Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι “multi-Διαστασεις” Των Multimedia

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι “multi-Διαστασεις” Των Multimedia"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι “multi-Διαστασεις” Των Multimedia

2 Τα Πολυμέσα  είναι ο κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας που ασχολείται με τον συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, δηλ. κειμένου, γραφικών, εικόνας, κινούμενης εικόνας, ήχου και βίντεο, για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών.

3 Ρολος των πολυμέσων Αποθήκευση και επεξεργασία στην πληροφορική
Αποθήκευση και επεξεργασία στην πληροφορική  Παραγωγή στον χώρο των εκδόσεων  Διανομή στων χώρο των μαζικών μέσων επικοινωνίας  Μετάδοση στις τηλεπικοινωνίες  Αντίληψη κατά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του.

4 Πολυμεσα και Αλληλεπιδραση
Η μη γραμμική οργάνωση των πολυμέσων παρέχει στο χρήστη μία ποικιλία διαδρομών για την εξερεύνηση και αναζήτηση της πληροφορίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη ροή της εφαρμογής παρεμβαίνοντας δυναμικά στην εξέλιξή της και καθορίζοντας τη μορφή, τη σειρά και την ταχύτητα με την οποία παρουσιάζεται η πληροφορία. Τα συστήματα πολυμέσων που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση χρήστη-εφαρμογής αναφέρονται ως αλληλεπιδραστικά πολυμέσα και διαθέτουν ένα σταθερό περιβάλλον για την αλληλεπίδραση χρήστη-εφαρμογής. Το περιβάλλον επικοινωνίας χρήστη εφαρμογής έχει καθιερωθεί να αναφέρεται ως περιβάλλον διεπαφής εφαρμογής. Απαιτεί ειδικό σχεδιασμό, ώστε να παρέχει φιλικότητα προς το χρήστη. Αν και η αλληλεπιδραστικότητα δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για ένα σύστημα πολυμέσων, σήμερα η διαχείριση πολλαπλών μέσων είναι συνώνυμη με την ιδιότητα αυτή. Έτσι, ο όρος πολυμέσα έχει καθιερωθεί και σήμερα χρησιμοποιείται για να περιγράψει και τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα.

5 Λογισμικό Πολυμέσων

6 Τομείς-Επαγγέλματα-Εφαρμογές Πολυμέσων
Ο σχεδιαστής πολυμέσων σχεδιάζει εφαρμογές πολυμέσων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπτικούς δίσκους και ιστοσελίδες. Συνήθως πρόκειται για παραγωγές με ενημερωτικό, ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που παρουσιάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο στους χρήστες, με την τεχνική κινούμενης εικόνας και ήχου. Οι δραστηριότητες του επαγγελματία είναι: καθορισμός σεναρίου και στόχων του οπτικού δίσκου, της ιστοσελίδας ή γενικά της εφαρμογής πολυμέσων, σχεδιασμός και προγραμματισμός του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα παρουσιαστεί το υλικό, σχεδιασμός των γραφικών της εφαρμογής, ψηφιοποίηση του υλικού και προσθήκη στην εφαρμογή, καθώς και τελική επεξεργασία του έργου και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων. Σημαντικό ρόλο στην ενασχόληση με το επάγγελμα παίζει η δημιουργική φαντασία του επαγγελματία, που συνδυάζεται επιτυχημένα με τις απαραίτητες γνώσεις υλικού και λογισμικού πολυμέσων, καθώς και με το αναπτυγμένο αισθητικό κριτήριο για τη δημιουργία καλαίσθητων παρουσιάσεων. Απαραίτητες δεξιότητες για την εκτέλεση του επαγγέλματος είναι επίσης η οργανωτικότητα, η επινοητικότητα και η αναλυτική σκέψη.


Κατέβασμα ppt "Οι “multi-Διαστασεις” Των Multimedia"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google