Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

2 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 Tι είναι ; Τι θα κερδίσω ; Πόσο θα μου κοστίσει ; Που πρέπει να απευθυνθώ ; ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

3 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 9001: Αντικαθιστά τα ΕΝ ISO 9001:1994, ΕΝ ISO 9002:1994 και ΕΝ ISO 9003:1994 ISO International Standard Organization Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης EN European Norm Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

4 ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ;
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ; Όλες τις επιχειρήσεις που : Σκοπεύουν να αποδείξουν την ικανότητά τους να παρέχουν με συνέπεια Προϊόντα & Υπηρεσίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και τις νομοθεσίας Σκοπεύουν να αυξήσουν την ικανοποίηση των υπαρχόντων πελατών Σκοπεύουν να αποκτήσουν νέα πελατεία Επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικοί και ικανοί να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς από φορείς Δημοσίου ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

5 ΠΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΌΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ;
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΠΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΌΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ; Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας Οδηγίες Διασφάλισης Ποιότητας Έντυπα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Τις τεκμηριωμένες διαδικασίες Περιγραφή των διεργασιών του συστήματος και την αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών Διεργασία είναι «το σύνολο αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων, το οποίο μετασχηματίζει εισερχόμενα σε εξερχόμενα ». ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

7 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Διοίκηση πρέπει να αποδείξει τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση του ΣΔΠ. Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι προσδιορίζονται οι απαιτήσεις των πελατών και ότι ικανοποιούνται με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης τους. ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

8 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πρέπει να ορίσει Πολιτική Ποιότητας Πρέπει να καθορίσει αντικειμενικούς σκοπούς Πρέπει να εξασφαλίζει την ακεραιότητα του συστήματος ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

9 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Πρέπει να καθιερωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία που να καθορίζει του ελέγχους των εγγράφων: Πότε εγκρίθηκε; Πότε αναθεωρήθηκε; Τι κωδικό έχει το έγγραφο; Που βρίσκεται το κάθε έγγραφο; Ποιος έχει πρόσβαση ; ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

10 2. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 2. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες καθορίζονται και γνωστοποιούνται εντός του οργανισμού. Πρέπει να οριστεί ένα μέλος της Διοίκησης που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του ΣΔΠ Πρέπει να υπάρχει εσωτερική επικοινωνία εντός του οργανισμού ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

11 3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Διοίκηση πρέπει να κάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιθεωρήσεις στα τμήματα του οργανισμού Στις επιθεωρήσεις αυτές εξετάζεται η καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του ΣΔΠ Εξετάζονται : τα παράπονα ή η ικανοποίηση πελάτη, συστάσεις για βελτίωση, συμμόρφωση προϊόντος και υπηρεσιών ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

12 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 4.1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Ποιοι θα προσληφθούν και σε ποιες θέσεις Ποιο είναι το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο; Τι εκπαίδευση θα λάβουν επιπλέον; Γνωρίζει το προσωπικό τη σπουδαιότητα του ΣΔΠ; Συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και την ικανοποίηση του πελάτη; ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

13 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 4.2. ΥΠΟΔΟΜΗ Είναι επαρκείς οι κτιριακές εγκαταστάσεις; Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας του προσωπικού; Τηρείται ένα αρχείο με τον εξοπλισμό; ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

14 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο Οργανισμός πρέπει να καθορίζει τις συσκευές παρακολούθησης και μέτρησης και τη σωστή διακρίβωση τους Η ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ Η’ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Προσοχή: Επιλέγουμε εταιρεία διακρίβωσης με ISO 17025 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

15 5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ο οργανισμός πρέπει να σχεδιάσει και να αναπτύξει διεργασίες που χρειάζονται για την υλοποίηση του προϊόντος Να τεθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος Να καθιερωθούν διαδικασίες για τα στάδια παραγωγής Να καθιερωθούν διαδικασίες επαλήθευσης, επικύρωσης, παρακολούθησης, ελέγχων και δοκιμών καθώς και κριτήρια αποδοχής του προϊόντος ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

16 6. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 6. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει τις σχέσεις του με τους πελάτες Προσφορές – συμβάσεις Έντυπα παραγγελίας Απαιτήσεις πελατών για παράδοση Πληροφορίες για το προϊόν Ανατροφοδότηση από τους πελάτες με : Ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελάτη Παράπονα πελατών ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

17 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 7.ΑΓΟΡΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο οργανισμός πρέπει να αξιολογεί και να επιλέγει τους προμηθευτές με βάση την ικανότητά τους να προμηθεύουν προϊόν σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του οργανισμού Αρχείο εγκεκριμένων προμηθευτών Αρχεία αξιολόγησης προμηθευτών Αρχεία πιστοποίησης του προϊόντος τους Κριτήρια επιλογής, αξιολόγησης και επαναξιολόγησης ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

