Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Παρόν και μέλλον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Παρόν και μέλλον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1 Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Παρόν και μέλλον

3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (Ε.Δ.Κ.Ε.) Τ ο Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών είναι μέρος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών (ERAMORE). Το Ε.Δ.Κ.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξη στους μετακινούμενους ερευνητές σε θέματα όπως, προϋποθέσεις εισόδου στην χώρα, βίζα, άδεια εργασίας, αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων, θέσεις εργασίας, μισθολόγιο, φορολογία, συνταξιοδότηση, ιατρική ασφάλιση, κοινωνική ασφάλιση, στέγαση, εκπαίδευση, μαθήματα γλώσσας και πληροφόρηση για την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής.

4 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (Ε.Δ.Κ.Ε.) Ως γνωστόν η στρατηγική που υιοθετήθηκε στην Λισσαβόνα για την δημιουργία του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στηρίζεται σε τρεις άξονες: Ανθρώπινοι πόροι Δημιουργία ερευνητικών δικτύων και υποδομών Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στην πιο αποτελεσματική κινητικότητα εργαζομένων με έμφαση στους τομείς της Έρευνας και Τεχνολογίας και με βασικό στόχο την οικοδόμηση μιας οικονομίας βασισμένη στη γνώση.

5 4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002: Το ΕΚΕΤΑ μετέχει στην Ελληνική αντιπροσωπία στην 1η συνάντηση της οργανωτικής επιτροπής (steering group για την κινητικότητα των ερευνητών). Από τότε το ΕΚΕΤΑ μετέχει σε όλες τις συναντήσεις της οργανωτικής επιτροπής και σε άλλες συναντήσεις του Δικτύου και του portal (Bridgehead Organizations, Technical Meetings, Joint Meetings, Mobility conferences) ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002: Άσκηση χαρτογράφησης για τον προσδιορισμό των ιστοσελίδων που θα συνδεθούν με το Ευρωπαϊκό Πύλη κινητικότητας ερευνητών. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002: Το ΕΚΕΤΑ ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως Συντονιστής του υπό ίδρυση Πύλη Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003-09-26: Άσκηση χαρτογράφησης για τον προσδιορισμό τον μελών του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών.

6 5 ΜΑΙΟΣ 2003: Ίδρυση του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών. Τα μέλη του Ε.Δ.Κ.Ε. επιλέχθηκαν με βάση την άσκηση χαρτογράφησης από το ΕΚΕΤΑ και εγκρίθηκαν από την ΓΓΕΤ. Κριτήρια αξιολόγησης: Θεματική Κάλυψη Γεωγραφική Κάλυψη Εμπειρία σε παρόμοιες πρωτοβουλίες, μέγεθος του οργανισμού και ανταγωνιστικότητα ΙΟΥΝΙΟΣ 2003: Υποβολή τις πρότασης από το ΕΚΕΤΑ για μερική χρηματοδότηση του Ε.Δ.Κ.Ε. από την Ε.Ε. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 28, 2003: Έγκριση της πρότασης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003: Διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 30, 2003: - Εναρκτήρια συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 05, 2003: Υπογραφή του συμβολαίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΙΣΤΟΡΙΚΟ

7 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24, 2003: 2η συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 19, 2004: 3η συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών ΜΑΡΤΙΟΣ 22, 2004: Σεμινάριο ΟΒΙ με θέμα: «Πατέντες και Μεταφορά Τεχνολογίας» ΜΑΡΤΙΟΣ 29 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01, 2004: Σεμινάριο ΕΚΕΤΑ με θέμα: «Εμπόδια στην Κινητικότητα Ερευνητών και Ακαδημαϊκών» ΙΟΥΝΙΟΣ 17/18, 2004: Περιφερειακή συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών με φορείς και υπουργεία από την Αττική, 4η συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών ΙΣΤΟΡΙΚΟ

8 7 Δομή του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών Ζώνη 1 ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ, ΣΒΒΕ Πόλη: Θεσσαλονίκη Ζώνη 2 Δημ.Παν.Θράκης Πόλη: Ξάνθη Ζώνη 3 Παν.Πάτρας Πόλη: Πάτρα Ζώνη 4 Παν. Θεσσαλίας Πόλη: Βόλος Ζώνη 5 ΕΙΕ, OBI Πόλη: Αθήνα Ζώνη 6 Παν.Κρήτης, ΙΤΕ/ΠΡΑΞΗΣ Πόλη: Ηράκλειο

9 8 Πληροφορίες για την πρόταση χρηματοδότησης του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών  Τίτλος: Η ανάπτυξη και η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών – “ PYTHEAS ”  Συντονιστής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)  Επιστημονικός Υπέυθυνος: Δ.Σανόπουλος  Αριθμός συμμετεχόντων: 10  Χρηματοδοτικός Οργανισμός: ΕΕ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  Αναγνωριστικός Κωδικός πρόσκλησης: FP6-2003- MOBILITY-CENTERS  Συνολικός Προϋπολογισμός: 647.700 €  Χρηματοδότηση ΕΕ: ~ 200.000 €  Συνολική Διάρκεια: 36 Months

10 9 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PYTHEAS ΦάσειςΠερίοδος ΈναρξηΥπογραφή Συμβόλαιου – Δεκέμβριος 2003 Φάση 1: Δόμηση του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών. Παροχή Βασικών Υπηρεσιών Ιανουάριος – Ιούνιος 2004 Φάση 2: Πλήρης λειτουργίαΙούλιος 2004 – Δεκέμβριος 2006

11 10 Εθνική Δικτυακή Πύλη Κινητικότητας Ερευνητών  Το ΕΚΕΤΑ ως συντονιστής φορέας του Εθνικού Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών έχει την υποχρέωση της ανάπτυξης της Εθνικής Πύλης για την Κινητικότητα των Ερευνητών  Η Εθνική Δικτυακή Πύλη Κινητικότητας Ερευνητών για την Κινητικότητα των Ερευνητών καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

12 11  Ο κύριος στόχος της Εθνικής Δικτυακής Πύλης Κινητικότητας Ερευνητών είναι η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για ευκαιρίες ανάπτυξης καριέρας των ερευνητών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας παρέχοντας όλες τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες. Εθνική Δικτυακή Πύλη Κινητικότητας Ερευνητών

13 12 http://www.eracareers.gr

14 13  Παρουσίαση του πρώτου πρωτότυπου [Σεπτέμβριος 30, 2003]  Λειτουργία του δεύτερου πρωτότυπου [9 μήνες μετά την αρχή υλοποίησης του προγράμματος]  Παρουσίαση του τελικού πρωτοτύπου [32 μήνες μετά την αρχή υλοποίησης του προγράμματος] Εθνική Δικτυακή Πύλη Κινητικότητας Ερευνητών– Υλοποίηση


Κατέβασμα ppt "1 Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Εθνικό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Παρόν και μέλλον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google