Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Η Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Δρ Ηλίας Μουρατίδης Προϊστάμενος Μονάδας Α1 ‘Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Προγράμματος ‘

2 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Πλαίσιο Προγραμματισμού • Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» (Κοινή Στρατηγική των ΚΜ της ΕΕ) • Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων • Πρόγραμμα Σταθερότητας • Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 • Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) • Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (Γενικός Κανονισμός) • Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ • Πρόταση Κανονισμού Ταμείου Συνοχής • Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ • Πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας • Πρόταση Κανονισμού ΕΓΤΑΑ • Πρόταση Κανονισμού ΕΤΘΑ • Μνημόνια Οικονομικής Πολιτικής (1ο και 2ο ) • Αποτελέσματα 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2014 (ΕΣΠΑ) • Αποτελέσματα Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ,…) • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2011-2014 «Καλλικράτης» • Το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο • Τα Κλαδικά Χωροταξικά Σχέδια (βιομηχανία, τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες και ΑΠΕ) • Οι Τομεακές Πολιτικές

3 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority

4 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority οι Σημαντικότερες Κοινωνικές Προκλήσεις • Παγκοσμιοποίηση • Κλιματική Αλλαγή – Ενεργειακή Κατανάλωση • Περιβαλλοντική Υποβάθμιση • Δημογραφικές Αλλαγές - Μετανάστευση • Οικονομικές & Κοινωνικές Συνέπειες Κρίσης

5 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Στρατηγική «Ε 2020» - οι 3 Προτεραιότητες • Η έξυπνη ανάπτυξη οικονομία βασισμένη στη γνώση και στην καινοτομία • διατηρήσιμη ανάπτυξη πιο αποδοτική χρήση πόρων, πιο πράσινη, πιο ανταγωνιστική οικονομία • χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, υψηλά επίπεδα απασχόλησης, οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

6 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority ΟικονομικάΚοινωνικάΠεριβαλλοντικά Έξυπνη ΕξειδίκευσηΧωρίς ΑποκλεισμούςΒιώσιμη ΚαινοτομίαΕστίαση στην ΑπασχόλησηΑειφόρος Διαχείριση ΑνταγωνιστικότηταΠρόσβαση ΑμεΑΦιλική προς το περιβάλλον Οικονομία της ΓνώσηςΙσότητα ΦύλωνΠράσινη Ανάπτυξη Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων Αξιοποίηση Πλεονεκτημάτων - Στοχευμένες Δράσεις Ορθολογικότερη Διαχείριση Πόρων – Περισσότερη Ανάπτυξη Μέγιστο Αναπτυξιακό Αποτέλεσμα – Προστιθέμενη Αξία Σύστημα Παρακολούθησης – Δείκτες Παρακολούθησης Βασικά Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά

7 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Στρατηγική Προσέγγιση – Οι 7 Εμβληματικές Πρωτοβουλίες ΠροτεραιότητεςΕμβληματική Πρωτοβουλία Έξυπνη Ανάπτυξη  Ένωση Καινοτομίας  Νεολαία σε Κίνηση  Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη Διατηρήσιμη Ανάπτυξη  Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους  Μια Βιομηχανική Πολιτική για την εποχή της Παγκοσμιοποίησης Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς  Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας  Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας

8 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Ειδικοί Στόχοι «Ε 2020» και Εθνικοί Ειδικοί Στόχοι Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας στο ΕΠΜ για το 2020 Ποσοστό Απασχόλησης (ηλικίες 20-64) (69%) 75%64% (2010)70% Επενδύσεις σε Ε&Α (% του ΑΕΠ) 3%0,6% (2007)(υπό αναθεώρηση) Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου ποσοστιαία ως προς το 1990 -20% ή -30%+17% (2009)-4% Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 20%8,2% (2009)18% Ενεργειακή Απόδοση – μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε Mtoe Αύξηση κατά 20%, ίση με 368 Mtoe Μείωση κατά 2,7 Mtoe

9 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Ειδικοί Στόχοι «Ε 2020» και Εθνικοί Ειδικοί Στόχοι Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας στο ΕΠΜ για το 2020 Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου (15%) <10%13,7% (2010)9,7% Ολοκλήρωση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ηλικίες 30-34) (31%) 40%28,4% (2010)32% Μείωση αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε Κίνδυνο Φτώχειας ή Αποκλεισμού (80 εκ.) 20 εκ. 25% 3.031.000 (2010) 2.580.000 εκ. 15%

10 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Στρατηγική Προσέγγιση –11 Θεματικοί Στόχοι

11 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority

12 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority 1025 δις €

13 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority 498,7 εκ. 61,5% 14,5% 24%

