Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.2 Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική Λειτουργεί από.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.2 Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική Λειτουργεί από."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

2 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.2 Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική Λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2006 Απονέμει: 1.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Θεατρικές Σπουδές 2.Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις Θεατρικές Σπουδές

3 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.3 Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η μελέτη της θεατρικής παράστασης (και του δραματικού κειμένου ως στοιχείο της) σε επίπεδο ιστορίας, θεωρίας και κριτικής ανάλυσης Η εφαρμοσμένη έρευνα πάνω στα εκφραστικά μέσα και τους ειδικούς κώδικες της θεατρικής παράστασης

4 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.4 Σκοπός του Π.Μ.Σ. Η προαγωγή της γνώσης Η ανάπτυξη της έρευνας Η καλλιέργεια της θεατρολογικής επιστήμης και της θεατρικής τέχνης Η εξειδίκευση επιστημόνων και καλλιτεχνών του θεάτρου για την κάλυψη των αναγκών της παιδείας και της καλλιτεχνικής ζωής

5 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.5

6 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.6 Κατευθύνσεις του Μ.Δ.Ε. 1.Δραματολογία – Παραστασιολογία 2.Σκηνογραφία – Ενδυματολογία 3.Υποκριτική 4.Σκηνοθεσία 5.Παιδαγωγική του θεάτρου Σημ. Οι κατευθύνσεις προσφέρονται εκ περιτροπής και κατ’ ανώτερο τρεις ανά έτος.

7 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.7 Μ.Δ.Ε.: ετήσιο (2 διδακτικά εξάμηνα μαθημάτων και 4 μήνες για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) Δ.Δ.: τρία τουλάχιστον έτη (απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης) Διάρκεια σπουδών

8 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.8 Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι των τμημάτων Θεάτρου και Θεατρικών Σπουδών (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον διαπιστωθεί ότι διαθέτουν τις αναγκαίες για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. γνώσεις Αριθμός εισακτέων για το Μ.Δ.Ε.: 20 (κατά ανώτατο όριο και για όλες τις κατευθύνσεις)

9 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.9

10 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.10 Διαδικασία επιλογής για το Μ.Π.Σ. Μ.Δ.Ε. Πρώτο πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον 7 Βιογραφικό και φάκελος δραστηριοτήτων Συνέντευξη Εξέταση (γενική και ανά κατεύθυνση)Δ.Δ. Βιογραφικό Τίτλοι Σπουδών Αναλυτική ερευνητική πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση

11 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.11 Τρόπος εισαγωγής στο Μ.Δ.Ε. Κριτήρια επιλογής: 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου 2. Η βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων που αντιστοιχούν στην επιλεγείσα κατεύθυνση 3. Τα διπλώματα ξένων γλωσσών 4. Η συνέντευξη, η οποία βαθμολογείται με άριστα το 10

12 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.12 Τρόπος εισαγωγής στο Μ.Δ.Ε. 5. Ο φάκελος δραστηριοτήτων, ο οποίος βαθμολογείται με άριστα το 10 6. Η γραπτή εξέταση, η οποία βαθμολογείται με άριστα το 10 7. Η καλλιτεχνική εξέταση, η οποία βαθμολογείται με άριστα το 10

13 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.13

14 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.14 Οργάνωση σπουδών στο Μ.Δ.Ε. Υποχρέωση των φοιτητών, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση, είναι να ολοκληρώσουν επιτυχώς έναν κύκλο τριών μαθημάτων ανά εξάμηνο. Τρία μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης (σεμινάρια) Τρία μαθήματα ειδίκευσης (εργαστήρια).

