Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το έργο DIFASS Συμεών Καραφόλας Κοζάνη, 9 Σεπτεμβρίου 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το έργο DIFASS Συμεών Καραφόλας Κοζάνη, 9 Σεπτεμβρίου 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το έργο DIFASS Συμεών Καραφόλας Κοζάνη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

2 Με στόχο τη βοήθεια προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν δημιουργηθεί διάφορα προγράμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης όπως και εθνικά και περιφερειακά. Ένα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι το INTERREG IVC. Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο την εδαφική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ενωση και χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο πλαίσιο του INTERREG IVC εγκρίθηκε και εκτελείται η πρόταση του DIFASS: (Development of interregional financial assistance to SMEs and non-grant instruments) – (Ανάπτυξη διαπεριφερειακής χρηματοοικονομικής βοήθειας προς τις ΜΜΕ και μη επιχορηγούμενων εργαλείων). INTERREG IVC και DIFASS

3 Στόχοι του DIFASS Το DIFASS δημιουργήθηκε με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, δημόσια και ιδιωτική. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία των ΜΜΕ και ιδιαίτερα των μικρών αλλά και των υπό δημιουργία επιχειρήσεων στη δανειακή πρόσβαση, το έργο επιδιώκει στην παρουσίαση και εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ. Βασικός μοχλός είναι η εξέταση των εργαλείων, που έχουν ήδη εφαρμοσθεί, η αξιολόγησή τους και οι δυνατότητες εφαρμογής τους σε άλλες περιφέρειες εταίρους του έργου.

4 Εταίροι του έργου Οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για τρία χρόνια στο έργο., 2012-2014. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από περιφερειακές αρχές και αναπτυξιακούς φορείς από 20 ευρωπαϊκές περιφέρειες. Το έργο υποστηρίζεται από επιστημονικά ιδρύματα-εταίρους που αναλύουν τις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες, αξιολογούν τις παρουσιαζόμενες καλές πρακτικές και αναλύουν τις συνθήκες για την επιτυχή μεταφορά των καλών πρακτικών σε άλλες περιοχές.

5 Εταίροι του έργου Στο έργο συμμετέχουν συγκεκριμένα 26 εταίροι από 16 χώρες της Ε.Ε. από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, Βαλκάνια, Βαλτική, Κεντρική Ευρώπη, Ιβηρική χερσόνησος, Σκανδιναβία και Ηνωμένο Βασίλειο (χάρτης και πίνακας). Το δίκτυο έχει επικεφαλής εταίρο που είναι Pannon Business Network Association, Szombathely, Ουγγαρία.

6 Εταίροι του έργου Οι εταίροι έχουν διπλό έργο : να παρουσιάσουν καλές πρακτικές σε σχέση με τις θεματικές ενότητες του έργου να εφαρμόσουν καλές πρακτικές άλλων εταίρων, που θεωρούν κατάλληλες, στην περιφέρειά τους. Ο μεγάλος αριθμός των εταίρων, (ίσως το μεγαλύτερο στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC), που καλύπτουν όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, επιτρέπει την ύπαρξη εμπειριών από περιοχές με διαφορετικές παραγωγικές δομές και διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης.

