Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ MONΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Νέες οδηγίες ESC 2006 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΟΣ Παράμετρος ήπια μέτρια σοβαρή Τριγλώχινα βαλβίδα Συνήθως φυσιολογική Φυσιολογική ή μη Ανώμαλη / flail γλωχίνα / ανεπαρκής σύγκλιση Διαστάσεις ΔΚ, Δκ, ΚΚΦ Φυσιολογικές (1) Φυσιολογικές ή αυξημένες Συνήθως αυξημένες (2) Jet area (cm2) (3) <5 5-10 >10 Πλάτος vena contracta (cm) Μη υπολογίσιμο <0,7 >0,7 Ακτίνα PISA (cm) (4) <0,5 0,6-0,9 >0,9 Πυκνότητα και περίγραμμα jet στο CW Doppler Χαμηλής έντασης σήμα και παραβολικό σχήμα Πυκνής έντασης σήμα με ποικίλο περίγραμμα Πυκνής έντασης σήμα με τριγωνικό σχήμα και πρώιμο peak Ροή στις ηπατικές φλέβες (5) Κυρίαρχο συστολικό κύμα Ελάχιστο ή καθόλου συστολικό Αναστροφή συστολικού κύματος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Έγχρωμο Doppler Συνεχές (CW) Doppler Ροή ηπατικών φλεβών ήπια σοβαρή ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαστάσεις (cm) Τιμές αναφοράς Ελάχιστα Μέτρια Σημαντικά RVD 1 (βασικό) 2,0 - 2,8 2,9 – 3,3 3,4 – 3,8 >3,9 RVD 2 (μέσο) 2,7 – 3,3 3,4 – 3,7 3,8 – 4,1 >4,2 RVD 3 (απόσταση κορυφής – βάσης) 7,1 – 7,9 8,0 – 8,5 8,6 – 9,1 >9,2 RVOT 1 (πάνω από την αορτική βαλβίδα) 2,5 – 2,9 3,0 – 3,2 3,3 - 3,5 >3,6 RVOT 2 (πάνω από την πνευμονική βαλβίδα) 1,7 – 2,3 2,4 – 2,7 2,8 – 3,1 >3,2 RVOT 3 (κάτω από την πνευμονική βαλβίδα) 1,5 – 2,1 2,2 – 2,5 2,6 – 2,9 >3,0 (1) Εκτός αν υπάρχει άλλη αιτία διάτασης του Δκ, ΔΚ (2) Εξαίρεση: οξεία ανεπάρκεια τριγλώχινας (3) Όρια Nyquist 50-60cm/sec (4) Baseline shift Nyquist limit 28 cm/sec (5) Άλλα αίτια Systolic blunting: κολπική μαρμαρυγή, αυξημένες πιέσεις Δκ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ Παράμετρος ήπια μέτρια σοβαρή Πνευμονική βαλβίδα φυσιολογική Φυσιολογική ή μη Μη φυσιολογική Διαστάσεις ΔΚ Φυσιολογικές (1) Φυσιολογικές ή αυξημένες αυξημένες (2) Μέγεθος Jet στο έγχρωμο Doppler Λεπτό (συνήθως <10mm σε μήκος) με λεπτή βάση ενδιάμεσο Συνήθως μεγάλο με ευρεία βάση και πιθανά μικρής διάρκειας Πυκνότητα jet και ρυθμός επιβράδυνσης στο CW Doppler (3) Χαμηλής έντασης σήμα Αργός ρυθμός επιβράδυνσης (deceleration) Πυκνό σήμα ποικίλος ρυθμός επιβράδυνσης(decerelation) απότομος ρυθμός επιβράδυνσης Συστολική πνευμονική ροή σε σύγκριση με τη συστηματική Ελαφρά αυξημένη Ενδιάμεσες τιμές Σημαντικά αυξημένη Έγχρωμο Doppler Συνεχές (CW) Doppler ήπια ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑΣ Βαθμός στένωσης Επιφάνεια στομίου Μέση κλίση πίεσης Μέτρια >1.0 cm2 2-5 mmHg Σοβαρή < 1.0 cm2 > 5 mmHg σοβαρή ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ Βαθμός στένωσης Μέγιστη κλίση πίεσης Ήπια <20-30 mm Hg Μέτρια 30-60 mm Hg Σοβαρή >60 mm Hg (1) Εκτός αν υπάρχει άλλη αιτία διάτασης της ΔΚ (2) Εξαίρεση: οξεία ανεπάρκεια πνευμονικής (3) Ο απότομος ρυθμός επιβράδυνσης δεν είναι ειδικός της σοβαρής ανεπάρκειας πνευμονικής

