Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD Λέκτορας Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 18/1/08 9ο Εξάμηνο, 2007-2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD Λέκτορας Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 18/1/08 9ο Εξάμηνο, 2007-2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD Λέκτορας Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 18/1/08 9ο Εξάμηνο, 2007-2008

2 2Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία  Εισαγωγή στη Διαχείριση έργου-Ιστορία  Κύκλος Ζωής έργου  Κύκλος Ζωής έργου  Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας  Kρίσιμοι Παράγοντες Έργου-Μελέτη Σκοπιμότητας  Επιλογή έργου  - Εκτίμηση Έργου  Επιλογή έργου  - Εκτίμηση Έργου  Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής  Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής  Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων Χρονοδιαγράμματα-Προγραμματισμός Πόρων Λογιστική έργου Λογιστική έργου Έλεγχος έργου- Πιστοποιημένη άξία Έλεγχος έργου- Πιστοποιημένη άξία Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Διαχείριση Ποιότητας-Διαχείριση Κινδύνου Επικοινωνία έργου- Οργάνωση –Ομάδες –Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου με Η-Υ Επικοινωνία έργου- Οργάνωση –Ομάδες –Αρχηγεσία Έργου-Διοίκηση έργου με Η-Υ Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις

3 Κύκλος Προγραμματισμού και Ελέγχου Πυρήνας Συνοχής του έργου

4 Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών 1/7 Διαχείριση Προμηθειών; Aπόκτηση αγαθών και υπηρεσιών για τη υλοποίηση Έργου. Προμήθειες από προμηθευτές, ή εταιρικά τμήματα εκτός ομάδας έργου. Σειρά Σύνταξης Διάγραμμα Δικτύου/Γραμμικό Χρονοδιάγραμμα Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών Ιστόγραμμα Πόρων Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

5 Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών 2/7 Διαχείριση Προμηθειών; Aπόκτηση αγαθών και υπηρεσιών για τη υλοποίηση Έργου.. SOS Αντικείμενα με μεγάλο χρόνο παραγγελίας (κατασκευής ή παράδοσης), και κυρίως αυτά που βρίσκονται πάνω στην κρίσιμη διαδρομή. Kόστος/αποθηκευτικοί χώροι/χειρισμοί, μπορούν να έχουν σημαντική επ’ιπτωση στην επιτυχία του έργου. Πρόωρη αγορά, επιβάρυνση στη ταμειακή ροή Just –in –time, αυξάνει κίνδυνος καθυστέρησης

6 Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών 3/7 Κύκλος Προμηθειών/αγορών  Προγραμματισμός προμηθειών : Aγορά ή εσωτερική παραγωγή, Παράμετροι που επηρεάζουν την απόφαση:  Κατάσταση προμηθειών, Βill of Materials, (κατασκευαστής, τύπος μοντέλου, προδιαγραφές, τιμή κλπ)  Σε τι ποσότητα  Πότε χρειάζονται  Χρόνος παραγγελίας  Τύπος σύμβασης

7 Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών Κύκλος Προμηθειών/αγορών 4/7  Προγραμματισμός προμηθειών : Aγορά ή εσωτερική παραγωγή,  Κατάσταση Προμηθειών Αγορά : H εταιρεία δεν διαθέτει τη τεχνογνωσία/πόρους/χαμηλό κόστος υπεργολάβου Εσωτερική παραγωγή: Διαθέσιμη τεχνογνωσία/πόροι που υποαπασχολούνται (λιμνάζον δυναμικό)

8 Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών Κύκλος Προμηθειών/αγορών 5/7  Προγραμματισμός προμηθειών  Κατάσταση Προμηθειών  Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του έργου  Κατάσταση προμηθευτών (σύστημα ποιότητας, ecolabeling, ISO 14000)  Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, απαιτούμενα στοιχεία/προδιαγραφές  Έλεγχος, αξιολόγηση, κατακύρωση προσφορών  Ανάθεση παραγγελίας

9 Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών Κύκλος Προμηθειών/αγορών 6/7  Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του έργου

10 Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών Κύκλος Προμηθειών/αγορών 7/7  Υλοποίηση/Συμβατικές υποχρεώσεις  Μεταφορά, (οδικώς, σιδηροδρομικώς,ακτοπλοϊκώς)  Παραλαβή (σύγκριση δελτίου αποστολής με παραγγελία, έλεγχος προϊόντων)  Αποθήκευση (ειδικές συνθήκες αποθήκευσης)  Λογιστήριο (‘έλεγχος παραγγελίας, τιμολογίων, παραλαβής προϊόντων πριν τις πληρωμές)

