Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μελέτη Περιπτώσεων: UNIC-Services Ltd. UNIC-Services Ltd  Ιδρύθηκε το 1993 από την IT Saara Remes-Ulkunniemi  Η εταιρεία προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μελέτη Περιπτώσεων: UNIC-Services Ltd. UNIC-Services Ltd  Ιδρύθηκε το 1993 από την IT Saara Remes-Ulkunniemi  Η εταιρεία προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μελέτη Περιπτώσεων: UNIC-Services Ltd

2 UNIC-Services Ltd  Ιδρύθηκε το 1993 από την IT Saara Remes-Ulkunniemi  Η εταιρεία προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλη τη Φιλανδία  16 υπάλληλοι και άλλοι 4 συνεργάτες, που απασχολούνται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας

3 Περισσότερες πληροφορίες για την Unic- Services  Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στην εταιρεία είναι τα 35 χρόνια και οι περισσότερες είναι γυναίκες  Τα τελευταία χρόνια το εργατικό δυναμικό της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά 40% και ο κύκλος εργασιών της έχει τριπλασιαστεί

4 Παράγοντες Άγχους (ιδιοκτήτης και διοίκηση εταιρείας)  Αβεβαιότητα για τις δραστηριότητες της εταιρείας  Δυσκολία πρόβλεψης των απαιτήσεων από το προσωπικό (αυξομείωση του φόρτου εργασίας)  Αυξημένες απαιτήσεις των πελατών  Ανταγωνισμός  Συνεχείς αλλαγές

5 Παράγοντες Άγχους (προσωπικό)  Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας  Οι πελάτες και το επιχειρησιακό περιβάλλον  Συμβατότητα της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής  Αβεβαιότητα και συνεχείς δυσκολίες όσον αφορά τις προβλέψεις  Πολλές ώρες εργασίας και επαγγελματικά ταξίδια

6 Επιπλέον παράγοντες άγχους  Μια απειλή φυσικής βίας που έχει σχέση με την εργασία  Μεμονωμένη εργασία  Φόρτος εργασίας  Μεγάλο πλήθος υποχρεώσεων (περιστασιακά)

7 Ποια είναι τα βασικά προβλήματα αυτής της ΜΜΕ;

8 Πώς διαφέρουν μεταξύ τους οι παράγοντες άγχους που αφορούν τη διοίκηση και το προσωπικό;

9 Πώς μπορούν να αυξήσουν οι πελάτες το εργασιακό άγχος;

10 Πώς μπορεί η αβεβαιότητα ως προς την εργασία να επηρεάσει ένα άτομο;

11 Μεθοδολογία και εφαρμογή εκτίμησης κινδύνου  Πρόγραμμα ανάπτυξης ποιότητας  Σύστημα ποιότητας ISO 9001:2000 και ζητήματα που αφορούν το προσωπικό κατά τις εσωτερικές επιθεωρήσεις  Συνεδριάσεις του προσωπικού  Ερωτηματολόγιο για το προσωπικό (QPS Nordic)  Ανοιχτός διάλογος στο πλαίσιο της εταιρείας (η νοοτροπία της εταιρείας)

12 Ποια είναι η σημασία της νοοτροπίας της εταιρείας κατά την εκτίμηση κινδύνων;

13 Ποια είναι τα οφέλη της σύγκρισης των αποτελεσμάτων στα ερωτηματολόγια με αυτά άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου;

14 Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης  Ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων  Επένδυση στον εξοπλισμό επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα, ασύρματες συνδέσεις υπολογιστών)  Εσωτερικό δίκτυο  Ο ρόλος του προϊσταμένου κάθε ομάδας (παραγωγός υπηρεσιών)  Οργανωτική δομή

15 Τεχνικές πρόληψης και παρέμβασης  Συστηματική συλλογή εσωτερικών πληροφοριών  Ομαδικές συναντήσεις  Προσωπικό προφίλ κάθε εργαζομένου  Άμεσος διάλογος μεταξύ των εργαζομένων και του προϊσταμένου τους  Πολιτική ευελιξίας (στον προγραμματισμό των διακοπών, τη συγκέντρωση των ρεπό και των αργιών για τη δημιουργία μεγαλύτερων περιόδων ξεκούρασης, ευέλικτα ωράρια)

16 Ποιες καλές πρακτικές διαχείρισης του άγχους παρατηρείτε στον τρόπο λειτουργίας της Unic-Services;

17 Ποιες από αυτές τις καλές πρακτικές μπορεί να ωφελήσουν και το δικό σας εργασιακό περιβάλλον;

18 Γιατί η βοήθεια των συναδέλφων είναι σημαντική σε περιπτώσεις εργασιακού άγχους;

19 Αξιολόγηση της διαδικασίας και της εφαρμογής της διαχείρισης κινδύνων  Η εταιρεία έχει καθιερώσει διαφορετικές μεθόδους αναγνώρισης του εργασιακού άγχους (συζητήσεις, συναντήσεις, πληροφόρηση, κοινός χρόνος, εργασίες διασφάλισης της ποιότητας > Παράδειγμα 1  Η εταιρεία έχει ενσωματώσει την ανάλυση κινδύνων στις συνηθισμένες διαδικασίες της > Παράδειγμα 2

20  Μοντέλο διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης όσον αφορά τα προσωπικά ζητήματα > Παράδειγμα 3  Το πρότυπο ISO 9001:2000 είναι εργαλείο διαχείρισης του εργασιακού άγχους > Παράδειγμα 4

21 Με ποιους δείκτες υποδηλώνεται το εργασιακό άγχος στις εργασιακές κοινότητες;

22 Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν καλύτερα τα αποτελέσματα;

23 Ποιο όφελος έχει το πρόγραμμα ποιότητας για το προσωπικό και την ικανότητα συνεργασίας του;

24 Ευχαριστούμε!


Κατέβασμα ppt "Μελέτη Περιπτώσεων: UNIC-Services Ltd. UNIC-Services Ltd  Ιδρύθηκε το 1993 από την IT Saara Remes-Ulkunniemi  Η εταιρεία προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google