Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναπνευστική αλκάλωση – Κλινική εικόνα & εργαστηριακά ευρήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναπνευστική αλκάλωση – Κλινική εικόνα & εργαστηριακά ευρήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναπνευστική αλκάλωση – Κλινική εικόνα & εργαστηριακά ευρήματα
Π. Μαλλιωτάκης Παθολόγος – Εντατικολόγος Επιμ. Β’ ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ

2 Νορμόγραμμα οξεοβασικής ισορροπίας και προβλεπόμενων αντιρροπήσεων

3 Αναπνευστική αλκάλωση =Υποκαπνία =Αυξημένος κυψελιδικός αερισμός =Αυξημένη αναπνευστική ώση (respiratory drive)

4 Αίτια υποκαπνίας (Ι)  Υποξαιμία  ↑ υψόμετρο  πνευμονική νόσος  Πνευμονικά αίτια  πνευμονία  διάμεση πνευμονίτις  ίνωση  βρογχικό άσθμα  πνευμοθώρακας  πνευμονική εμβολή  Καρδιαγγειακά αίτια  συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια  Ο.Π.Ο.

5 Αίτια υποκαπνίας (ΙI)  Μεταβολικά αίτια  οξέωση (διαβητική, γαλακτική, νεφρικής αρχής)  ηπατική ανεπάρκεια  Κεντρικά αίτια  λοίμωξη ΚΝΣ  όγκος ΚΝΣ  ψυχογενής υπεραερισμός  ΑΕΕ  Φάρμακα  σαλικυλικά  μεθυλξανθίνες  β-αδρεν/κοί αγωνιστές  προγεστερόνη  Διάφορα  πυρετός  πόνος  κύηση  SIRS-σήψη

6 Αναπνευστική αλκάλωση & παθοφυσιολογικές οδοί
Βλάβες ΚΝΣ → Σήψη & → Πυρετός → Μετ. οξέωση → Ηπατ.ανεπάρκεια Υποξαιμικές → παθήσεις →

7 Επίδραση υποκαπνίας στην ιστική προσφορά & ζήτηση οξυγόνου

8 Η αλκαλαιμία δυσχεραίνει την απόδοση Ο2 στους ιστούς !!!

9 Αναπνευστική αλκάλωση & ΚΝΣ

10 Αναπνευστική αλκάλωση & ΚΝΣ
Laffey JG, NEJM (2002); 347 (1)

11 Αναπνευστική αλκάλωση & ΚΝΣ – Κλινική εικόνα Οξεία ↓ PaCO2 → ↓ εγκεφαλική αιματική ροή (CBF) →  ζάλη  σύγχυση  διαταραχές όρασης  σπασμοί

12 Αναπνευστική αλκάλωση & καρδιαγγειακό
Laffey JG, NEJM (2002); 347 (1)

13 Αναπνευστική αλκάλωση & καρδιαγγειακό Κλινική εικόνα  Αρρυθμιογένεση  Στηθάγχη

14 Αναπνευστική αλκάλωση – Λοιπή κλινική εικόνα Αλκαλαιμία → ↑ δεσμευμένου Ca → → ↓ ιονισμένου Ca  παραιθησίες  τετανία → ενδοκυττάρια μετατόπιση Ρ → → υποφωσφαταιμία  μυϊκή αδυναμία

15 Αναπνευστική αλκάλωση & Εργαστηριακά ευρήματα (Ι)  BGA:  ↑ PH  ↓ PaCO  ↓ HCO3  Οξεία αναπν. αλκάλωση: Για κάθε ↓ 10 mm Hg PaCO2 → ↓ HCO3 2 mEq/L  Χρόνια αναπν. αλκάλωση: Για κάθε ↓ 10 mm Hg PaCO2 → ↓ HCO3 4 mEq/L

16 Αναπνευστική αλκάλωση & προβλεπόμενη αντιρρόπηση

17 Αναπνευστική αλκάλωση & Εργαστηριακά ευρήματα (ΙΙ)  PaO2 ↓ ή κ. φ
Αναπνευστική αλκάλωση & Εργαστηριακά ευρήματα (ΙΙ)  PaO2 ↓ ή κ.φ.  Εάν ↓ PaO2 → υπολογισμός P(A-a)O PAO2 = (FiO2X[Patm – PH2O]) – (PaCO2/R)  P(A-a)O2 ↑ → βλάβη πνευμον. παρεγχύματος  P(A-a)O2 κ.φ. → βλάβη εξωπαρεγχυματική


Κατέβασμα ppt "Αναπνευστική αλκάλωση – Κλινική εικόνα & εργαστηριακά ευρήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google