Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επιμέλεια παρουσίασης:Ιωάννα Σαρίγκολη 2 Απριλίου 2017

2 Ηλεκτρονική καταγραφή
Διαδικασία Εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα 2 Απριλίου 2017

3 Σε εφαρμογή της «Φορέας δημιουργίας, ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρησης των Ειδικών Εντύπων Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και κάθε σχετική λεπτομέρεια», σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» Υ.Α. 2519/28169/ (ΦΕΚ. Β' 649): 2 Απριλίου 2017

4 Έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή και είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2 Απριλίου 2017

5 2 Απριλίου 2017

6 2 Απριλίου 2017

7 Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης
Ο κάθε υπεύθυνος Επιστήμονας προκειμένου να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσης: Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης 2 Απριλίου 2017

8 2 Απριλίου 2017

9 Δημιουργία Λογαριασμού
Κατά την πρώτη επίσκεψή του στην σελίδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει Εγγραφή επιλέγοντας: Δημιουργία Λογαριασμού 2 Απριλίου 2017

10 Κατά τη δημιουργία Λογαριασμού συμπληρώνει τα ζητούμενα στοιχεία
Τα πεδία που φέρουν κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν 2 Απριλίου 2017

11 2 Απριλίου 2017

12 Μετά την επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων, ο κάθε χρήστης θα λάβει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ( ) που δήλωσε κατά την εγγραφή του το Όνομα χρήστη για την είσοδό του στην εφαρμογή. 2 Απριλίου 2017

13 2 Απριλίου 2017

14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. δεν έχει αποστείλει ορθά το Μητρώο Καταστημάτων Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, ο χρήστης δε θα μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο στο σύστημα Διάθεσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, παρά την εγγραφή του στις ψηφιακές υπηρεσίες, λαμβάνοντας αρνητικό μήνυμα. 2 Απριλίου 2017

15 31-12-2013 Με την αριθμ 9632/109344/11-9-2013 (ΦΕΚ Β’ 2372) Υ.Α.
Δόθηκε μεταβατική περίοδος μέχρι στα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων. Μετά την ημερομηνία αυτή, η καταχώριση των Ειδικών Εντύπων Πώλησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι υποχρεωτική (παρ. 10, του άρθρου 10 του Ν. 4036/2012) 2 Απριλίου 2017

16 Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Σκοπός της εφαρμογής *Η ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι μια ηλεκτρονική ψηφιακή εφαρμογή με την οποία τα καταστήματα λιανικής πώλησης καταχωρούν κάθε λιανική πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με χρήση ειδικών κωδικών. *Η καταγραφή των στοιχείων διενεργείται κατά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων και αφορά τόσο τα στοιχεία του αγοραστή όσο και του προϊόντος που πωλείται, αλλά και πληροφορίες για τη χρήση του. *Οι παραγωγοί θα λαμβάνουν αντίγραφο του εντύπου πώλησης. 2 Απριλίου 2017

17 καλλιέργεια και περιοχή.
Με την εφαρμογή αυτή θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με τον αριθμό και το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πωλούνται ανά καλλιέργεια και περιοχή. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα πωλούμενα σκευάσματα και την καλλιέργεια για την οποία προορίζονται, με αποτέλεσμα να μπορούν να εντοπιστούν: Τα κυρίως διακινούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να αντιμετωπιστούν προβλήματα υπερχρήσης ή υπερδοσολογίας, καθώς και να υλοποιηθούν στρατηγικές μείωσης του κόστους των γεωργικών φαρμάκων. 2 Απριλίου 2017

18 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2 Απριλίου 2017

19 1. ΠΕΛΑΤΕΣ Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού το οποίο αποτελείται από τις εξής τρεις επιλογές: 1. Πελάτες 2. Τιμολόγια 3. Εκτυπώσεις Πατώντας το κουμπί "Πελάτες", ο χρήστης εισέρχεται στον κατάλογο των πελατών του 2 Απριλίου 2017