7

8 Pannon Business Network Association, SzombathelyHUNGARYNyugat-Dunantul Vaeksthus Central Denmark, Aarhus NDENMARKMidtjylland Business Development Friesland Foundation, LeeuwardenNETHERLANDSFriesland Tallinn Science Park Tehnopol Foundation, TallinnESTONIAEesti Region of Western Macedonia, KozaniGREECEDytiki Makedonia Regional Development Agency of Western Macedonia - ANKO S.A., Kozani GREECEDytiki Makedonia Technological Educational Institute of West Macedonia, Kozani *GREECEDytiki Makedonia Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville, SevillaSPAINAndalucía Business Innovation Centre Asturias, LlaneraSPAINPrincipado de Asturias IDEPA Regional Development Agency of Asturias, LlaneraSPAINPrincipado de Asturias European Business and Innovation Centre of Burgos, BurgosSPAINCastilla y León Zala County Foundation for Enterprise Promotion ZMVA, ZalaegerszegHUNGARYNyugat-Dunantul Territorial Pact of Oristano PTO, OristanoITALYSardegna Autonomous Region of Sardinia, Department for Planning, Budgeting, Credit and Territory, Cagliari ITALYSardegna WSX Enterprise, FarehamUKHampshire and Isle of Wight Region Aosta Valley RAV, AostaITALYValle d'Aosta Municipal Council of Beja, BejaPORTUGALAlentejo Investment and Business Guarantees, Ltd. - INVEGA, VilniusLITHUANIALietuva Center of Technology Western Pomerania, GreifswaldGERMANYMecklenburg-Vorpommern The Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest *ROMANIABucuresti – Ilfov Mineral & Energy Economy Research Institute of Polish Academy of Sciences, Kraków * POLANDMalopolskie Rzeszów Regional Development Agency RARR S.A., RzeszówPOLANDPodkarpackie The Regional Development Agency Centru -RDA Centru, Alba IuliaROMANIACentru Teknikdalen Foundation, BorlängeSWEDENNorra Mellansverige Public agency for technology of the Republic of Slovenia, LjubljanaSLOVENIAZahodna Slovenija Municipality of the Capital of the Slovak Republic, BratislavaSLOVAKIABratislavsky kraj

9 Προϋπολογισμός του έργου Ο προϋπολογισμός του έργου DIFASS είναι 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, 80% περίπου καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο Προϋπολογισμός χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα την εξέταση: εταίροι, κατηγορία δαπάνης και ενότητα. Μεταξύ των εταίρων ο Προϋπολογισμός κυμαίνεται από 45.000 έως 233.000 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες των δαπανών, η πλειοψηφία των δαπανών αφορούν στα έξοδα προσωπικού, (53%). Ακολουθούν οι δαπάνες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιών, (29%). Τα ταξίδια και διαμονή καλύπτουν 12%, λόγω των τακτικών, (τριμηνιαίων), συναντήσεων του δικτύου, προκειμένου να συζητήσουν τις θεματικές καλές πρακτικές. Η διαχείριση και ο συντονισμός καλύπτουν το 6% του προϋπολογισμού.

10 Προϋπολογισμός του έργου Μεταξύ των ενοτήτων που αφορούν στη διαχείριση, επικοινωνία και εφαρμογή τεχνογνωσίας, ο προϋπολογισμός έχει ως εξής: Η Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τη συζήτηση των καλών πρακτικών έχει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, (56%), ενώ η επικοινωνία έχει το 16% του προϋπολογισμού, (πίνακας). Η εφαρμογή καλών πρακτικών καλύπτει το 8% του προϋπολογισμού. Η διαχείριση και ο συντονισμός καλύπτει το 19% του προϋπολογισμού.

11 Προϋπολογισμός έργου ανά ενότητα (σε Ευρώ) ΕνότηταΚόστος Συμμετο χή στο σύνολο C1: Διαχείριση και Συντονισμός 578.83718,8% C2: Επικοινωνία και Διάχυση έργου 504.48816,4% C3: Ανταλλαγή Εμπειριών 1.730.50256,2% C4: Μεταφορά Τεχνολογίας / Πιλοτική Εφαρμογή 253.6388,2% C0: Κόστη Προετοιμασίας 9.5890,3% Σύνολο 3.077.055100,0%

12 Θεματική δομή του DIFASS Το έργο DIFASS προγραμματίστηκε στη βάση θεματικών ενοτήτων. Μέσα από αυτές τις θεματικές ενότητες εξετάζονται οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από τους εταίρους. Η ανάλυση των καλών πρακτικών υπόκειται σε ορισμένες παραμέτρους που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και τη λήψη αποφάσεων της καλής πρακτικής: Αριθμός αιτήσεων Το προσωπικό που απασχολείται Απαιτούμενες ημέρες για τη λήψη αποφάσεων Επιχορηγήσεις / προϋπολογισμός Υποβληθείσες αιτήσεις / απασχολούμενο προσωπικό Αποδεκτές αιτήσεις / απασχολούμενο προσωπικό Επιχορηγήσεις / αποδεκτές αιτήσεις Αποδεκτές αιτήσεις / υποβληθείσες αιτήσεις Νέες θέσεις εργασίας / αποδεκτές αιτήσεις Η εξέταση των καλών πρακτικών σε κάθε θεματική συνάντηση επιτρέπει τον προσδιορισμό της αναγκαιότητας και του τρόπου μεταφοράς μιας καλής πρακτικής σε μια άλλη ενδιαφερόμενη περιφέρεια – εταίρο του έργου.

