Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τμήμα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τμήμα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τμήμα
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός»
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός» Έτος ίδρυσης: 2008

3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

4 Η φοίτηση στο ΠΜΣ για την απόκτηση
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Η φοίτηση στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και για τις τρεις κατευθύνσεις διαρκεί τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές κάθε κατεύθυνσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δεκαπέντε (15) μαθήματα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Στο Δ΄ εξάμηνο οι φοιτητές διεξάγουν έρευνα και συγγράφουν την κύρια μεταπτυχιακή τους εργασία.

5 Υποχρεωτικά μαθήματα (για όλες τις κατευθύνσεις)
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Υποχρεωτικά μαθήματα (για όλες τις κατευθύνσεις) Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικής έρευνας Πηγές και πεδία εξεύρεσης ερευνητικών δεδομένων Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα Ιδιότητες και τεχνικές σύνταξης επιστημονικού κειμένου Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης

6 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα:
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: Κατεύθυνση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας Ι Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας II Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας IΙI Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας IV Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας Ι Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας II Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας IIΙ Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας IV Σύνταξη προγράμματος και ετοιμασία διδακτικών υλικών Συμβατική διδασκαλία και αξιοποίηση των τεχνολογιών Αξιολόγηση της επίδοσης και πιστοποίηση της γλωσσομάθειας

7 Κατεύθυνση Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας:
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: Κατεύθυνση Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας: Θέματα θεωρίας της μετάφρασης Ι Θέματα θεωρίας της μετάφρασης II Θέματα θεωρίας της μετάφρασης ΙΙI Θέματα θεωρίας της διερμηνείας Ι Θέματα θεωρίας της διερμηνείας II Θέματα θεωρίας της διερμηνείας ΙΙI Θέματα θεωρίας της επικοινωνίας Ι Θέματα θεωρίας της επικοινωνίας II Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων για μετάφραση Κριτική και τεκμηρίωση μεταφράσεων Διαγλωσσική επικοινωνία

8 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα:
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: Γ. Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και Πολιτισμού: Ιστορία και ρεύματα της ιταλικής λογοτεχνίας I Ιστορία και ρεύματα της ιταλικής λογοτεχνίας II Ιστορία και ρεύματα της ιταλικής τέχνης και πολιτισμού I Ιστορία και ρεύματα της ιταλικής τέχνης και πολιτισμού II Θεωρία λογοτεχνίας και ανάλυση κειμένων I Θεωρία λογοτεχνίας και ανάλυση κειμένων II Θέματα ιστορίας των ιδεών και πολιτισμού I Θέματα ιστορίας των ιδεών και πολιτισμού II Γενική και συγκριτική γραμματολογία I Γενική και συγκριτική γραμματολογία II Ειδικό θέμα ιταλικής λογοτεχνίας και πολιτισμού

9 Περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του ΠΜΣ ορίζεται το διάστημα μεταξύ 1ης και 15ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έλαβαν το πτυχίο τους μέχρι τον Αύγουστο του έτους εισαγωγής. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση που αυτό προέρχεται από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας γ) Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν) δ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με μέγιστης έκτασης δύο σελίδων.

10 Επαγγελματικές προοπτικές:
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές προοπτικές: Η κατεύθυνση «Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας» δίνει στους φοιτητές που σκοπεύουν να γίνουν καθηγητές της ιταλικής γλώσσας στη μέση εκπαίδευση (στα σχολεία που διδάσκεται η ιταλική), σε εκπαιδευτήρια, σε φροντιστήρια ή σε ειδικευμένα κέντρα όπως τα ιταλικά μορφωτικά ινστιτούτα άριστη γνώση της επιστήμης της γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στη διδακτική των γλωσσών, και συνεπώς ασφαλίζει μεγαλύτερη ικανότητα στη διδασκαλία.

11 Επαγγελματικές προοπτικές:
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές προοπτικές: Η κατεύθυνση «Μετάφρασης, Διερμηνείας και Επικοινωνίας» ειδικεύει τους φοιτητές στη μετάφραση τεχνικών, ειδικών και λογοτεχνικών κειμένων από τα ιταλικά και τα ισπανικά προς τα ελληνικά, προσφέρει συνεπώς επαγγελματικές δυνατότητες στον εκδοτικό χώρο ως μεταφραστής ή επιμελητής μεταφράσεων. Η επαγγελματική εξέλιξη περιλαμβάνει και τα μεταφραστικά γραφεία ή, με τη κατάλληλη προετοιμασία, το επάγγελμα του μεταφραστή σε θεσμικό επίπεδο. Από το Ακαδημαϊκό Έτος έχει ως γλώσσα εργασίας, και τα Ισπανικά. Το γεγονός αυτό προσφέρει να ακόμα εφόδιο στους σπουδαστές της κατεύθυνσης, ανοίγοντάς τους προοπτικές σε μια πιο διευρυμένη αγορά εργασίας.

12 Επαγγελματικές προοπτικές:
Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές προοπτικές: Η κατεύθυνση «Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» τελειοποιεί τις γνώσεις του φοιτητή ως προς την ιταλική λογοτεχνία, αλλά και προς την ιταλική τέχνη και πολιτισμό, τον ειδικεύει συνεπώς προς επαγγελματικές εξελίξεις στον εκδοτικό χώρο ως επιμελητής κειμένων ή λογοτεχνικών μεταφράσεων από τα ιταλικά, είτε ως εκδοτικός λογοτεχνικός σύμβουλος ακόμα και στον τομέα της ιταλικής τέχνης και του ιταλικού πολιτισμού ή μεταφραστής βιβλίων που αφορούν την ιταλική τέχνη. Προσφέρει δυνατότητες και προς πολιτισμικούς οργανισμούς κρατικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

13 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 46 43 53 67
Τρέχον έτος Προηγ. έτος Τρέχον έτος – 2 Τρέχον έτος – 3 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 46 43 53 67 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 24 26 35 29 (β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 22 17 18 38 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων 15 Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 16 19 Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων 2 3 - Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 1


Κατέβασμα ppt "Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Τμήμα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google