Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είχαμε μέχρι τώρα 1. Παραστατικό 3. Παραστατικό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είχαμε μέχρι τώρα 1. Παραστατικό 3. Παραστατικό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδηγίες για παραμετροποίηση και λειτουργία εφαρμογών Altec Software και Tax Manager

2 Τι είχαμε μέχρι τώρα 1. Παραστατικό 3. Παραστατικό
2. a.txt, b.txt, c.txt a.txt, όλα τα εκτυπωμένα στοιχεία παραστατικού b.txt, ηλεκτρονική υπογραφή του παραστατικού c.txt, ηλεκτρονική υπογραφή όλων των ηλεκτρονικών υπογραφών της ημέρας

3 Ποια είναι η νέα κατάσταση
ΓΓΠΣ 4. s.txt 1. Παραστατικό 3. Παραστατικό 2. a.txt, b.txt, c.txt, e.txt, d.txt e.txt, αξιακά στοιχεία του παραστατικού d.txt, ηλεκτρονική υπογραφή όλων των e.txt της ημέρας s.txt, όλα τα e.txt και το d.txt της ημέρας

4 Η διαδικασία

5 Εφαρμογές Altec Software εντός σύμβασης με το νέο driver Tax Manager (τύπων Α & Β)

6 Εγκατάσταση έκδοσης Altec Software Atlantis, xLINE, Κεφάλαιο
Νέα στοιχεία που προστίθενται (αυτόματα) στις εφαρμογές μας Πίνακας με τις διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ (υπάρχει ήδη στις εκδόσεις ΚΦΑΣ) Προσυμπληρωμένος πίνακας με τους κωδικούς ΓΓΠΣ όλων των παραστατικών Προσυμπληρωμένη κατηγορία ΓΓΠΣ στις κατηγορίες ΦΠΑ (μόνο Atlantis, xLINE)

7 Παραμετροποίηση εφαρμογών Altec Software
Αντιστοίχηση τύπων συναλλαγών με κωδικούς ΓΓΠΣ (αυτόματη πρόταση σε Atlantis και xLINE) Μόνο αν υπάρχει ανάγκη για έκδοση παραστατικών με παρακράτηση φόρου, ενεργοποίηση της αντίστοιχης παραμέτρου στον πίνακα εξόδων Μόνο αν υπάρχει ανάγκη για έκδοση παραστατικών σε ξένο νόμισμα, συμπλήρωση των κωδικών ISO των ξένων νομισμάτων Τ Ε Λ Ο Σ παραμετροποίησης εφαρμογών Altec Software

8 Demo Altec Software applications

9 Εγκατάσταση & Ενεργοποίηση Tax Manager driver
Εγκατάσταση του νέου driver του Tax Manager Ενεργοποίηση του νέου driver του Tax Manager στα πρότυπα ενεργοποίησης εφαρμογών (Atlantis – xLINE)

10 Παραμετροποίησης Tax Manager για λειτουργία με εφαρμογές Altec Software εντός σύμβασης
Αυτή τη στιγμή, πέραν από την ενεργοποίηση του νέου driver δεν απαιτείται καμία άλλη παραμετροποίηση. Όταν η ΓΓΠΣ θα είναι έτοιμη να δεχτεί αρχεία, θα πρέπει να συμπληρωθεί το URL αποστολής και ο κωδικός ασφαλείας (κλειδάριθμος) της κάθε επιχείρησης Τ Ε Λ Ο Σ παραμετροποίησης νέου driver Tax Manager

