Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια παρουσίασης:Ιωάννα Σαρίγκολη 2 Απριλίου 2017

2 Ηλεκτρονική καταγραφή
Διαδικασία Εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα 2 Απριλίου 2017

3 Σε εφαρμογή της «Φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και κάθε σχετική λεπτομέρεια», σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» Υ.Α. 2519/28169/ (ΦΕΚ. Β' 649): 2 Απριλίου 2017

4 Έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή και είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2 Απριλίου 2017

5 2 Απριλίου 2017

6 2 Απριλίου 2017

7 Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης
Ο κάθε υπεύθυνος Επιστήμονας προκειμένου να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσης: Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης 2 Απριλίου 2017

8 2 Απριλίου 2017

9 Δημιουργία Λογαριασμού
Κατά την πρώτη επίσκεψή του στην σελίδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει Εγγραφή επιλέγοντας: Δημιουργία Λογαριασμού 2 Απριλίου 2017

10 Κατά τη δημιουργία Λογαριασμού συμπληρώνει τα ζητούμενα στοιχεία
Τα πεδία που φέρουν κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν 2 Απριλίου 2017

11 2 Απριλίου 2017

12 Μετά την επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων, ο κάθε χρήστης θα λάβει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ( ) που δήλωσε κατά την εγγραφή του το Όνομα χρήστη για την είσοδό του στην εφαρμογή. 2 Απριλίου 2017

13 2 Απριλίου 2017

14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. δεν έχει αποστείλει ορθά το Μητρώο Καταστημάτων Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, ο χρήστης δε θα μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο στο σύστημα Διάθεσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, παρά την εγγραφή του στις ψηφιακές υπηρεσίες, λαμβάνοντας αρνητικό μήνυμα. 2 Απριλίου 2017

15 31-12-2013 Με την αριθμ 9632/109344/11-9-2013 (ΦΕΚ Β’ 2372) Υ.Α.
Δόθηκε μεταβατική περίοδος μέχρι στα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Μετά την ημερομηνία αυτή, η καταχώριση των Ειδικών Εντύπων Πώλησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι υποχρεωτική (παρ. 10, του άρθρου 10 του Ν. 4036/2012) 2 Απριλίου 2017

16 Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Σκοπός της εφαρμογής *Η ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι μια ηλεκτρονική ψηφιακή εφαρμογή με την οποία τα καταστήματα λιανικής πώλησης καταχωρούν κάθε λιανική πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με χρήση ειδικών κωδικών. *Η καταγραφή των στοιχείων διενεργείται κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων και αφορά τόσο τα στοιχεία του αγοραστή όσο και του προϊόντος που πωλείται, αλλά και πληροφορίες για τη χρήση του. *Οι παραγωγοί θα λαμβάνουν αντίγραφο του εντύπου πώλησης. 2 Απριλίου 2017

17 καλλιέργεια και περιοχή.
Με την εφαρμογή αυτή θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με τον αριθμό και το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πωλούνται ανά καλλιέργεια και περιοχή. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα πωλούμενα σκευάσματα και την καλλιέργεια για την οποία προορίζονται, με αποτέλεσμα να μπορούν να εντοπιστούν: Τα κυρίως διακινούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να αντιμετωπιστούν προβλήματα υπερχρήσης ή υπερδοσολογίας, καθώς και να υλοποιηθούν στρατηγικές μείωσης του κόστους των γεωργικών φαρμάκων. 2 Απριλίου 2017

18 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2 Απριλίου 2017

19 1. ΠΕΛΑΤΕΣ Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού το οποίο αποτελείται από τις εξής τρεις επιλογές: 1. Πελάτες 2. Τιμολόγια 3. Εκτυπώσεις Πατώντας το κουμπί "Πελάτες", ο χρήστης εισέρχεται στον κατάλογο των πελατών του 2 Απριλίου 2017