14 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority • Περιεκτική επενδυτική στρατηγική, ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» • Συνέπεια με τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων • Συντονισμός ταμείων πολιτικής συνοχής, αγροτικής ανάπτυξης, θάλασσας και αλιείας • Στόχοι και δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» • Αποτελεσματικότητα μέσω ενός πλαισίου απόδοσης • Αποδοτικότητα μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και του περιορισμού της γραφειοκρατίας Επιχειρησιακά Προγράμματα Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Στρατηγική Προσέγγιση- Συνεκτική Χρήση Χρηματοδοτήσεων

15 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) - Partnership Agreement:  Ετοιμάζεται σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή των εταίρων και υποβάλλεται εντός 4 μηνών από την έγκριση του Κανονισμού.  Η Επιτροπή εξετάσει τη συνάφεια του ΣΕΣ με το Γενικό Κανονισμό, το ΚΣΠ, τις ειδικές συστάσεις του Συμβουλίου και τις ex ante αξιολογήσεις των προγραμμάτων και εγκρίνει εντός 4 μηνών από την υποβολή. Στρατηγική Προσέγγιση - Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης

16 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Στρατηγική Προσέγγιση - Επιχειρησιακά Προγράμματα •Υποβάλλονται 3 μήνες μετά την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) - Partnership Agreement •Εξειδικεύουν τη συνεισφορά των συγκεκριμένων παρεμβάσεων στη στρατηγική της ΕΕ για έξυπνη, διατηρήσιμη, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς •Περιλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις θεματικές προτεραιότητες, κατανομή των διαθέσιμων πόρων, διαδικασίες υλοποίησης και μείωσης της επιβάρυνσης των δικαιούχων •Τα ΕΠ διαρθρώνονται με άξονες προτεραιότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος καθώς και τους κοινούς δείκτες ανά ταμείο

17 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Στα ΕΠ στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων οι άξονες προτεραιότητας: •Είναι μονοθεματικοί και είναι μονοταμειακοί (εκτός από εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις) •Περιλαμβάνουν τους οικονομικούς και ποσοτικούς στόχους (δείκτες εκροών) για το αποθεματικό επίδοσης Στα ΕΠ των Διαρθρωτικών Ταμείων περιλαμβάνονται επίσης: •Θέματα για τη χωρική ανάπτυξη •Το πλαίσιο επίδοσης •Τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που δεν έχουν εκπληρωθεί •Συνέργεια / συντονισμό με άλλα ταμεία και χρηματοδοτικά εργαλεία •Χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων •Κατάλογο μεγάλων έργων Προγραμματισμός – Επιχειρησιακά Προγράμματα

18 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority • Δυνατότητα διαμόρφωσης τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης (στα πρότυπα των δράσεων Leader) τα οποία προωθούνται από την τοπική κοινωνία, επικεντρώνονται σε μία περιοχή (υπο-περιφέρεια) και μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από όλα τα ταμεία. Αναδεικνύεται ο ρόλος των φορέων εκτός του δημόσιου τομέα (π.χ. ΜΚΟ, ιδιωτικός τομέας) μέσω της υποχρεωτικής συμμετοχής άνω του 50%. • Διάθεση min 5% των πόρων του ΕΤΠΑ για δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Integrated Territorial Investments) των οποίων οι διατιθέμενοι πόροι δύναται να προέρχονται από πολλά ΕΠ και Άξονες Προτεραιότητας • Δημιουργία πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης: Δημιουργία δικτύου πόλεων & υιοθέτηση στο ΣΕΣ λίστας πόλεων που θα συμμετέχουν στην πλατφόρμα (max 20 ανά ΚΜ) • Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για "Καινοτόμες δράσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης" με max χρηματοδότηση 0,2% του ΕΤΠΑ Χωρική Συνοχή

19 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority • Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες* (θεματικές και γενικές) είναι προϋποθέσεις η εκπλήρωση των οποίων αποτιμάται στο ΣΕΣ ή στα ΕΠ • Οι θεματικές αιρεσιμότητες συνδέονται άμεσα με όλες τις θεματικές προτεραιότητες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των ΕΠ • Τα ΚΜ έχουν έως το τέλος του 2016 προκειμένου να υλοποιήσουν τις ex-ante αιρεσιμότητες για όσες δεν έχουν εκπληρωθεί κατά την υποβολή του ΣΕΣ ή ΕΠ • Μη υλοποίηση τους εντός των χρονικών ορίων αποτελεί τη βάση για την αναστολή πληρωμών για ποσά που συνδέονται άμεσα με την επενδυτική προτεραιότητα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε αναστολή των πληρωμών με την έγκριση του ΕΠ. • Η αποτίμηση της εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων γίνεται από το Κ-Μ είτε στο ΣΕΣ είτε στο ΕΠ. * Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες δεν ισχύουν για τα προγράμματα που υλοποιούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες

