Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Understanding the Business Έκδοση 1.0 / 31.03.03 ΔΟΜΗ ΣΔΠ κατά ISO 9001 :2000 Επίπεδο I: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επίπεδο II: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (υποστήριξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Understanding the Business Έκδοση 1.0 / 31.03.03 ΔΟΜΗ ΣΔΠ κατά ISO 9001 :2000 Επίπεδο I: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επίπεδο II: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (υποστήριξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Understanding the Business Έκδοση 1.0 / 31.03.03 ΔΟΜΗ ΣΔΠ κατά ISO 9001 :2000 Επίπεδο I: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επίπεδο II: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (υποστήριξη από Οδηγίες Εργασίας (WI) και Φύλλα Ελέγχου) (χρήση Δεικτών & Στόχων) Επίπεδο III: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (υποστήριξη από Οδηγίες) Επίπεδο IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ISO 9001:2000 Επίπεδο V: ΕΝΤΥΠΑ, ΦΟΡΜΕΣ slide 1 από 5

2 Understanding the Business Έκδοση 1.0 / 31.03.03 Διοικητικές / Υποστηρικτικές Διεργασίες Διαδικασίες ISO 9001:2000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠρομηθευτέςΠρομηθευτές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / SERVICE ΠΕΛΑΤΩΝ ΠελάτεςΠελάτες Κρίσιμες Διεργασίες Δομή Συστήματος ISO 9001 :2000 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ slide 2 από 5

3 Understanding the Business Έκδοση 1.0 / 31.03.03 QCP-3 ΕΚΠΟΝΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 1. Νερό και περιβάλλον 2. Κτιριακά έργα - Αναπλάσεις 3. Συγκοινωνιακά Έργα 4. Τοπογραφία & GIS 5.Περιβαλλοντικές Μελέτες (E.I.A.) QCP-2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ 1. Προγραμματισμός – Οργάνωση Έργου 2. Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου 3. Ανασκόπηση Έργου Ανάλυση Κρίσιμων Διεργασιών Δομή Συστήματος ISO 9001 :2000 QCP-4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ QCP – 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1. Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος - Προσφορές 2. Συμβάσεις Έργων slide 3 από 5

4 Understanding the Business Έκδοση 1.0 / 31.03.03 Διοικητικές & Υποστηρικτικές Διεργασίες Δομή Συστήματος ISO 9001 :2000 QSP-2 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιγραφές & Προδιαγραφές Θέσεων Εργασίας Προγραμματισμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Εκπαίδευσης Πολιτική Προσωπικού, Αξιολόγηση Προσωπικού QSP-5 «Εσωτερική» Τεχνική Υποστήριξη IT 1. Systems & Network Administration 2. ΙΤ Support – Help Desk 3. Data Backups Προμήθειες QSP-3 Προμήθειες Υπηρεσιών, Παγίων & Αναλωσίμων QSP-4 Αξιολόγηση Προμηθευτών & Συνεργατών slide 4 από 5

5 Understanding the Business Έκδοση 1.0 / 31.03.03 Διαδικασίες ISO 9001:2000 QIP-2 Έλεγχος Εγγράφων & Αρχείων Δομή Συστήματος ISO 9001 :2000 QIP-1 Διαχείριση - Ανασκόπηση ΣΔΠ QIP-3 Χειρισμός Μη Συμμορφούμενων Ειδών & Υπηρεσιών QIP-4 Διορθωτικές & Προληπτικές Ενέργειες QIP-5 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΣΔΠ slide 5 από 5


Κατέβασμα ppt "Understanding the Business Έκδοση 1.0 / 31.03.03 ΔΟΜΗ ΣΔΠ κατά ISO 9001 :2000 Επίπεδο I: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επίπεδο II: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (υποστήριξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google