Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας

3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Ελλάδας. Η περιοχή παρέμβασης αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αχαΐας.

4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αχαΐας. Στα πλαίσια της Δράσης 7 : «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Στρατηγικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Κύριος στόχος : Ενεργοποίηση, κατάρτιση και προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας

6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αντικείμενο της Πράξης: Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μετά από ενέργειες διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης.

7 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Η προτεινόμενη πράξη έχει προγραμματιστεί για 80 ωφελούμενους - άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα ανήκουν στην ομάδα στόχου των ανέργων που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης και επιθυμούν να προσανατολιστούν στην αγροτική παραγωγή με έννοια της εισόδου ή επανένταξης στην αγοράς εργασίας.

8 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Το παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης πράξης αφορά στους πλέον ευαίσθητους τομείς της τοπικής οικονομίας (ανεργία – απασχόληση) και ποσοτικοποιείται μέσα από την σύσταση νέων επιχειρήσεων, την απορρόφηση των ωφελουμένων από τις τοπικές επιχειρήσεις, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή και την ενδεχόμενη ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, κλπ.

9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Δράσεις της Πράξης Δικτύωση Ενέργειες Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης Συντονισμός και διαχείριση πράξης Κατάρτιση - Επιμόρφωση Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

10 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

11 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Δικτύωση Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου τοπικών και υπερτοπικών φορέων Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δικτύωσης «Workshops». Λειτουργία ανοιχτού Portal Διασύνδεσης & Διαβούλευσης. Η υλοποίηση της δράσης αυτής αφορά τη διασύνδεση των ατόμων και των επιμέρους ομάδων του ωφελούμενου πληθυσμού αλλά και των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν και εκπροσωπούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη.

12 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Ευαισθητοποίηση- Δημοσιότητα Διοργάνωση ημερίδων Έντυπο ενημερωτικό υλικό Ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ Η δράση περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης αλλά και των ειδικών κοινών/ ακροατηρίων σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο, τους αποδέκτες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης με σκοπό την εξοικείωση και την ενεργοποίησή τους.

13 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης Κανονιστικό πλαίσιο της εφαρμογής της Πράξης Σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης της Πράξης Φάκελος Πράξης με όλα τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Η δράση αναφέρεται στον συντονισμό του συνόλου της Πράξης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Agro Diexodos» και πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Συντονιστή Εταίρο -ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

14 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Κατάρτιση Ανέργων στον Αγροτικο Τομέα Η δράση έχει σκοπό να εξειδικεύσει τους 80 ωφελούμενους και να τους προσφέρει επικαιροποιημένες γνώσεις ώστε να τους κάνει πολύ ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Οι καταρτιζόμενοι, στη διάρκεια του προγράμματος, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα αφορούν τα ίδια τα αγροτικά προϊόντα, αλλά και τις μεθόδους επεξεργασίας, συντήρησης και συσκευασίας. Επίσης, θα διδαχθούν θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα της εργασίας, αλλά και υγιεινής και ασφάλειας στην παραγωγή των τροφίμων, όπως αυτές επιβάλλονται από τη νομοθεσία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Κατάρτιση Ανέργων στον Αγροτικο Τομέα 2 προγράμματα κατάρτισης. Σε 4 ΤΜΗΜΑΤΑ των 20 ΑΤΟΜΩΝ Οι τίτλοι των προγραμμάτων κατάρτισης είναι: Συσκευασία, τυποποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων. (δύο τμήματα των 20 ατόμων) Εμπορία - Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων. (δύο τμήματα των 20 ατόμων)

16 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη Η υλοποίηση δράσεων της κατηγορίας αυτής αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο στους ωφελούμενους ανέργους και τους εργοδότες. Στόχος είναι η ένταξη των ατόμων της ομάδας στόχου στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της απασχόλησης. Επιλογή ωφελουμένων και διάγνωση αναγκών Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων Επιχειρηματική συμβουλευτική

17 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ

18 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας ! Επιμέλεια Διοργάνωσης


Κατέβασμα ppt "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στο Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google