2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ MONΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Νέες οδηγίες ESC 2006 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ήπια μέτρια σοβαρή Ειδικά σημεία βαρύτητας Κεντρικό jet πλάτος <25% του XEAK Vena contracta <0,3 cm (1) Καθόλου ή ελάχιστη διαστολική αναστροφή ροής στην κατιούσα αορτή Σημεία ανεπάρκειας αορτής μεγαλύτερα αλλά όχι αρκετά ώστε να χαρακτηριστεί σοβαρή Κεντρικό jet πλάτος >65% του ΧΕΑΚ Vena contracta >0,6 cm Έμμεσα σημεία βαρύτητας PHT >500 ms Φυσιολογικές διαστάσεις ΑΚ Ενδιάμεσες τιμές PHT <200 ms Ολοδιαστολική αναστροφή ροής στην κατιούσα αορτή Μέτρια ή σοβαρή διάταση ΑΚ (2) Reg Vol, ml/beat <30 30-44 45-59 >60 RF, % 30-39 40-49 >50 EROA, cm2 <0,10 0,10-0,19 0,20-0,29 >0,30 ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ Ροή στην κατιούσα αορτή (παλμικό Doppler) Έγχρωμο Doppler Συνεχές Doppler ήπια σοβαρή Βαθμός στένωσης Επιφάνεια στομίου Μέση κλίση πίεσης Ταχύτητα πίδακα (m/sec) Ήπια > 1.5 – 2 cm2 < 25mm Hg < 3.0 m/s Μέτρια 1.0 – 1.5 cm2 25-40 mm Hg 3.0 – 4.0 m/s Σοβαρή < 1.0 cm2 >40 mm Hg > 4.0 m/s Ποσοτικές παράμετροι Nyquist limit cm/sec Σε απουσία άλλων αιτιών διάτασης της αριστερής κοιλίας ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ήπια μέτρια σοβαρή Ειδικά σημεία βαρύτητας Μικρό κεντρικό jet επιφάνειας < 4cm2 ή < 20% του Ακ Vena contracta <0,3 cm καθόλου PISA ή ακτίνα PISA < 0.4 cm (1) Σημεία ανεπάρκειας μιτροειδούς περισσότερο από ήπια αλλά όχι αρκετά ώστε να χαρακτηριστεί σοβαρή Vena contracta >0,7 cm ΚΑΙ κεντρικός πίδακας ανεπάρκειας με επιφάνεια >40% του Ακ έκκεντρος πίδακας στα τοιχώματα του Ακ οποιουδήποτε μεγέθους που προσκρούει στο οπίσθιο τοίχωμα του Ακ ακτίνα PISA>0.9 cm(1) Συστολική αναστροφή στις πνευμονικές φλέβες Flail γλωχίνα ή ρήξη θηλοειδούς μυός Έμμεσα σημεία βαρύτητας Συστολικό κυρίαρχο σήμα στις πνευμονικές φλέβες Κυρίαρχο Α κύμα στη διαμιτροειδική ροή CW Doppler: χαμηλής έντασης παραβολικό σήμα Φυσιολογικές διαστάσεις ΑΚ Ενδιάμεσες τιμές και ευρήματα CW Doppler: πυκνό τριγωνικό σήμα Κυρίαρχο Ε κύμα στη διαμιτροειδική ροή (Ε>1,2m/s) (2) Αυξημένες διαστάσεις Ακ,ΑΚ κυρίως όταν συνοδεύονται με καλή λειτουργικότητα Rvol, ml/beat <30 30-44 45-59 >60 RF, % 30-39 40-49 >50 EROA, cm2 <0,20 0,20-0,29 0,30-0,39 >0,40 ΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΗΠΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΔΑΚΑΣ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΔΑΚΑΣ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΠΙΔΑΚΑΣ Βαθμός στένωσης Επιφάνεια στομίου Μέση κλίση πίεσης Συστολική πίεση Πν.Αρτ Ήπια > 1.5 cm2 < 5 mm Hg < 30 mm Hg Μέτρια 1.0 – 1.5 cm2 mm Hg 30–50 mm Hg Σοβαρή < 1.0 cm2 > 10 mm Hg >50 mm Hg Ποσοτικές παράμετροι Nyquist limit 40 cm/sec (κεντρικοί πίδακες) Συνήθως σε ηλικία > 50 ετών ή σε καταστάσεις με διαταραχή της χάλασης σε απουσία στένωσης μιτροειδούς ή αυξημένης πίεσης Ακ

3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ MONΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΙΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΡΟΗ ΠΑΛΜΙΚΟ DOPPLER 4 κοιλότητες 2 κοιλότητες Επιμήκης άξονας E/A < 0.75 0.75 < E/A < 1.5 E/A >1.5 βασικό μέσο κορυφαίο ΡΟΗ ΣΤΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ή ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ VALSALVA ή ΕΓΧΡΩΜΟ Μ-MODE Η TDI ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ VALSALVA RCA = δεξιά στεφανιαία αρτ. LAD = πρόσθιος κατιόντας κλάδος αρ. στεφανιαίας αρτ. CX = περισπώμενος κλάδος αρ. στεφανιαίας αρτ Ο,ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: AR< 0.35 ARdur < Adur ΌΧΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ Ε/Α Vp >45 ή E/Vp<1.5 E/Ea <10 Ο,ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: AR> 0.35 ARdur > Adur + 30ms ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ Ε/Α Vp <45 ή E/Vp>1.5 E/Ea >10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ Ε/Α OΧΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ Ε/Α ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ι ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΧΑΛΑΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ ΨΕΥΔΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ενδοκοιλιακός δυσυγχρονισμός intraventricular dysynchrony με TDI : Q to peak Sm septal –lateral διαφορά > 60 ms Διακοιλιακός δυσυγχρονισμός interventricular mechanical delay > 40 ms Ενδοκοιλιακός δυσυγχρονισμός intraventricular dysynchrony ΜΚΔ – ΟΤΑΚ > 130 ms


Κατέβασμα ppt "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google