Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταπτυχιακές Σπουδές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταπτυχιακές Σπουδές
Εργασία Ομάδας: Συντονίστρια:Σταυρούλα Κορδικότση Μέλη:Βλάσης Κλουτσινιώτης Παναγιώτα Κορδαλή Βαγγέλης Κασώρης

2 Τίτλοι δύο επιπέδων Σε Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης(ΜΔΕ) ή τους συναφείς τίτλους που είναι ισοδύναμοι με το «master». Tα Ελληνικά ΠΜΣ για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενους

3 Σε τι αποσκοπούν τα ΠΜΣ Στην προαγωγή της γνώσης
Στην ανάπτυξη της έρευνας = ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

4 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Γενικός βαθμός Πτυχίου Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

5 Για την εισαγωγή στα ΜΠΣ
Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση του Τμήματος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών (πρωτότυπες ή επικυρωμένα αντίγραφα) Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου εάν υπάρχει (επικυρωμένο) Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων η μία να είναι από εργοδότη) Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (επικυρωμένο)

6 Αναγνώριση τίτλων σπουδών από ΔΙ. ΚΑ. ΤΣΑ
Αναγνώριση τίτλων σπουδών από ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. για υποψήφιους που έχουν σπουδάσει σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο) Φωτοτυπία του επίσημου αποτελέσματος του Τεστ G.M.A.T.(αν υπάρχει αποτελεί θετικό στοιχείο).

7 Χρονική Διάρκεια ΜΠΣ Μεγαλύτερος από 1 χρόνο Δύο Εξάμηνα

8 Τέλος Εργασίας


Κατέβασμα ppt "Μεταπτυχιακές Σπουδές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google