18 8.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 8.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο οργανισμός πρέπει να αποδίδει ταυτότητα στο προϊόν με κατάλληλα μέσα “ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ” ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

19 9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι εντοπίζεται και ελέγχεται προϊόν το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου, ώστε να προλάβει την μη ενδεδειγμένη χρήση ή παράδοση αυτού Όταν ένα μη συμμορφούμενο προϊόν επιδιορθώνεται, αυτό πρέπει να υπόκεινται σε επανεπαλήθευση για να αποδειχθεί η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις Όταν ένα μη συμμορφούμενο προϊόν εντοπίζεται μετά την παράδοση, ο οργανισμός πρέπει να αναλάβει τις ενέργειες που ενδείκνυται για τις επιπτώσεις ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

20 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο οργανισμός πρέπει να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Διορθωτικές Ενέργειες Για την εξάλειψη των μη συμμορφώσεων Προληπτικές Ενέργειες Για την εξάλειψη των αιτιών των πιθανών μη συμμορφώσεων ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνισή τους ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

21 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

22 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ;;; ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

23 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ PROCTER & GAMBLE (Old spice, Pampers, Duracell, Noxzema, Always, Pantene, Swiffer, Tide, Oral-B, Eukanuba, Escada, Gillette, Pringles) O Κος PROCTER δηλώνει : Τρία είναι τα βασικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών : ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Και τα τρία συμβάλλουν στην ικανοποίηση του πελάτη και οδηγούν στην κερδοφορία. Η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών κάνουν την επιχείρηση πλήρως ανταγωνιστική. Το Συστήμα Διασφάλισης Ποιότητας μειώνει το κόστος από επιστροφές και μη-συμμορφούμενα προϊόντα. Η ποιότητα αυξάνει την παραγωγικότητα, τα κέρδη και άλλα μεγέθη επιτυχίας. Το σημαντικότερο είναι ότι η ποιότητα δημιουργεί ικανοποιημένους πελάτες, οι οποίοι ανταμείβουν την επιχείρηση με συνεχή ευνοιοκρατία και διαφήμιση από στόμα σε στόμα. ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

24 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ Οι αντικειμενικοί στόχοι μας περιλαμβάνουν : Κατασκευή των έργων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Ποιότητας και προδιαγραφές Διαχείρισης Ποιότητας που θέτει ο πελάτης σε συνδυασμό με την οικονομικότητα της κατασκευής Ελάττωση του κόστους εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνει η Εταιρία με περιοδική αναμόρφωση των δράσεών της, ακόμη και με συνολικό επαναπροσδιορισμό της πολιτικής της Κατασκευή των έργων "στην ώρα τους" και ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών έγκαιρα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκκρεμότητες Καλό χρονικό προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών και των προμηθειών για την επίτευξη περάτωσης του έργου στα επιθυμητά χρονικά πλαίσια Μείωση του κόστους "αποκλίσεων ή σφαλμάτων" και "επιδιόρθωσης", του παραγόμενου προϊόντος Αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει συσσωρευτεί στην εταιρεία προς όφελος του πελάτη. Δυνατότητα γρήγορης αντίδρασης και ευελιξίας στο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

25 Ε.ΣΥ.Δ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης www.esyd.gr (Υπουργείο Ανάπτυξης)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.ΣΥ.Δ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Υπουργείο Ανάπτυξης) ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

26 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ & Χ. Γαλατσάνος Ο.Ε. 'EQA HELLAS' CS CERTIND S.A. DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων  ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε., Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε., Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης EUROCERT Α.Ε., Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης - ΚΕΠΠαν. Ζωγράφος - Αικ. Κωνσταντινίδου Ο.Ε. K2-CERT  Λέτρινα Α.Ε. Lloyd's Register, Νηογνώμων & Βιομηχανικές Υπηρεσίες Α.Ε.  METRON ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. NATIONAL QUALITY ASSURANCE HELLAS Ε.Ε.  QMSCERT Ε.Π.Ε. Ρήγου Μ. & Συνεργάτες ΕΕSRAC (Romanian Society for Quality Assurance)  TUV Austria Ελλάς Ε.Π.Ε. TUV Ελλάς (TUVNORD) Α.Ε. ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

27 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΙΣΕΙ ; ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS

28 ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ;; ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΤΟΙΜΟ ΣΔΠ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΘΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΈΝΑ ΣΔΠ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΨΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Μsc IN ECONOMICS


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google