Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Ρευματικός Πυρετός Συγγενής Απόφραξη * Θρόμβο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Ρευματικός Πυρετός Συγγενής Απόφραξη * Θρόμβο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Ρευματικός Πυρετός Συγγενής Απόφραξη * Θρόμβο
* Μύξωμα

2 Συγκόλληση χειλ Σκλήρυνση βαλβ Ca++ 4-6cm0.5cm

3 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
^P LA 10mmHg 15-35mmHg ^P Πν.Τριχ.>30 ΟΠΟ | | Διάταση Ακ ^P Πν. Αρτηρία Κολπική Μαρμαρυγή ^P Δεξ.Κ | ΚΑΜΨΗ Περ.Οιδήματα

4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Δύσπνοια  Πνευμονική συμφόρηση ^ Περιφερική φλεβική πίεση Αδυναμία – κόπωση< μείωση ΚΠ Βήχας – Αιμόπτυση <Ρήξη αγγείων Βράγχος φωνής – Πίεση παλινδρόμου ν.

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΑΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Μιτροειδικό προσωπείο . 3 Μιτροειδικός σχηματισμός :Προβολή Πνευμονικής – Α.ωτίου Διάταση πν φλεβών Γραμμές Kerley B κυψελιδικό οιδημα Διαταση Α κόλπου

6 5. Υπερτροφία Α.Κόλπου Υπερτροφία Δ.Κοιλίας Κολπική Μαρμαρυγή

7 6.

8

9 ΕΞΕΛΙΞΗ Ανάπτυξη 3έτη μετά την Ρευματική Προσβολή Εμφάνιση συμπτωμάτων μετά έτη ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Κολπική Μαρμαρυγή Περιφερικές αρτηριακές εμβολές Πνευμονική συμφόρηση Βρογχοπνευμονικές λοιμώξεις Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

10 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Προληπτικά μέτρα κατά του ΡΠ Πρόληψη ενδοκαρδίτιδας ΚΜ Δακτυλίτιδα ή/και β-αποκλειστών Αντιπηκτικά Δύσπνοια  # άλατος + Διουρητικά Καρδιακή Ανεπάρκεια Βαλβιδοπλαστική Αντικατάσταση

11

12 ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ Αιτιολογία Υποβαλβιδική- Μεμβρανώδης- ΑποφρακτικήΜΚ
Υπερβαλβιδική Βαλβιδική Ρευματική –παραμόρφωση- συγκόλληση πτυχών Συγγενής -- Δίπτυχη- Μονόπτυχη (+Βοτάλιο Ισθμική στ) Ασβεστωμένη >65 ετών

13

14 Υποβαλβιδική Στ.Αορτής

15 Υπερβαλβιδική στ. Αορτής

16 Ρευματική στ ΑΒ

17 Ινωση ΑΒ

18 Ασβέστωση – στένωση Διγλώχινας ΑΒ

19 Εκφύλιση – Ασβέστωση ΑΒ

20 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Κλίση πιέσεως ΑΚ – Αο + Παράταση LVET | Υπερτροφία ΑΚ Ελάττωση κοιλότητας ΑΚ ^ ΤΔΠ ΑΚ ^Ρ Ακ ^ Ρ Πνευμονικών τριχοειδών Κ\Α  Ελάττωση ΚΕ

21 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Εγκεφαλική Ισχαιμία  Ζάλη – Λιποθυμία Ισχαιμία ^απαιτήσεων μυοκαρδ σε Ο2<Υπερτροφία Χαμηλή στ.παροχή <χαμηλής Ρ στην Αο  δυσχέρεια προώθησης αίματος στο στεφανιαίο δίκτυο <^Ρ της ΑΚ  Φαινόμενο Venturi Καρδιακή Ανεπάρκεια Ν Πρξ. Δύσπνοια –ΟΠΟ Αιφνίδιος Θάνατος <Κοιλιακή Ταχυκαρδία Κοιλιακή Μαρμαρυγή Πλήρη ΚΚΑ

22 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ρίζος ψηλαφητός δεξιά του στέρνου

23 Μεταστενωτικη διάταση Αορτής

24 Κ/Α επί στ.Αβ

25

26 LBBB Γ’ ΚΚΑ

27

28

29 ^ ΠΕ

30 ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΝΩΣΗΣ
Συμπτώματα στ. ΑΒ Υπερτροφία ΑΚ Ψηλαφητή κολπική ώση ΗΚΓραφική Υπερτροφία Ακ 4ος Τόνος Κλίση πιέσεως ΑΚ-Αο>50mmHg