11 Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα 1/3
Πως γνωρίζει ο Tax Manager τα αξιακά στοιχεία που θα αποσταλούν στη ΓΓΠΣ; Συμπληρώνονται αυτόματα από την εφαρμογή στην φόρμα του παραστατικού και αφαιρούνται από τον Tax Manager για να συνταχθεί η εγγραφή αποστολής στη ΓΓΠΣ Τα στοιχεία αυτά δεν συμπληρώνονται όταν το παραστατικό προορίζεται σε φυσικούς εκτυπωτές, εκτός Tax Manager Πως γνωρίζει η εφαρμογή πότε θα πρέπει να συμπληρώσει τα αξιακά στοιχεία στη φόρμα του παραστατικού; Τα συμπληρώνει στα παραστατικά που προορίζονται στον νέο driver του Tax Manager και έχουν αντιστοιχιστεί με κωδικό ΓΓΠΣ Τι γίνεται με παραστατικά που δεν είναι απαραίτητη η σήμανσή τους αλλά πρέπει να σταλούν στη ΓΓΠΣ (π.χ. τιμολόγιο πώλησης); Όλα τα παραστατικά που θα σταλούν στη ΓΓΠΣ πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν και από τη διαδικασία σήμανσης, αφού o A/A σήμανσης ημέρας συμμετέχει στην ονοματολογία του αρχείου που θα αποσταλεί στη ΓΓΠΣ (e.txt) Τι γίνεται με παραστατικά που δεν έχουν αξιακά στοιχεία, άρα δεν είναι απαραίτητη η αποστολή τους στη ΓΓΠΣ, αλλά πρέπει να πάρουν σήμανση (π.χ. δελτίο αποστολής); Δεν θεωρείται παρατυπία η αποστολή και τέτοιων παραστατικών στη ΓΓΠΣ, με μηδενικές αξίες. Πάντως αν δεν θέλουμε να αποσταλούν δεν έχουμε παρά να αφαιρέσουμε από αυτά την αντιστοίχηση με κωδικό ΓΓΠΣ

12 Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα 2/3
Τι κάνει ο Tax Manager αν δεν λάβει τα προβλεπόμενα στοιχεία στη φόρμα του παραστατικού που λαμβάνει; Βγάζει μήνυμα και σταματά τη διαδικασία, ασχέτως αν το συγκεκριμένο παραστατικό θα σταλεί ή όχι στη ΓΓΠΣ. Δηλαδή δεν λειτουργεί με μη αναβαθμισμένες εφαρμογές Ποιος φροντίζει για το σωστό πρόσημο των αξιών που θα αποσταλούν στη ΓΓΠΣ; Οι εφαρμογές μας ρυθμίζουν το πρόσημο των αξιών σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχισης της ΓΓΠΣ. Τι πρόσημο παίρνει το ακυρωτικό στοιχείο αφού είναι κοινό για όλα τα παραστατικά και δεν έχει προκαθορισμένο πρόσημο; Οι εφαρμογές μας φροντίζουν αυτόματα για το σωστό πρόσημο σε όλα τα ακυρωτικά (τιμολογίων αγορών/πωλήσεων, πιστωτικών αγορών/πωλήσεων, δελτίων αποστολής κλπ) Τι πρόσημο παίρνουν τα τιμολόγια και τα δελτία αγοράς αγροτικών προϊόντων αφού κι’ αυτά στον πίνακα αντιστοίχισης δεν έχουν προκαθορισμένο πρόσημο; Οι εφαρμογές μας φροντίζουν αυτόματα για το σωστό πρόσημο και τέτοιου τύπου παραστατικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΣ

13 Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα 3/3
Τι ελέγχους κάνουν οι εφαρμογές μας για αποφυγή λαθών κατά την καταχώρηση παραστατικών που θα σταλούν στον νέο driver του Tax Manager; Κατά την εκκίνηση προγραμμάτων έκδοσης παραστατικών πώλησης ελέγχεται το αν έχει γίνει η γενική αντιστοίχηση Κατά την επιλογή σειράς ελέγχεται το αν έχει αντιστοιχιστεί η συγκεκριμένη σειρά (μόνο αν θα έπρεπε να αντιστοιχιστεί βάση αλγορίθμου πρότασης αντιστοιχίσεων) Σε περιπτώσεις απαλλασσόμενων παραστατικών ελέγχεται αν έχει γίνει επιλογή του άρθρου απαλλαγής Σε περίπτωση παραστατικού σε ξένο νόμισμα ελέγχεται αν έχει συμπληρωθεί ο τριψήφιος κωδικός ISO του νομίσματος