15 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.15 Οργάνωση σπουδών στο Μ.Δ.Ε. Πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινό εξάμηνο: Μεθοδολογία της έρευνας I Παραστασιολογία Ι Δραματολογία I Το θέατρο στην Εκπαίδευση Ι Σκηνογραφία-Ενδυματολογία I Υποκριτική I Σκηνοθεσία I Εαρινό εξάμηνο: Mεθοδολογία – Εφαρμογές Παραστασιολογία ΙΙ Δραματολογία IΙ Το θέατρο στην Εκπαίδευση ΙΙ Σκηνογραφία-Eνδυματολογία II Υποκριτική II Σκηνοθεσία II

16 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.16 Οργάνωση σπουδών στο Μ.Δ.Ε. Κάθε σεμινάριο και εργαστήριο του Μ.Δ.Ε. διδάσκεται από διδακτική ομάδα που αποτελείται από μέλη του Τμήματος (τα οποία έχουν και την εποπτεία κάθε σεμιναρίου ή εργαστηρίου) και από επισκέπτες καθηγητές (από την Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή εγνωσμένου κύρους καλλιτέχνες.

17 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.17 Οργάνωση σπουδών στο Μ.Δ.Ε. Στα θεωρητικά σεμινάρια έχουν διδάξει πανεπιστημιακοί από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Στα καλλιτεχνικά εργαστήρια έχουν προσκληθεί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι από την Αγγλία αλλά και Έλληνες και ξένοι πρωταγωνιστές και σκηνοθέτες. Τα μαθήματα όλων των προσκεκλημένων από το εξωτερικό γίνονται στα αγγλικά.

18 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.18

19 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.19 Οργάνωση σπουδών στο Μ.Δ.Ε. Από τα μαθήματα, προαπαιτούμενο για όλες τις κατευθύνσεις θεωρείται το μάθημα της «Μεθοδολογίας της έρευνας Ι». Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τελευταίο τετράμηνο των σπουδών με επόπτη που θα οριστεί για κάθε έναν από τους φοιτητές, ανάλογα με το θέμα της εργασίας του.

20 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.20 Οργάνωση σπουδών στο Μ.Δ.Ε Οι φοιτητές των καλλιτεχνικών κατευθύνσεων εκπονούν δύο τελικές διπλωματικές εργασίες: α. μια θεωρητική (μικρότερη σε έρευνα και έκταση από αυτή των θεωρητικών) β. μια καλλιτεχνική, ανάλογη της ειδίκευ- σής τους (υποκριτική, σκηνογραφία, κλπ.)

21 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.21 Οργάνωση σπουδών στο Μ.Δ.Ε. Η τελική διπλωματική εργασία λαμβάνει 25 ΔΜ/ECTS ενώ τα μαθήματα καλύπτουν 50 ΔΜ/ECTS (σύνολο ECTS για το πρόγραμμα: 75). Όλες οι διπλωματικές (θεωρητικές και καλλιτεχνικές εξετάζονται και βαθμολογούνται από τριμελή επιτροπή (επόπτης + δύο διδάσκοντες του Τμήματος). Κατώτατος βαθμός απόκτησης του τίτλου: 6

22 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.22

23 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.23 Οργάνωση σπουδών στο Δ.Δ. Δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων, παρά μόνο αν δεν υπάρχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με τις Θεατρικές Σπουδές, οπότε και ζητείται από τον φοιτητή/φοιτήτρια, εφόσον έχει γίνει δεκτή η αίτηση για Δ.Δ., να παρακολουθήσει κάποια από τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. του Τμήματος.

24 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.24 Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης Στόχοι επιστημονικοί, εκπαιδευτικοί και καλλιτεχνικοί – και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ: οικονομικοί-κοινωνικοί-επαγγελματικοί: το Π.Μ.Σ. έχει στόχο την εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων και καλλιτεχνών, που θα μπορούν να απορροφηθούν, τόσο στην ελληνική αγορά εργασίας όσο και στην ευρωπαϊκή πολιτισμική δραστηριότητα.

25 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.25 Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Κατεύθυνση «Θεατροπαιδαγωγικά» Η ύλη και το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο. Προσπάθεια να υπάρξει σύζευξη της συγκεκριμένης κατεύθυνσης με τη Σκηνογραφία, μετά την πολύ επιτυχημένη και δημιουργική συνεργασία του 2010- 2011, που οδήγησε στο πρόγραμμα «Ο Σαίξπηρ στα σχολεία».


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 2013Π.Μ.Σ. - Τμήμα Θεάτρου - Α.Π.Θ.2 Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική Λειτουργεί από."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google