Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προσοχή: Οι παρουσιάσεις μαθημάτων αποτελούν βοήθημα παρακολούθησης των παραδόσεων και δεν υποκαθιστούν την παραδοτέα ή την εξεταστέα ύλη

2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αιμοφόρο σύστημα. Λεμφικό σύστημα. Καρδιά.
Αιμοφόρα αγγεία: Αρτηρίες (απαγωγά αγγεία). Φλέβες (προσαγωγά αγγεία). Αιμοφόρα τριχοειδή αγγεία. Λεμφικό σύστημα. Λεμφογάγγλια. Λεμφαγγεία και λεμφοφόρα τριχοειδή αγγεία.

3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Καρδιά Αρτηρίες
Φλέβες

4 Αιμοφόρο σύστημα (Λειτουργία)
Εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αίματος με τη συνεχή ρυθμική λειτουργία της καρδιάς (ρόλος αντλίας). Το αίμα. Προμηθεύει τους ιστούς με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Απομακρύνει τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού. Συμμετέχει στην άμυνα του οργανισμού. Συμμετέχει στη θερμορύθμιση. Μεταφέρει ορμόνες και άλλες βιοενεργές ουσίες.

5 ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κοίλο, μυώδες, όργανο με σχήμα ανεστραμμένου κώνου, με βάση προς τα επάνω και εμπρός που στρέφεται έτσι ώστε η δεξιά καρδιά να βρίσκεται προς τα εμπρός.

6 Η καρδιά εξωτερικά Περιβάλλεται από καρδιακό σάκο που περιλαμβάνει:
Διπέταλο περικάρδιο που περιέχει το περικαρδιακό υγρό. Επικάρδιο.

7 Το τοίχωμα της καρδιάς Το τοίχωμα της καρδιάς αποτελείται από:
Ενδοκάρδιο. Μυοκάρδιο. Επικάρδιο.

8

9 ΚΑΡΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Η καρδιά εξωτερικά χωρίζεται σε άνω μέρος (κόλποι) και κάτω μέρος (κοιλίες).

10 Η καρδιά εσωτερικά διαιρείται
σε τέσσερις χώρους (κοιλότητες): Άνω: Αριστερός (πίσω) και δεξιός (εμπρός) κόλπος. Κάτω: Αριστερή (εμπρός και πίσω από δεξιό κόλπο) και δεξιά κοιλία (πίσω και κάτω από τον αριστερό κόλπο).

11

12 ΚΑΡΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί με τη δεξιά κοιλία με το δεξιό κολποκοιλιακό στόμιο που φράσσεται με τη τριγλώχινη ή μηνοειδή βαλβίδα. Ο αριστερός κόλπος επικοινωνεί με την αριστερή κοιλία με το αριστερό κολποκοιλιακό στόμιο που φράσσεται με τη διγλώχινη ή μητροειδή βαλβίδα.

13 Οι βαλβίδες δεν επιτρέπουν την παλινδρόμηση του αίματος από τις κοιλίες προς τους κόλπους.

14 ΚΑΡΔΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Από τη δεξιά κοιλία εκφύεται η πνευμονική αρτηρία που μεταφέρει φλεβικό αίμα στους πνεύμονες. Στον αριστερό κόλπο καταλήγουν οι πνευμονικές φλέβες (2-4 από κάθε πνεύμονα) που μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα.

15 Από την αριστερή κοιλία εκφύεται η αορτή που με τις διακλαδώσεις μεταφέρει το αρτηριακό αίμα σε όλο το σώμα. Τα στόμια της αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας φράσσονται από μηνοειδείς βαλβίδες που εμποδίζουν την παλινδρόμηση του αίματος προς τις κοιλίες της καρδιάς.

16

17 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Καρδιά Αρτηρίες
Φλέβες

18 ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ Το αίμα ρέει με φθίνουσα πίεση από την αρχή της αορτής (μέγιστη πίεση) μέχρι την πρόσθια και οπίσθια κοίλη φλέβα (μηδενική πίεση).