20 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority

21 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority

22 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority • Τίθενται στόχοι (οικονομικοί και δείκτες εκροών) για τους άξονες προτεραιότητας των ΕΠ για το 2018 και 2022. • Η αποτίμηση της επίδοσης γίνεται το 2019 καθώς επίσης και η κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε όσους άξονες έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. • Σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για το 2018 Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις πληρωμές • Σημαντική απόκλιση (πάνω από 75%) από τους στόχους του 2022 μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιοοικονομικές διορθώσεις στο τέλος της περιόδου • Το αποθεματικό επίδοσης -5% ανά Ταμείο ΚΣΠ, ανά ΚΜ, ανά κατηγορία περιφερειών (εκτός ΕΕΣ)- ορίζεται στην αρχή της περιόδου. Η κατανομή του γίνεται με πρόταση του ΚΜ ύστερα από την αξιολόγηση επίδοσης το 2019 και μόνο σε άξονες προτεραιότητας όπου οι στόχοι έχουν επιτευχθεί Αξιολόγηση Επίδοσης

23 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority • Γενικός Κανονισμός: Ταμεία ΚΣΠ)  Κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά μέσα της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ: Ταμεία ΚΣΠ) Ταμεία  Κοινούς κανόνες που διέπουν το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής (Ταμεία) • Κανονισμοί για τα επιμέρους Ταμεία • Δημοσιονομικός Κανονισμός Οι Νέοι Κανονισμοί (πρόταση ΕΕ)

24 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Συγκέντρωση Πόρων – Μεγιστοποίηση Αντίκτυπου 20% 80% ΕΤΠΑ 80% ΕΚΤ

25 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Ποσοστό ανά Περιφέρεια

26 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority • To Ταμείο Συνοχής καλύπτει τα ΚΜ με Ακαθ. Εθνικό Εισόδημα < 90% του ΜΟ της ΕΕ τα έτη 2008-2010 (Η Ελλάδα είναι στο 89,6 % ) • Το Ταμείο Συνοχής ενισχύει δράσεις στους τομείς Περιβάλλοντος και Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών Ταμείο Συνοχής – Πεδίο Εφαρμογής

27 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Σημαντικές Διαφορές 5 ης Προγραμματικής Περιόδου  Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Συντονισμός Ταμείων (ΔΤ, ΕΤΓΑ, ΕΤΑΛ), Επικέντρωση στους 11 Θεματικούς Στόχους, Περιγραφή Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ΚΜ & Περιφερειών, Βάση Σχεδιασμού των ΣΕΣ και ΕΠ  Νέο μοντέλο προσδιορισμού των Περιφερειών (3 κατηγορίες)  Μείωση Διαθέσιμων Πόρων  Δεσμευτικότερη Κατεύθυνση Πόρων συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία  Περισσότερο Απαιτητικές Προϋποθέσεις Εκταμίευσης Κατάργηση κανόνα ν+2 Εισαγωγή σειράς Αιρεσιμοτήτων και Συνεχούς Αξιολόγησης που θα εφαρμόζονται καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος

28 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Σεπτέμβριος 2012 Υποβολή προτάσεων φορέων για κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής - Οκτώβριος 2012 Διαμόρφωση Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (Σχέδιο ΣΕΣ) Νοέμβριος 2012 Πρώτο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Έκδοση 2 ης Εγκυκλίου Αρχές 2013 Έγκριση Κανονισμών Διαρθρωτικών Ταμείων, ΚΣΠ και πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Αρχές 2013-Ιούνιος 2013 Διεξαγωγή τομεακών και περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων – Έγκριση ΣΕΣ 2014-2020 από YπΣυμβ – Ενημέρωση Εθν Κοινοβουλίου Εντός 3 μηνών από την έγκριση του ΚΣΠ Υποβολή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης στην ΕΕ 4 μήνες από την υποβολή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Έγκριση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης από την ΕΕ Φθινόπωρο 2013 Υποβολή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην ΕΕ Δεκέμβριος 2013 Υποβολή προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ιανουάριος 2014 Έναρξη Υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Χρονοδιάγραμμα

29 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority http://ec.europa.eu/regional_policy/index_el.cfm Περισσότερες Πληροφορίες www.espa.gr

30 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority Περισσότερες Πληροφορίες : www.espa.gr


Κατέβασμα ppt "Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Region of Western Macedonia Intermediate Managing Authority ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google