Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Οργάνωση Διαλόγου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Οργάνωση Διαλόγου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Οργάνωση Διαλόγου για ένα βιώσιμο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών Κωνσταντίνα Ι. Γιαννακοπούλου Γενική Γραμματέας ΥΠΕΚΑ

2 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών »

3 Πλούτος σε τύπους βλάστησης στην Ελλάδα και τη Νότια Βαλκανική

4 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 = 419 περιοχές: 241 (SCI) + 202 (SPA) = 42.955 km 2 112 Τύποι οικοτόπων (82 στο Παράρτημα Ι Οδηγίας 92/43/ΕΕ + 30 Ελληνικοί) 28 Φορείς Διαχείρισης 90 Τόποι (30% του Δικτύου) 92 Τύποι Οικοτόπων (73 στο Παράρτημα Ι Οδηγίας 92/43/ΕΕ + 19 Ελληνικοί ) Μέτρα διαχείρισης για τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων Μέτρα διαχείρισης για τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων Μέτρα βελτίωσης της ‘φτωχής’ και προστασία της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης

5 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » 28 ΦΔ, με ευθύνη διαχείρισης σε μια έκταση >1.700.000 ha. Από αυτή την έκταση τα 950.000 ha είναι περιοχές του δικτύου Natura 2000 (30% της συνολικής έκτασης του δικτύου N2000 στην Ελλάδα). Οι περιοχές στην υπόλοιπη έκταση βρίσκονται εκτός δικτύου Natura 2000 και κυρίως λειτουργούν ως buffer zones.

6 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Χαρακτηριστικά διαλόγου Ουσιαστική διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων: ΥΠΕΚΑ, συναρμόδια Υπουργεία όπως το ΥΠΑΑΤ, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, άλλοι Φορείς όπως: ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών, ΜΚΟ, Ερευνητικοί Φορείς, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στις προστατευόμενες περιοχές) ΣυμμετοχικόςΔομημένοςΟργανωμένος

7 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα διαλόγου ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ α) εμπειρία από τη λειτουργία (13 χρόνια) των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών). β) αποτίμηση / αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού των φορέων διαχείρισης από την Επιτροπή ΦΥΣΗ το 2011, 10 χρόνια μετά από την έναρξη λειτουργίας τους, γ) προγενέστερες απόψεις και προτάσεις από θεσμοθετημένους Φορείς και ΜΚΟ (Επιτροπή Φύση το 2012, απόψεις που κατατέθηκαν κατά τη διαβούλευση για τη συγχώνευση των φορέων διαχείρισης, WWF- Ελλάς, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, επιστημονικές οργανώσεις, κλπ).

8 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Χρονικός προσδιορισμός Έναρξη Διαλόγου: Μάιος 2014Λήξη Διαλόγου: Σεπτέμβριος 2014

9 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Επίπεδα Συντονισμού Διαλόγου για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών Υπουργός ΠΕΚΑ Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΟΔΕ - Φύση & Προστατευόμενες Περιοχές Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 Σύγκλιση Συστημάτων Εποπτείας – Φύλαξης, Προστασίας & Διαχείρισης Εργαλεία Διαχείρισης στις Προστατευόμενες Περιοχές Πηγές Χρηματοδότησης – Οικονομική Βιωσιμότητα Συστήματος Αρχιτεκτονική Συστήματος Θεματικές Ομάδες Διαλόγου

10 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Θεματική Ομάδα 1: Αρχιτεκτονική / Δομή Συστήματος Συντονισμός (ΤΔΦΠ) Ε. Τρύφων, Χ. Χρυσομάλλης Συντονισμός (ΤΔΦΠ) Ε. Τρύφων, Χ. Χρυσομάλλης 9-μελής ομάδα 1 εκπρόσωπος Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 1 εκπρόσωπος ΜΚΟ 1 εκπρόσωπος ΦΔ 1 εκπρόσωπος ΑΕΙ 1 εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ (Δάση) 1 εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης 1 Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΦΔ

11 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Θεματική Ομάδα 2: Οικονομική Βιωσιμότητα – Πηγές Χρηματοδότησης Συντονισμός (ΕΥΣΠΕΔ) Χ. Κούρτελη, Δ. Κουτρά Συντονισμός (ΕΥΣΠΕΔ) Χ. Κούρτελη, Δ. Κουτρά 7-μελής ομάδα 1 εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ (ΤΔΦΠ) 1 εκπρόσωπος ΜΚΟ 1 εκπρόσωπος ΦΔ 1 εκπρόσωπος ΑΕΙ 1 εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης

12 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Θεματική Ομάδα 3: Εργαλεία Διαχείρισης στις Προστατευόμενες Περιοχές Συντονισμός (Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000) Κ. Θάνος, Π. Δημητρακόπουλος / Μ. Πανίτσα Συντονισμός (Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000) Κ. Θάνος, Π. Δημητρακόπουλος / Μ. Πανίτσα 7-μελής ομάδα 1 εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ (ΤΔΦΠ) 1 εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ (Δάση) 1 εκπρόσωπος ΜΚΟ 1 εκπρόσωπος ΦΔ 1 εκπρόσωπο Μελετητικού Τομέα (ΕΠΜ, Σχ. Διαχείρισης)

13 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Θεματική Ομάδα 4 : Σύγκλιση Συστημάτων Φύλαξης, Εποπτείας, Προστασίας και Διαχείρισης Συντονισμός (Διεύθυνση Δασών και ΟΔΕ – Φύση / Προστατευόμενες Περιοχές) Κ. Δημόπουλος Ι. Χαραλαμπόπουλος Συντονισμός (Διεύθυνση Δασών και ΟΔΕ – Φύση / Προστατευόμενες Περιοχές) Κ. Δημόπουλος Ι. Χαραλαμπόπουλος 7-μελής ομάδα 1 εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ (ΤΔΦΠ) 1 εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ (Δάση) 1 Εκπρόσωπος ΜΚΟ 1 εκπρόσωπος ΦΔ 1 εκπρόσωπος Μελετητικού Τομέα (ΕΠΜ, Σχ. Διαχείρισης)

14 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Απόψεις- Πορίσματα πρώτης συζήτησης Θεματική Ομάδα 4 Θεματική Ομάδα 1 Θεματική Ομάδα 2 Θεματική Ομάδα 3

15 28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Μάιος ΙούνιοςΙούλιοςΑύγουστοςΣεπτέμβριος 1 η συνάντηση 2 η συνάντηση 3 η συνάντηση 4 η συνάντηση Διαθεματική συνάντηση Χρονοδιάγραμμα θεματικών και διαθεματικών συναντήσεων

16


Κατέβασμα ppt "28 Απριλίου 2014 «Διάλογος για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών » Οργάνωση Διαλόγου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google