση στα θετικά

9 7. Χρήση ΤΠΕ Συνεργατικά εργαλεία διαδικτύου Εργαλείο Wiki

10 8. Δυσκολίες εφαρμογής σεναρίου
Άρση στερεοτύπων Ο εκπαιδευτικός συντονίζει, συμβουλεύει δεν παρέχει έτοιμη γνώση Ο μαθητής μαθαίνει μόνος του ερευνώντας δεν παίρνει παθητικά έτοιμη γνώση Διαχείριση χρόνου Κακη χρήση πληροφοριών από το Internet Copy & Paste; Κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας Δημιουργική γραφή Δημιουργική αξιοποίηση πληροφοριών

11 9. Διδακτικός θόρυβος “Θόρυβος” από θέματα διαχείρισης του Wiki
“Θόρυβος” κατά την είσοδο στο σύστημα (username, password) “Θόρυβος” κατά τη χρήση του κοινού ηλεκτρονικού χώρου από τις ομάδες

12 10. Θεωρία μάθησης Κοινωνικός εποικοδομισμός
* Οι όροι διδασκαλίας αλλάζουν δραστικά σε σχέση με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ Θεωρίες Μάθησης Θεωρίες μάθησης (slideshare)

13 11. Οργάνωση τάξης Χωρισμός μαθητών σε ομάδες Ομάδες 3 - 4 μαθητών
Κριτήρια διαχωρισμού Ανομοιογενής ομάδες με βάση την επίδοση Να είναι μαζί με άτομα που προτιμούν (κοινωνιομετρία) Να μην είναι όλοι φίλοι Να είναι μεικτές (αγόρια, κορίτσια) Σε κάθε ομάδα ορίζεται ένας συντονιστής. Συμπληρώνει το ημερολόγιο της ομάδας Φροντίζει να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα Είναι ο συνδετικός κρίκος της ομάδας με τον καθηγητή Οδηγός εφαρμογής ερευνητικών εργασιών (Ματσαγγούρας) Εφαρμογή του κοινωνιομετρικού τεστ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΕΤΡΙΑ

14 12. Αξιολόγηση Ημερολόγιο μαθητή Ημερολόγιο ομάδας
Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Rubric) * Διαθεματικότητα και Εναλλακτική Αξιολόγηση του Μαθητή (Π.Ι.)

15 12. ΑξιολόγησηΚλίμακα Rubric
Η Κλίμακα Rubric είναι ένας περιγραφικός οδηγός βαθμολογίας, ο οποίος περιγράφει τα κριτήρια απόδοσης και διαμορφώνει το αποτέλεσμα της απόδοσης των εκπαιδευόμενων, μέσω της κλιμακούμενης βαθμολόγησης. Το πλεονέκτημα στη χρήση των Rubrics είναι ότι απλοποιούν τη διαδικασία βαθμολόγησης, αλλά και καθιστούν σαφείς στους εκπαιδευόμενους τις προσδοκίες των εκπαιδευτών τους, καθώς και τους στόχους της διαδικασίας μάθησης. Από κοινού, ο δάσκαλος και οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν: (α) για τα κριτήρια αξιολόγησης και (β) για τις διαβαθμίσεις της ποιότητας των μαθητικών εργασιών που αρχίζει από την άριστη και καταλήγει στη χαμηλή ποιότητα. Ως κριτήρια αξιολόγησης, ονομάζουμε τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα έργο, προκειμένου να κριθεί σωστό, κατάλληλο, πλήρες και ως επίπεδο ποιότητας ενός έργου ονομάζουμε μία ποιοτική διαβάθμιση, η οποία περιγράφει, με τη βοήθεια χαρακτηρισμού του τύπου Άριστο ή Μέτριο, το επίπεδο ποιότητας ενός έργου Λεξικό: Τι σημαίνει η λέξη rubric; A rubric is an explicit set of criteria used for assessing a particular type of work or performance. Rubrics to Measure Student Learning Create Rubrics for your Project-Based Learning Activities (Rubistar) Wikipedia: Rubric (academic) Υπόδειγμα διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης μιας εργασίας (Ματσαγγούρας) Διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης Ερευνητικών Εργασιών (Ειρήνη Περυσινάκη)


Κατέβασμα ppt "Πληροφορική & Μέθοδος Project"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google