20 Δεν δύναται να διαγράψει πελάτη εάν υπάρχει καταγεγραμμένο τιμολόγιο.
Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέας εγγραφής πελάτη, τροποποίησης υπάρχουσας ή και διαγραφής. Δεν δύναται να διαγράψει πελάτη εάν υπάρχει καταγεγραμμένο τιμολόγιο. 2 Απριλίου 2017

21 Πατώντας το κουμπί «Πρόσθεση»
2 Απριλίου 2017

22 εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο στο οποίο καταχωρούνται οι εξής πληροφορίες των πελατών : ΑΦΜ , Επώνυμο και Όνομα. Η εγκυρότητα του ΑΦΜ που εισάγεται ελέγχεται από το σύστημα. Η καταχώρηση ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί ‘Αποθήκευση’ 2 Απριλίου 2017

23 των Τιμολογίων-Παραστατικών
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Πατώντας το κουμπί "Τιμολόγια", ο χρήστης εισέρχεται στον κατάλογο των Τιμολογίων-Παραστατικών 2 Απριλίου 2017

24 Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας, τροποποίησης ή και διαγραφής υπάρχοντος παραστατικού.
Πατώντας το κουμπί «Πρόσθεση» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 2 Απριλίου 2017

25 Στο πεδίο ‘Πελάτης’ ο χρήστης εισάγει το ΑΦΜ του πελάτη εάν είναι καταχωρημένος στο πελατολόγιο.
Εάν ο πελάτης δεν υπάρχει στο πελατολόγιο τότε πατώντας το κουμπί ‘Προσθήκη Πελάτη’ εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής νέου πελάτη 2 Απριλίου 2017

26 Η ημερομηνία παραστατικού εισάγεται αυτόματα από το σύστημα.
Στο πεδίο ‘Αρ. Απόδειξης-Τιμολόγιο ’ καταχωρείται ο αριθμός τιμολογίου. Η ημερομηνία παραστατικού εισάγεται αυτόματα από το σύστημα. 2 Απριλίου 2017

27 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα Μέτρησης Συν. Ποσότητα
Τα στοιχεία του τιμολογίου που πρέπει να εισάγει ο χρήστης είναι τα εξής: Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Χορηγούμενο σκεύασμα Ποσότητα Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα Μέτρησης Συν. Ποσότητα Κύρια Καλλιέργεια Κύριο Αίτιο Χορήγησης Όταν ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων επιλέγει το κουμπί ‘Αποθήκευση’ 2 Απριλίου 2017

28 3. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Πατώντας το κουμπί "Εκτυπώσεις", ο χρήστης τυπώνει τα
Τιμολόγια 2 Απριλίου 2017

29 Ο χρήστης επιλέγοντας από το μενού ‘Εκτυπώσεις’ έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει
τα τιμολόγια ενός συγκεκριμένου πελάτη επιλέγοντας από τη λίστα το όνομα του πελάτη ή πληκτρολογώντας το ΑΦΜ. Μπορεί ακόμα να εκτυπώσει ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο επιλέγοντας από τη λίστα 2 Απριλίου 2017

30 «Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων»
Για τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την προσπάθεια σύνδεσης ή λειτουργίας της εφαρμογής: «Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» οι χρήστες – καταστήματα μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα:   ‘Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων’ ή να καλούν στο 1540 ή 2 Απριλίου 2017

31 Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω της ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο Επικοινωνήστε μαζί μας που βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της σελίδας και συμπληρώνοντας την φόρμα που εμφανίζεται. 2 Απριλίου 2017

32 2 Απριλίου 2017

33 ΤΕΛΟΣ……… 2 Απριλίου 2017

34 Η Υπηρεσία μα είναι στη διάθεσή σας, όπως πάντα για κάθε συνεργασία
Τηλεφωνήστε μας: Ελάτε να το συζητήσουμε: Συνεργαστείτε μεταξύ σας: 2 Απριλίου 2017

35 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ 2 Απριλίου 2017


Κατέβασμα ppt "Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google