13 Θεματική δομή του DIFASS Οκτώ θεματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τα πιο κάτω θέματα: 1 Μικροδάνεια 2. Διεθνοποίηση των ΜΜΕ 3. Συστήματα Εγγυοδοσίας Δανείων 4. Μικτά σχήματα επιχορηγήσεων / Μη Επιχορηγούμενα Σχήματα 5. Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανθρώπινο Δυναμικό 6. Τεχνοβλαστοί / Εκκίνηση / Πρώιμο Στάδιο 7 Βιομηχανίες Πνευματικής Δημιουργίας / Χρηματοδότηση Πλήθους 8. JEREMIE Mezzanine / Equity / Venture Capital Σε κάθε συνάντηση παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και ψηφίστηκαν οι καλές πρακτικές σε σχέση με τη θεματική ενότητα. Κάθε ενότητα περιλάμβανε 5 με 8 καλές πρακτικές.

14 Θεματική δομή του DIFASS Μεταξύ των καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν υπήρξαν έξη που επελέγησαν από άλλες περιφέρειες εταίρους για εφαρμογή. Σε άλλες 4 καλές πρακτικές επελέγησαν μόνο κάποια στοιχεία. Οι επιλεγείσες καλές πρακτικές αφορούσαν: Σύστημα διαχείριση μικρο χρηματοδότησης με βάση το Internet, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΜΜΕ για το εξωτερικό εμπόριο, Περιφερειακό φόρουμ για χρηματοδότηση σποράς Διασυνοριακά Εργαστήρια Χρηματοδότηση πλήθους (Crowd funding) για καινοτόμες δραστηριότητες, Χρηματοδότηση μέσω online επενδύσεων Καθώς επίσης και στοιχεία από 4 σχήματα μικροδανείων Χώρες εφαρμογής των νέων καλών πρακτικών είναι: Δανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο

15 Συμπεράσματα Το έργο DIFASS έγινε προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το έργο είχε ως στόχο να παρουσιάσει καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές της Ευρώπης, προκειμένου να τις μεταφέρουν σε άλλες περιοχές οι εταίροι του έργου. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα δίκτυο 26 εταίρων από φορείς τοπικής ανάπτυξης, τις τοπικές αρχές και τα πανεπιστήμια από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καλές πρακτικές εξετάστηκαν σε 8 θεματικές βάσεις που εξετάστηκαν στις τακτικές θεματικές συναντήσεις. Σε κάθε συνάντηση εξετάστηκαν μια σειρά από καλές πρακτικές. Η ανάλυση αυτή τοποθετείται σε ένα πλαίσιο των παραμέτρων που σχετίζονται με τους δείκτες αποδοτικότητας και της λήψης αποφάσεων. Ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκόμενων περιφερειών και χωρών με διαφορετικό οικονομικό επίπεδο, δομή της παραγωγής και των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών, επέτρεψε να υπάρχει μια ποικιλία από καλές πρακτικές. Ορισμένες από αυτές δεν ήταν γνωστές σε άλλες περιοχές ακόμα και ως έννοια. Έτσι, οι θεματικές συναντήσεις προσέφεραν μια σημαντική εμπειρία για όλες τις περιφέρειες. Οι εξετασθείσες καλές πρακτικές φαίνεται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΜΜΕ και να αποτελούν κατάλληλες λύσεις, είτε άμεσα είτε μεσοπρόθεσμα. Ετσι, δέκα από τις καλές πρακτικές επελέγησαν να εφαρμοστούν και σε άλλες περιφέρειες εταίρους.


Κατέβασμα ppt "Το έργο DIFASS Συμεών Καραφόλας Κοζάνη, 9 Σεπτεμβρίου 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google