Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ICTELA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ICTELA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ICTELA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕΤΡΟ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ICTELA «Πρόγραμμα Συνεργασίας, Έρευνας και Εκπαίδευσης, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για την κοινή προώθηση των Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας» Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι ec.europa.eu

2 Co-operation, Research and Education Program of Academic Institutes for the common promotion of applications in: Foreign Languages, Information Society and Entrepreneurship in the cross - border region of Greece and Albania Στόχος του Έργου Στόχος του έργου είναι η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων των δύο χωρών (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου / Τμήμα Εφ. Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο και Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου / Τμήμα Ξένων Γλωσσών), σε ό,τι αφορά στην κοινή προώθηση των Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Επιχειρηματικότητας, με τη δημιουργία μόνιμου πλαισίου διασυνοριακής συνεργασίας και την ανάπτυξη δικτύου γνώσης και πληροφόρησης, που θα προωθήσει:

3 Α. Την ανάδειξη/ εκμετάλλευση νέων μεθόδων εργασίας, εκπαίδευσης και συνεργασίας με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που διαμορφώνονται στο νέο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας

4 Β. Τη συνεργασία στην έρευνα, σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και καινοτομίας και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων της διασυνοριακής περιοχής

5 Γ. Τη δημιουργία υποδομής κοινών δίγλωσσων (ελληνικά/αλβανικά και αγγλικά) εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη της ερευνητικής, εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας της διασυνοριακής περιοχής και την εξέταση της εισαγωγής αμφότερων των γλωσσών (ελληνικά και αλβανικά) της διασυνοριακής περιοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δύο ιδρυμάτων.

6 Σκοπιμότητα Η βελτίωση της επικοινωνίας των επιχειρηματιών θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, ενώ η υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και των νέων μεθόδων εργασίας στη σύγχρονη επιχείρηση, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής να ενταχθούν με γρηγορότερους ρυθμούς στο νέο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος θα βοηθήσει το προσωπικό των δύο ιδρυμάτων να δημιουργήσει ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας.

7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ
Ενέργεια 1 : Αποτύπωση / Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε ειδικά θέματα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Αλβανίας

8 Ενέργεια 1 Αντικείμενο της ενέργειας 1 είναι η συλλογή δεδομένων που αφορούν: A) στο επίπεδο γλωσσομάθειας των επιχειρηματικών και άλλων κατηγοριών πληθυσμού στη διασυνοριακή περιοχή B) στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τον επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό κόσμο της διασυνοριακής περιοχής Γ) στις στρατηγικές και πολιτικές επίτευξης της ΚτΠ και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Τα δεδομένα της Ενέργειας 1 αποτελούν βασικό πληροφοριακό υλικό της Βάσης Γνώσης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

9 Υποενέργειες 1.1 Αποτύπωση / Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην υιοθέτηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους πολίτες, τους φορείς εκπαίδευσης και τις επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής. 1.2 Αποκωδικοποίηση των ευρημάτων της αποτύπωσης / καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης. 1.3 Σχεδιασμός περιεχομένου και μοντέλου επικαιροποίησης της Βάσης Γνώσης.

10 Ενέργεια 2: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλοποίηση κοινού προγράμματος εκπαίδευσης.
Α. Η Ενέργεια 2 αφορά στη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων στα θεματικά αντικείμενα της γλωσσομάθειας, της υιοθέτησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και της επιχειρηματικότητας, από φορείς και επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής. Β. Στο πλαίσιο της ενέργειας 2, υλοποιούνται οι απαραίτητες δράσεις για την ανάπτυξη, δημοσίευση, παροχή και συντήρηση δίγλωσσου εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, ερευνητές και φοιτητές των ιδρυμάτων, καθώς και φορείς. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν κοινές δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης με εισηγητές από τα δύο ιδρύματα. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου βασίζεται στις εκροές της Ενέργειας 1.

11 Υπο - Ενέργειες : Υπο -Ενέργεια 2.1 :Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου ανά θεματική ενότητα Υπο - Ενέργεια 2.2: Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μορφή σεμιναρίων

12 Θεματικές ενότητες υλικού επιμόρφωσης / δημοσίευσης στον κόμβο του Έργου
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ / MARKETING ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

13 Ενέργεια 3: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού κόμβου / Βάσης Γνώσης εκπαίδευσης και συνεργασίας.
Η Ενέργεια 3 αφορά ανάλυση απαιτήσεων, τον λειτουργικό και τεχνολογικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας Ηλεκτρονικού Κόμβου / Βάσης Γνώσης με την χρήση των νέων τεχνολογιών ( Στο πλαίσιο της Ενέργειας 3 θα υλοποιηθεί η Βάση Γνώσης, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου και θα υποστηρίζεται από τα απαραίτητα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής συνεργασίας, ώστε να είναι δυναμική και διαθέσιμη προς τους ενδιαφερόμενους (στελέχη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ερευνητές, φοιτητές, κλπ).

14 Λειτουργικές Προδιαγραφές
Ο Ηλεκτρονικός Κόμβος / Βάση Γνώσης θα αποτελεί μία πύλη εισόδου για συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες βάσει εκπαιδευτικού, ενημερωτικού, διαδραστικού περιεχομένου, που θα παρέχονται μέσω του διαδικτύου. Οι λειτουργικές προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Κόμβου αφορούν στα εξής:

15 Διασύνδεση με τα υποσυστήματα άλλων βάσεων, με σκοπό την ενιαία παρουσίαση των απαιτούμενων πληροφοριών Μηχανισμούς εισαγωγής, διαχείρισης και δημοσίευσης περιεχομένου Αρχιτεκτονική δομή της πληροφορίας του ηλεκτρονικού κόμβου Ενσωμάτωση πρόσθετων επιθυμητών εφαρμογών / υπηρεσιών στον ηλεκτρονικό κόμβο, π.χ. εφαρμογών e- learning, εφαρμογών e-collaboration, εφαρμογή ανακοινώσεων, δημιουργία ηλεκτρονικών newsletters / περιοδικών κλπ.

16 … Λειτουργικές Προδιαγραφές
Θεματική αναζήτηση Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά. Σύνθετη αναζήτηση. Δυνατότητα αποθήκευσης κάποιας αναζήτησης. Υποστήριξη εισαγωγής μεταφράσεων των δεδομένων σε άλλες γλώσσες. Αρχικά το σύστημα θα υποστηρίζει δύο ξένες γλώσσες, αλλά θα προβλέπει την υποστήριξη περισσότερων γλωσσών, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του και η ασφάλεια των δεδομένων.

17 Μηχανισμούς εγγραφής των χρηστών (φορέων, επιχειρήσεων, πολιτών) και καθορισμού δικαιωμάτων.
Μηχανισμούς εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών και περιεχομένου και αυτόματης ενημέρωσης του χρήστη όταν ανανεώνεται ή εισάγεται πληροφορία του άμεσου ενδιαφέροντός του. Μηχανισμό καταγραφής σχολίων / παραπόνων των χρηστών, με στόχο τη βελτίωση / επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών (μέσω αποστολής ή συμπλήρωσης web form).

18 Ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις πρόσβασης στον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες αυτού από ΑμΕΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, και εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων κανόνων και οδηγιών προσβασιμότητας. Υποστήριξη παροχής ορισμένου περιεχομένου και υπηρεσιών πάνω από κινητό τηλέφωνο.

19 ICTELA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΕΤΡΟ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ICTELA «Πρόγραμμα Συνεργασίας, Έρευνας και Εκπαίδευσης, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για την κοινή προώθηση των Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας» Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι ec.europa.eu


Κατέβασμα ppt "ICTELA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google