14 Παραμετροποίησης Tax Manager για λειτουργία με εφαρμογές Altec Software εκτός σύμβασης ή εφαρμογές τρίτων Ορισμός της συμβολοσειράς χωροθέτησης αξιακών στοιχείων για αποστολή στη ΓΓΠΣ Αντιστοίχιση σειρών παραστατικών με κωδικούς ΓΓΠΣ, σε περίπτωση που αυτό δεν γίνεται από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες άρθρου απαλλαγής ΦΠΑ και παρακρατηθέντος φόρου θα πρέπει να αποστέλλονται από την εφαρμογή Όταν η ΓΓΠΣ θα είναι έτοιμη να δεχτεί αρχεία, θα πρέπει να συμπληρωθεί το URL αποστολής και ο κλειδάριθμος της κάθε επιχείρησης

15 Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα 1/2
Πως γνωρίζει ο Tax Manager τα αξιακά στοιχεία που θα αποσταλούν στη ΓΓΠΣ; Συμπληρώνονται από την εφαρμογή στη φόρμα του παραστατικού, οριοθετημένα από την συμβολοσειρά χωροθέτησης που έχει οριστεί στον νέο driver του Tax Manager. Αφαιρούνται από τον Tax Manager για να συνταχθεί η εγγραφή αποστολής στη ΓΓΠΣ Τι γίνεται με παραστατικά που δεν είναι απαραίτητη η σήμανσή τους αλλά πρέπει να σταλούν στη ΓΓΠΣ (π.χ. τιμολόγιο πώλησης); Όλα τα παραστατικά που θα σταλούν στη ΓΓΠΣ πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν και από τη διαδικασία σήμανσης, αφού o A/A σήμανσης ημέρας συμμετέχει στην ονοματολογία του αρχείου που θα αποσταλεί στη ΓΓΠΣ (e.txt) Τι γίνεται με παραστατικά που δεν έχουν αξιακά στοιχεία, άρα δεν είναι απαραίτητη η αποστολή τους στη ΓΓΠΣ, αλλά πρέπει να πάρουν σήμανση (π.χ. δελτίο αποστολής); Δεν θεωρείται παρατυπία η αποστολή και τέτοιων παραστατικών στη ΓΓΠΣ, με μηδενικές αξίες. Πάντως αν δεν θέλουμε να αποσταλούν στη ΓΓΠΣ θα πρέπει να αποσταλούν στον Tax Manager με καινή τη συμβολοσειρά χωροθέτησης αξιακών στοιχείων.

16 Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα 2/2
Τι κάνει ο Tax Manager αν δεν λάβει τα προβλεπόμενα στοιχεία στη φόρμα του παραστατικού που λαμβάνει; Βγάζει μήνυμα και σταματά τη διαδικασία, ασχέτως αν το συγκεκριμένο παραστατικό θα σταλεί ή όχι στη ΓΓΠΣ. Δηλαδή δεν λειτουργεί με μη αναβαθμισμένες εφαρμογές Ποιος φροντίζει για το σωστό πρόσημο των αξιών που θα αποσταλούν στη ΓΓΠΣ; O Tax Manager, με βάση τον πίνακα αντιστοίχισης με κωδικούς ΓΓΠΣ και όπου υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός του πρόσημου, φροντίζει για το σωστό πρόσημο των αξιών. Τι πρόσημο παίρνει το ακυρωτικό στοιχείο αφού είναι κοινό για όλα τα παραστατικά και δεν έχει προκαθορισμένο πρόσημο; Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το εκάστοτε λογισμικό εφαρμογής. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο Tax Manager θα αποστείλει τις αξίες όπως ακριβώς τις λαμβάνει από την εφαρμογή. Τι πρόσημο παίρνουν τα τιμολόγια και τα δελτία αγοράς αγροτικών προϊόντων αφού κι’ αυτά στον πίνακα αντιστοίχισης δεν έχουν προκαθορισμένο πρόσημο; Σ’ αυτή την περίπτωση ο Tax Manager φροντίζει για το σωστό πρόσημο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την ΓΓΠΣ

17 Demo Tax Manager driver


Κατέβασμα ppt "Τι είχαμε μέχρι τώρα 1. Παραστατικό 3. Παραστατικό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google