11 Προγραμματισμός Πόρων 1/21 Συγκερασμός προγραμματισμού πόρων με χρονικό προγραμματισμό έργου Πόροι: Ανθρώπινο Δυναμικό, Μηχάνημα που συμμετέχει στη εκτέλεση δραστηριότητας. Προγραμματισμός πόρων, διαδικασία πρόβλεψης πόρων για τη έγκαιρη εκτέλεση αντικειμένου Διάγραμμα Δικτύου/Γραμμικό Χρονοδιάγραμμα, Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών, Ιστόγραμμα Πόρων, Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

12 Προγραμματισμός Πόρων 2/21 Εκτίμηση Πόρων συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο εργασιών και την προσμέτρηση υλικών Μεταβάλλοντας τη διαθεσιμότητα των πόρων, μεταβάλλεται η διάρκεια των δραστηριοτήτων Σε πολλές περιπτώσεις περιορισμένη η δυνατότητα προγραμματισμού πόρων σε συγκεκριμμένο χρονοδιάγραμμα /προϋπολογισμό ΑΝ/ΜΕΡΕΣΔιαθέσιμο Προσωπικό Διάρκεια 1801018 1801215 1801810

13 Προγραμματισμός Πόρων 3/21 Πρόβλεψη Πόρων:πρόβλεψη συνολικών πόρων ανά ειδικότητα ή ανά εναλλακτικό πόρο Δραστηρ /τα Ειδικ προσωπ. Αρ/ΗμέραΔιάρκ. Απασχ όλησης Χρόνος προπορείας * 100Κτίστης220 200Κτίστης442 300Κτίστης326 * Χρόνος προπορείας διαφορά μεταξύ του χρόνου έναρξης της δραστηριότητας και του χρόνου έναρξης απασχόλησης του συγκεκριμμένου εργαζομένου

14 Προγραμματισμός Πόρων 4/21 Πρόβλεψη Πόρων

15 Προγραμματισμός Πόρων 5/21 Πρόβλεψη Πόρων

16 Προγραμματισμός Πόρων 6/21 Διαθεσιμότητα Πόρων  Κατά πόσον οι απαιτούμενοι πόροι είναι διαθέσιμοι  Αναμενόμενο ποσοστό αδειών ανάρρωσης, απρογραμμάτιστων αδειών, 25%

17 Προγραμματισμός Πόρων 7/21 Ιστόγραμμα Πόρων Δραστηρ/τ α Ημ. έναρξη Ημ. Λήξη Πόροι/ ημέρα 100122 200342 300346 400563 5007101 60011 2  Κατασκευή γραμμικού διαγράμματος νωρίτερης έναρξης  Πρόβλεψη πόρων ανά δραστηριότητα

18 Προγραμματισμός Πόρων 8/21 Ιστόγραμμα Πόρων

19 Προγραμματισμός Πόρων 9/21 Επιβάρυνση Πόρων  Σύγκριση απαιτούμενων με διαθέσιμους  Υπερ-επιβάρυνση, προβλεπόμενοι > διαθέσιμοι, καθυστέρηση δραστηριοτήτων & συνεπακόλουθα έργου  Υποεπιβάρυνση, υποαπασχόληση ΑΔ, προβλεπόμενοι << διαθέσιμοι, αρνητική επίπτωση στη κερδοφορία

20 Προγραμματισμός Πόρων 10/21 Επιβάρυνση Πόρων Δραστ ηρ/τα Ημ. έναρ ξη Ημ. Λήξ η Πόρ οι/ ημέρ α 100122 200342 300346 400563 5007101 60011 2

21 Προγραμματισμός Πόρων 11/21 Αντιμετώπιση Υπέρ & Υπό Επιβάρυνσης, Πόρων  Εξομάλυνση πόρων  Προγραμματισμός πόρων για οριοθετημένο χρόνο  Προγραμματισμός πόρων για οριοθετημένο αριθμό πόρων  Αύξηση/Μείωση πόρων

22 Προγραμματισμός Πόρων 12/21 Εξομάλυνση Πόρων Διαδικασία κατά τη οποία οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό είναι κατά το δυνατόν ομοιόμορφη, αποφεύγοντας ακραίες απαιτήσεις ή υποαπασχολούμενο προσωπικό. Επιτυγχάνεται μετακινώντας δραστηριότητες στο χρονοδιάγραμμα, μεταβολή κατανομής πόρων. Παράδειγμα: 5 διαθέσιμες Α/μονάδες. Για την υλοποίηση του έργου είναι καλλίτερο να αξιοποιούνται πάντα οι 5 αντί για, 2 κλπ. Ακόμη και εάν δεν παρατηρείται υπερεπιβάρυνση πόρων, η ομαλή κατανομή είναι σε όλες τις περιπτώσεις επιδιωκόμενη.

