Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

2 Προσαρμογές των ΔΔΔ Στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών οι λειτουργικές διαφορές από την προηγούμενη έκδοση είναι σχετικά περιορισμένες. Η αλληλουχία ενεργειών συμπλήρωσης του Δελτίου ακολουθεί πλέον πιο πιστά την διαχειριστική διαδικασία. Οι έλεγχοι επαλήθευσης του συστήματος έχουν υλοποιηθεί. Η μέχρι τώρα εφαρμογή έχει οδηγήσει σε συμπεράσματα, ευκαιρίες για βελτίωση και καλές πρακτικές.

3 Τα ΔΔΔ συμπληρώνονται σύμφωνα με την διαδικασία Η σειρά των tabs στην οθόνη του χρήστη ακολουθεί την διαδικασία δλδ: 1.Συμπλήρωση παραστατικών Αναδόχου 2.Συμπλήρωση παραστατικών Δικαιούχου 3.Συσχετισμοί 4.Διοικ.Επαλήθευση Η ίδια σειρά ακολουθείται πλέον στα tabs Προστεθήκαν σύνολα και αθροίσματα στις κατάλληλες στήλες, προκειμένου ο χρήστης να έχει καλύτερη εποπτεία των δεδομένων. Η λειτουργία της αναζήτησης φέρνει το tab Παραστατικά Αναδόχου σε καινούργιο μηνιαίο, αλλά το tab Συσχετισμός σε συμπληρωμένο.

4 Οι έλεγχοι συστήματος είναι ενεργοί (1) Οι έλεγχοι υλοποιήθηκαν με σκοπό να αποφευχθούν τα λάθη δεδομένων κατά την καταχώρηση. Οι έλεγχοι εντοπίζονται στις εξής διαστάσεις: Στην ορθότητα των δεδομένων «ταυτότητας» του δελτίου Στην εγκυρότητα των παραστατικών Αναδόχου Στην εγκυρότητα των παραστατικών Δικαιούχου Στην λογική των Συσχετισμών Σε συγκρίσεις αθροισμάτων και προϋπολογισμών με άλλα δεδομένα όπως έχουν δηλωθεί στο ΟΠΣ Στην διαδικασία συμπλήρωσης της Διοικητικής Επαλήθευσης Δεν είναι όλοι οι έλεγχοι απαγορευτικοί. Υπάρχει μια πληθώρα ελέγχων επαλήθευσης οι οποίοι προειδοποιούν τον χρήστη για κάτι που ενδεχομένως να είναι λάθος, αλλά όχι και απαραίτητα. Βασική αλλαγή από την προηγούμενη έκδοση: οι λίστες ΓΔ ανοίγονται πλέον μόνο όταν υπάρχει διόρθωση προς καταχώρηση. Σχετικό ερώτημα επιβεβαίωσης έχει προστεθεί κατά τον έλεγχο του δελτίου, στο οποίο ο ελέγχων δεσμεύεται για την συμφωνία του στην ορθότητα των στοιχείων των συσχετισμών.

5 Οι έλεγχοι συστήματος είναι ενεργοί (2) Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ελέγχων (1/2). Δεδομένα ταυτότητας δελτίου: Προϋπόθεση δημιουργίας ΔΔΔ η ύπαρξη ελεγμένων ΤΔΠ και ΤΔΠ. Περίοδος δελτίου: μόνο μετά την ημερομηνία ανάληψης ΝΟΔΕ (όπως δηλώθηκε στο ΤΔΥ). Υποχρεωτική συμπλήρωση της ημερομηνίας πρωτοκόλλου της Δ.Α. Παραστατικά (είτε Αναδόχου, είτε Δικαιούχου): Η ημερομηνία έκδοσης δεν είναι μεταγενέστερη της περιόδου του δελτίου. Το παραστατικό δεν έχει δηλωθεί σε άλλη Πράξη / Υποέργο (ελέγχεται και το Γ’ ΚΠΣ) Τα Ποσά Πληρωμής Υποέργου (ανά Παραστατικό) δεν ξεπερνούν την Δημόσια Δαπάνη Υποέργου.

6 Οι έλεγχοι συστήματος είναι ενεργοί (3) Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ελέγχων (2/2). Συσχετισμοί: Το σύνολο των Αποδεκτών Διαχείρισης ανά Παραστατικό δεν ξεπερνά το συνολικό ποσό του παραστατικού. Αυτός ο έλεγχος λαμβάνει υπ’ όψη το καθεστώς του ΦΠΑ για να καθορίσει ποιο είναι το ποσό του παραστατικού. Το σύνολο των Ποσών Υποέργου των παραστατικών Δικαιούχου είναι μικρότερο ή ίσο από το σύνολο των παραστατικών Αναδόχου. Το σύνολο των Αποδεκτών Διαχείρισης για την Πράξη δεν ξεπερνά την Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη της Πράξης. Διοικητική Επαλήθευση: Για κάθε ερώτημα ΓΔ στο οποίο έχει δοθεί απάντηση ΌΧΙ, έχουν συμπληρωθεί αιτιολογία και ποσό διόρθωσης.

7 Επισημάνσεις για απλοποίηση της χρήσης του ΟΠΣ - ΕΣΠΑ Τα παρακάτω είναι προτροπές – διδάγματα από τους πρώτους μήνες χρήσης του συστήματος με πραγματικά δεδομένα. Οι επισημάνσεις αυτές μπορούν να αποδειχτούν πολύ χρήσιμες για την απλοποίηση της καθημερινής σας εργασίας: Δημιουργείστε Δελτίο μόνο αφού υπάρχουν τα ελεγμένα ΤΔΠ και ΤΔΥ στο σύστημα τα οποία θέλετε να συνδεθούν στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών. Δηλαδή, αν έχετε την πρόθεση να καταχωρήσετε μια τροποποίηση σύμβασης (νέο ΤΔΥ) κάντε πρώτα αυτό και ξεκινήστε μετά την δημιουργία ΔΔΔ. Στα Παραστατικά, συμπληρώνετε ακριβώς τα στοιχεία που βλέπετε πάνω στο παραστατικό. Τα επιλέξιμα ποσά ορίζονται στην στήλη «Δήλωση Δικαιούχου» και όχι (με έμμεσο τρόπο) στα Παραστατικά. Είδος παραστατικού: Αξιοποιείστε τον κωδικό 12 (Εκ Μεταφοράς) εκεί που πρέπει. Βεβαιωθείτε ότι έχουν δηλωθεί σωστά στα προηγούμενα στάδια: το καθεστώς ΦΠΑ, το είδος υποέργου, η δημόσια δαπάνη καθώς και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, η κατηγορία δαπανών. Αξιοποιείστε την δυνατότητα της Επαλήθευσης πριν τον Έλεγχο.

8 Σχεδιάζονται επιπλέον μελλοντικές βελτιώσεις Οθόνη καταχώρησης διορθώσεων πληκτρολόγησης Παρατηρήσεις χρηστών Διαρκής επικαιροποίηση τρόπου λειτουργίας ελέγχων


Κατέβασμα ppt " ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google