Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕ Το 80% της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Πληροφορίας βρίσκεται σε Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕ σύνολο των πληροφοριών Το σύνολο των πληροφοριών, σε παγκόσμια κλίμακα για συγκεκριμένα προβλήματα, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας. Πηγή διαφορετικών μεθόδων Πηγή διαφορετικών μεθόδων που χρησιμοποιεί η σημερινή τεχνολογία για να λύσει συγκεκριμένο πρόβλημα. Αποφυγή σπατάλης χρόνου & χρήματος σε τομείς που έχουν ήδη ερευνηθεί. Πηγή συμπερασμάτων Πηγή συμπερασμάτων για τις τάσεις στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής. Στατιστικές αναλύσεις ΔΕ ως προς τον κλάδο, τη χώρα, τις εταιρείες για τη δυναμικότητα και το προσανατολισμό τους. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (IPC) ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΔΕ) Η Διεθνής Ταξινόμηση είναι: ένα μέσο για τη διεθνή ενιαία ταξινόμηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην έρευνα για την ανάκτηση εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με σκοπό την εξακρίβωση του νέου της εφεύρεσης και την αξιολόγηση του εφευρετικού βήματος των Αιτήσεων Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (IPC) ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΔΕ) Επιπλέον αποτελεί: - Εργαλείο για τη μεθοδική τακτοποίηση των εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις τεχνολογικές και νομικές πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτά - Βάση για επιλεκτική διάχυση πληροφοριών σε όλους τους χρήστες, των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας - Βάση για διερεύνηση της στάθμης της τεχνικής σε δεδομένα τεχνολογικά πεδία -Βάση για την συλλογή στατιστικών στοιχείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που με την σειρά τους επιτρέπουν την αξιολόγηση της τεχνολογικής ανάπτυξης σε διαφόρους τομείς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ A Βιοτικές ανάγκες B Βιομηχανικές τεχνικές – Μεταφορές C Χημεία – Μεταλλουργία D Κλωστοϋφαντουργία – Χαρτοποιία E Σταθερές κατασκευές F Μηχανική – Φωτισμός – Θέρμανση – Οπλισμός – Εκρηκτικά G Φυσική H Ηλεκτρισμός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕ Τεχνικές – Επιστημονικές πληροφορίες Βιβλιογραφικές Πληροφορίες Νομικές Πληροφορίες Πληροφορίες Εμπορικού – Οικονομικού χαρακτήρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ακαδημαϊκούς Ερευνητές Ακαδημαϊκούς Ερευνητές Βιομηχάνους Βιοτέχνες Βιομηχάνους Βιοτέχνες Επαγγελματίες Ιδιώτες Επαγγελματίες Ιδιώτες Γνώση της Στάθμης της Τεχνικής Γνώση της Στάθμης της Τεχνικής Αποφυγή σπατάλης χρόνου σε πεδία που έχουν ήδη εξαντληθεί Αποφυγή σπατάλης χρόνου σε πεδία που έχουν ήδη εξαντληθεί Λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Κέρδος χρόνου και Χρήματος Κέρδος χρόνου και Χρήματος Έλεγχος Ανταγωνισμού Νομική κατάσταση ΔΕ Ανταγωνιστών Προσανατολισμός σε σωστές καινοτομικές κατευθύνσεις Έλεγχος Ανταγωνισμού Νομική κατάσταση ΔΕ Ανταγωνιστών Προσανατολισμός σε σωστές καινοτομικές κατευθύνσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΒΙ Έντυπο αρχείο ΟΒΙ Ηλεκτρονικό αρχείο ΟΒΙ Διεθνείς βάσεις δεδομένων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO – EPOQUE) Άλλες Διεθνείς βάσεις δεδομένων ( STN) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ Γραφεία ΟΒΙ (Αθήνα) Περιφερειακές Βιβλιοθήκες (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο) Internet – www.obi.gr ΠΩΣ Έρευνες Τεχνολογικής πληροφόρησης (Προέρευνες) σε τρία επίπεδα:  Πρώτο επίπεδο (περιφερειακή βιβλιοθήκη)  Δεύτερο επίπεδο (περιφερειακή βιβλιοθήκη με την τεχνική υποστήριξη του ΟΒΙ)  Τρίτο επίπεδο (αποκλειστικά στον ΟΒΙ με χρήση των εξειδικευμένων on-line databases) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google