Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

2 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  Υποβολή Δήλωσης Ολοκλήρωσης από Τελικό Δικαιούχο  Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή  Οριστικοποίηση στοιχείων πράξης (εισαγωγή τελικού ΤΔΕ/Υ στο ΟΠΣ, καταχώριση τελικού ΜΔΔΔ εάν εκκρεμεί, έκδοση ΒΤΥ Τελικού Δικαιούχου)  ΒΤΥ Τελικού Δικαιούχου (τελευταία διοικητική πράξη που εκδίδει η ΔΑ κατόπιν εισήγησης της Μονάδας Β’ σχετικά με τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη και με την οποία ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση της από το Πρόγραμμα – εγκρίνεται από τον Γενικό / Ειδικό Γραμματέα)

3 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ3 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΟΠΣ  Καταχώριση και έλεγχος τελικού ΣΤΔΕ/Υ (στο τελικό ΣΤΔΕ/Υ αποτυπώνονται όλα τα επικαιροποιημένα στοιχεία της πράξης και των υποέργων της, όπως αυτά έχουν πραγματοποιηθεί και οριστικοποιηθεί: εκτελεσθέν φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, διακριτά τμήματα, δείκτες, χρονοδιαγράμματα, διοικητικές καταστάσεις κ.λ.π.)  Καταχώριση ΒΤΥ Τελικού Δικαιούχου (menu ΟΠΣ: Ένταξη / Τροποποίηση – Διαχείριση έργων ΚΠΣ / ΚΠ – Βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων ΤΔ)

4 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ4 ΟΘΟΝΗ ΒΤΥ ΤΔ

5 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ5  Οθόνη σε κατάσταση αναζήτησης - Αναζήτηση έργου με κατάλληλα κριτήρια (προκύπτουν στοιχεία ταυτότητας έργου από το πιο πρόσφατο ελεγμένο ΣΤΔΕ/Υ – τελικό ΣΤΔΕ/Υ)  Συμπλήρωση ημερομηνίας Α/Α ΣΤΔΕ/Υ (τελικό ΣΤΔΕ/Υ) (άνοιγμα του σχετικού ΣΤΔΕ/Υ – τελικό ΣΤΔΕ/Υ πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο)  Συμπλήρωση ονοματεπώνυμου συντάξαντα  Αποθήκευση αλλαγών οθόνης

6 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ6  Δυνατότητα επιλογής για το πεδίο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ (ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)  Εισαγωγή κειμένου ΒΤΥ από το αντίστοιχο πλήκτρο και δυνατότητα επεξεργασίας  Αποθήκευση αλλαγών και έλεγχος φόρμας  Κατάσταση έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ – Τελικό ΣΤΔΕ/Υ τίθεται σε ισχύ  Δυνατότητα εκτύπωσης ΒΤΥ ΤΔ

7 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ7  Το σύστημα κλειδώνει και δεν επιτρέπονται καταχωρήσεις στοιχείων της πράξης στο ΟΠΣ, με εξαίρεση την καταχώριση πορισμάτων ελέγχων και καταλογισμών από τον ΕΣΠΕΛ, Λοιπά Εσωτερικά Όργανα, τις Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ, την Αρχή Πληρωμής, την ΕΔΕΛ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

8 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ8 ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ  Έργα με τελικό ΣΤΔΕ/Υ στο ΟΠΣ Δήλωση – επιβεβαίωση (από τις αντίστοιχες ΔΑ προς την ΕΥ ΟΠΣ μέσω HD) για την ύπαρξη τελικού ΣΤΔΕ/Υ στο ΟΠΣ Εισαγωγή Α/Α τελικού ΣΤΔΕ/Υ στο αντίστοιχο πεδίο της ΒΤΥ ΤΔ από την ΕΥ ΟΠΣ Εμφάνιση κειμένου Απόφασης Ολοκλήρωσης στο πεδίο κειμένου της ΒΤΥ ΤΔ από την ΕΥ ΟΠΣ Εμφάνιση ημερομηνίας Απόφασης Ολοκλήρωσης στο πεδίο Ημερομηνία της ΒΤΥ ΤΔ από την ΕΥ ΟΠΣ Αλλαγή κατάστασης έργου από ολοκληρωμένο σε ενταγμένο από την ΕΥ ΟΠΣ Επιβεβαίωση στοιχείων φόρμας (δυνατότητα διορθώσεων, εισαγωγής πρότυπου κειμένου ΒΤΥ ΤΔ) από τις ΔΑ Έλεγχος φόρμας από τις ΔΑ ώστε το έργο να πάρει κατάσταση: ολοκληρωμένο

9 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ9 ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ (συνέχεια)  Έργα χωρίς τελικό ΣΤΔΕ/Υ στο ΟΠΣ Εμφάνιση κειμένου Απόφασης Ολοκλήρωσης στο πεδίο κειμένου της ΒΤΥ ΤΔ από την ΕΥ ΟΠΣ Εμφάνιση ημερομηνίας Απόφασης Ολοκλήρωσης στο πεδίο Ημερομηνία της ΒΤΥ ΤΔ από την ΕΥ ΟΠΣ Αλλαγή κατάστασης έργου από ολοκληρωμένο σε ενταγμένο από την ΕΥ ΟΠΣ Δημιουργία (με αντιγραφή) τελικού ΣΤΔΕ/Υ στο ΟΠΣ από τις ΔΑ Επιβεβαίωση στοιχείων φόρμας (δυνατότητα διορθώσεων, εισαγωγή πρότυπου κειμένου ΒΤΥ ΤΔ) από τις ΔΑ Έλεγχος φόρμας από τις ΔΑ ώστε το έργο να πάρει κατάσταση: ολοκληρωμένο


Κατέβασμα ppt "ΑΘΗΝΑ, 27/11/2006ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google