23 Προγραμματισμός Πόρων 13/21 Εξομάλυνση Πόρων Οι πόροι των κρίσιμων διαδρομών θεωρούνται αμετάβλητοι Ενίσχυση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων εν παραλλήλω και όχι εν σειρά  Ιεράρχιση προτεραιοτήτων,μία κατηγορία προσωπικού κάθε φορά  Πόρος με τη μεγαλύτερη υπερεπιβάρυνση  Σημαντικότητα πόρου για τη υλοποίση του έργου  Ευελιξία/Δυνατότητα εξεύρεσης πόρου  Αμοιβή πόρου  Κατάταξη δραστηριοτήτων ανάλογα με απαιτούμενους πόρους, διαθέσιμο περιθώριο,

24 Προγραμματισμός Πόρων 14/21 Εξομάλυνση Πόρων Εργαλείο Ιεράρχισης πόρων: Λόγος Συνολικών απαιτούμενων πόρων/παραμένον περιθώριο, εξομάλυνση στις δραστηριότητες με το μεγαλύτερο λόγο. Μετακίνηση δραστηριότητας 200 & 400

25 Προγραμματισμός Πόρων 15/21 Εξομάλυνση Πόρων Εργαλείο Ιεράρχισης πόρων: Λόγος Συνολικών απαιτούμενων πόρων/παραμένον περιθώριο, εξομάλυνση στις δραστηριότητες με το μεγαλύτερο λόγο. Μετακίνηση δραστηριότητας 200 & 400

26 Προγραμματισμός Πόρων 16/21 Εξομάλυνση Πόρων  Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της εξομάλυνσης πόρων,  μειώνονται τα περιθώρια των δραστηριοτήτων, αυξάνονται οι δραστηριότητες κοντά στην κρίσιμη διαδρομή

27 Προγραμματισμός Πόρων 17/21  Προγραμματισμός Πόρων για οριοθετημένους πόρους, καθυστέρηση δραστηριοτήτων, ακόμη και κρίσιμων διαδρομών

28 Προγραμματισμός Πόρων 18/21  Προγραμματισμός Πόρων για οριοθετημένο χρόνο, (ποινικές ρήτρες, προαπαιτούμενο για άλλο έργο, Ολυμπιακοί αγώνες) απαιτείται αύξηση πόρων  Αύξηση πόρων (Υ, ΕΒ, ΑΠαρ, Κμαθ.,Υπ., ΑνΕργ.  Μείωση Πόρων (Μετ, άλλες εργασίες, Μετεκπαίδευση,άδεια..)

29 Προγραμματισμός Πόρων 19/21 Προγραμματισμός και έλεγχος πόρων Αθροιστική καμπύλη ανάλωσης πόρων, μέτρο προσδιορισμού της απόδοσης έργου

30 Προγραμματισμός Πόρων 20/21 Προγραμματισμός πόρων για πολλαπλά έργα Κατανομή και ιεράρχιση πόρων στα έργα που έχουν προτεραιότητα

31 Προγραμματισμός Πόρων 21/21 Λογισμικό Επιλογή δεδομένων πόρων Ταξινόμηση-Προτεραιότητες Ολικό περιθώριο Χρόνου Κρίσιμες διαδρομές Νωρίτερη έναρξη, χρονικό περιθώριο Διάρκεια Για έργα μεγάλης διάρκειας η νωρίτερη έναρξη προτεραιότητα Προτεραιότητα στις δραστ. με μικρότερη ευελιξία, κόστος,διάρκεια Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου απαιτούνται μεταβολές στις προτεραιότητες, Ενημέρωση προόδου του έργου


Κατέβασμα ppt "11 Διαχείριση έργου Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., PhD Λέκτορας Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 18/1/08 9ο Εξάμηνο, 2007-2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google