31 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δακτυλίτις Χωρίς ικανοποιητικά Διουρητικά αποτελέσματα Νιτρώδη Διάνοιξη – Αντικατάσταση Βαλβίδας

32 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
Ρευματικός Πυρετός Πρόπτωση Μιτροειδούς Ρήξη τενόντιας χορδής Δυσλειτουργία θηλοειδούς μυός Διάταση Μιτροειδικού δακτυλίου Ασβέστωση ΜΔ Λοιμώδης Ενδοκαρδίτις Συγγενής (+Μεσοκολπικό-Μεσοκοιλιακό έλλειμμα ) Στ.νόσο

33 Ίνωση Ασβέστωση

34 Ρήξη θηλοειδούς μυός Ρήξη τενοντίων χορδών

35 Ενδοκαρδίτις

36 Ενδοκαρδίτις μιτροειδούς

37 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Παθολογικό άνοιγμα ΚΛΟΑ Άνοιγμα ΑΒ Συστολική πίεση Αο | Παλινδρόμηση αίματος Μεγάλη διάταση Ακ+ΑΚ με Φυσιολογικές Πιέσεις ^ Χωρίς ανάπτυξη ΠΥ ΚΕ  Σχετικά Υψηλό Ηποσότητα του παλινδρομούντος αίματος καθορίζεται από 1,2,3,4

38 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Δύσπνοια – Σπανίως ΟΠΟ Σωματική κόπωση Κολπική μαρμαρυγή Συμπτώματα δεξιάς Κ/Α

39 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

40 Προπέτεια τόξου πνευμονικής

41

42 Υποκινησία – Ασβέστωση γλωχίνων Διάταση Ακ

43

44

45 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Πρόληψη ΡΠ Πρόληψη ενδοκαρδίτιδας Κ/Α Δακτυλίτιδα-διουρητικά ΚΜ Αντιπηκτικά ΧΕΙΡ/ΚΗ Πνευμονική συμφόρηση ΚΕ >40% ΤΔΔΑΚ >70mm ΤΣΔΔΑΚ >50mm

46 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ Ρευματικός Πυρετός – παραμόρφωση- συρρίκνωση Λοιμώδης Ενδοκαρδίτις Κυστική Νέκρωση μέσου χιτώνα (συν.Marfan) Διαχωριστικό ανεύρυσμα Αο Σύφιλις Ρευματοειδής αρθρίτις – Αγκυλοποιητική σπονδυλίτις

47 Ενδοκαρδίτις ΑΒ

48

49 Ρίκνωση ΑΒ επί ΡΠ

50

51 ΑΒ επί Ρ.Α. ΑΒ επί Αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδος

52 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Παλινδρόμηση αίματος Χαμηλή διαστολική πίεση <35mmm Αύξηση Συστολικής πίεσης Αύξηση Περιόδου Εξώθησης Αύξηση διαστολικού όγκου καρδιάς (βόειος καρδιά) Αύξηση ΤΔΡΑΚ > ΡΑκΠρώιμη σύγκλιση Μιτροειδούς Μεγάλη Διαφορική

53 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Αίσθημα παλμών Στηθάγχη Πτώση Διαστολικής Ρ Αο Αυξημένες ανάγκες εκ της Υπερτροφίας 3. Ανεπάρκεια ΑΚ - Δύσπνοια – ΟΠΟ

54

55 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Austin flint - Κορυφή Λειτ. AS

56 Μεγάλη Διαφορική ΑΠ Χορός καρωτίδων Σημείο Muset Τριχοειδικός σφυγμός Μηριαία αρτηρία Ήχος πυροβόλου όπλου Διπλό φύσημα Duroziez Σημείο Hill (^διαφοράς Πίεσης Άνω- κάτω άκρων)

57 AR

58 AR - Ανεύρυσμα Αο

59 AR

60 Αντικατάσταση ΑΒ

61 AR – Fluttering Mi –Dilated LV

62 AR- Ανεύρυσμα Ανιούσης Αο

63 AR

64 Διοισοφάγιο Υπερηχο A R Ανεύρυσμα Αο

65 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Προφύλαξη ΛΕ Κ/Α Δακτυλίτις - Διουρητικά - Αγγειοδιασταλτικά ΧΕΙΡ/ΚΗ Κ/Α – Στηθάγχη ^ Καρδιακής σκιάς +Strain LV+ΔΠ >40mm ΤΔΔΑΚ >70mm - ΤΣΔΑΚ > 54mm

66 Starr-Edwards St. Jude Bjork - Shiley

67 Βιολογική - χοιρινή


Κατέβασμα ppt "ΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Ρευματικός Πυρετός Συγγενής Απόφραξη * Θρόμβο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google