20 Δεν δύναται να διαγράψει πελάτη εάν υπάρχει καταγεγραμμένο τιμολόγιο.
Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέας εγγραφής πελάτη, τροποποίησης υπάρχουσας ή και διαγραφής. Δεν δύναται να διαγράψει πελάτη εάν υπάρχει καταγεγραμμένο τιμολόγιο. 2 Απριλίου 2017

21 Πατώντας το κουμπί «Πρόσθεση»
2 Απριλίου 2017

22 εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο στο οποίο καταχωρούνται οι εξής πληροφορίες των πελατών : ΑΦΜ , Επώνυμο και Όνομα. Η εγκυρότητα του ΑΦΜ που εισάγεται ελέγχεται από το σύστημα. Η καταχώρηση ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί ‘Αποθήκευση’ 2 Απριλίου 2017

23 των Τιμολογίων-Παραστατικών
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Πατώντας το κουμπί "Τιμολόγια", ο χρήστης εισέρχεται στον κατάλογο των Τιμολογίων-Παραστατικών 2 Απριλίου 2017

24 Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας, τροποποίησης ή και διαγραφής υπάρχοντος παραστατικού.
Πατώντας το κουμπί «Πρόσθεση» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 2 Απριλίου 2017

25 Στο πεδίο ‘Πελάτης’ ο χρήστης εισάγει το ΑΦΜ του πελάτη εάν είναι καταχωρημένος στο πελατολόγιο.
Εάν ο πελάτης δεν υπάρχει στο πελατολόγιο τότε πατώντας το κουμπί ‘Προσθήκη Πελάτη’ εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής νέου πελάτη 2 Απριλίου 2017

26 Η ημερομηνία παραστατικού εισάγεται αυτόματα από το σύστημα.
Στο πεδίο ‘Αρ. Απόδειξης-Τιμολόγιο ’ καταχωρείται ο αριθμός τιμολογίου. Η ημερομηνία παραστατικού εισάγεται αυτόματα από το σύστημα. 2 Απριλίου 2017

27 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα Μέτρησης Συν. Ποσότητα
Τα στοιχεία του τιμολογίου που πρέπει να εισάγει ο χρήστης είναι τα εξής: Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Χορηγούμενο σκεύασμα Ποσότητα Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα Μέτρησης Συν. Ποσότητα Κύρια Καλλιέργεια Κύριο Αίτιο Χορήγησης Όταν ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων επιλέγει το κουμπί ‘Αποθήκευση’ 2 Απριλίου 2017

28 3. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Πατώντας το κουμπί "Εκτυπώσεις", ο χρήστης τυπώνει τα
Τιμολόγια 2 Απριλίου 2017

29 Ο χρήστης επιλέγοντας από το μενού ‘Εκτυπώσεις’ έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει
τα τιμολόγια ενός συγκεκριμένου πελάτη επιλέγοντας από τη λίστα το όνομα του πελάτη ή πληκτρολογώντας το ΑΦΜ. Μπορεί ακόμα να εκτυπώσει ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο επιλέγοντας από τη λίστα 2 Απριλίου 2017

30 «Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων»
Για τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την προσπάθεια σύνδεσης ή λειτουργίας της εφαρμογής: «Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» οι χρήστες – καταστήματα μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα:   ‘Διάθεση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων’ ή να καλούν στο 1540 ή 2 Απριλίου 2017

31 Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω της ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. ( επιλέγοντας τον σύνδεσμο Επικοινωνήστε μαζί μας που βρίσκεται στο επάνω αριστερό μέρος της σελίδας και συμπληρώνοντας την φόρμα που εμφανίζεται. 2 Απριλίου 2017

32 2 Απριλίου 2017

33 ΤΕΛΟΣ……… 2 Απριλίου 2017

34 Η Υπηρεσία μα είναι στη διάθεσή σας, όπως πάντα για κάθε συνεργασία
Τηλεφωνήστε μας: Ελάτε να το συζητήσουμε: Συνεργαστείτε μεταξύ σας: 2 Απριλίου 2017

35 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ 2 Απριλίου 2017


Κατέβασμα ppt "Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google