19 Οι αρτηρίες χαρακτηρίζονται από μεγάλη ελαστικότητα και η εναλλαγή διεύρυνσης-στένωσης από την κίνηση του αίματος ονομάζεται σφυγμός (= αριθμός καρδιακών παλμών). Οι φλέβες είναι περισσότερες από τις αρτηρίες, έχουν λεπτότερο τοίχωμα που φιλοξενεί την παθητική ροή του αίματος λόγω της διαστολής της καρδιάς (ειδικές βαλβίδες στο εσωτερικό τους δεν επιτρέπουν την παλινδρόμηση του αίματος).

20 Πρόσθια κοίλη φλέβα: από τη συμβολή 4 φλεβών.
Φλέβες Πρόσθια κοίλη φλέβα: από τη συμβολή 4 φλεβών. Της δεξιάς και αριστερής έξω σφαγίτιδας φλέβας που συλλέγουν αίμα από τον τράχηλο και την κεφαλή. Της δεξιάς και αριστερής έξω μασχαλιαίας φλέβας που συλλέγουν αίμα από τα πρόσθια άκρα. Οπίσθια κοίλη φλέβα Συλλέγει αίμα από τα οπίσθια άκρα, την πύελο, τα σπλάχνα και τα τοιχώματα της κοιλίας. Σε αυτή απολήγει εμμέσως η πυλαία φλέβα.

21 Αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις
Αιμοφόρα τριχοειδή Συνδέουν τις αρτηρίες και τις φλέβες. Διακρίνουμε αρτηριακά τριχοειδή και φλεβικά τριχοειδή. Αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις Άμεσες ή έμμεσες συνδέσεις μεταξύ μικρών αρτηριών και φλεβών για τη διατήρηση του όγκου του αίματος σε κάποιο όργανο.

22

23

24

25 Μικρή κυκλοφορία του αίματος
Δεξιά κοιλία της καρδιάς. Πνευμονική αρτηρία. Πνεύμονες (οξυγόνωση). Πνευμονικές φλέβες (οξυγονωμένο αίμα). Αριστερός κόλπος της καρδιάς.

26 Μεγάλη κυκλοφορία του αίματος
Αριστερή κοιλία της καρδιάς (παχύτερο μυοκάρδιο). Αορτή. Ιστοί και όργανα. Πρόσθια και οπίσθια κοίλη φλέβα. Δεξιός κόλπος καρδιάς.

27 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Καρδιά Αρτηρίες
Φλέβες

28 Λεμφικό σύστημα λέγεται το δίκτυο αγγείων του οργανισμού των σπονδυλωτών που άγει το επιπλέον υγρό των ιστών, από τον χώρο των ιστών προς τη κυκλοφορία του αίματος. Από τη στιγμή που το υγρό των ιστών του σώματος εισέρχεται σε ένα λεμφαγγείο, ονομάζεται λέμφος. H λέμφος, δηλαδή, είναι σωματικό μεσοκυττάριο υγρό. Αποτελείται από πλάσμα και ελεύθερα κύτταρα, τα λεγόμενα λεμφοκύτταρα.

29 Τα λεμφικά τριχοειδή (τα μικρότερα αγγεία του δικτύου) σχηματίζουν δίκτυο που απάγει τη λέμφο από τους ιστούς. Τα λεμφαγγεία έχουν κομπολογιοειδή εμφάνιση, εξαιτίας των πολυάριθμων βαλβίδων που υπάρχουν στον αυλό τους. Τελικά, το λεμφικό σύστημα επικοινωνεί με το φλεβικό και η λέμφος χύνεται στις φλέβες, αφού προηγουμένως, υποχρεωτικά έχει περάσει από τουλάχιστον ένα λεμφογάγγλιο (ή λεμφαδένα).

30

31 Η λέμφος χύνεται στο φλεβικό σύστημα στη βάση του τραχήλου (λαιμού) με δύο μεγάλα λεμφαγγεία που ονομάζονται μείζων και ελάσσων θωρακικός πόρος. Το λεμφικό σύστημα είναι πιο ανεπτυγμένο στα σημεία του σώματος που είναι πύλες αντιγόνων. Η ημερήσια παραγωγή λέμφου (άνθρωπος) είναι περίπου 12 λίτρα.


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google