Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνική Επιχειρηματικότητα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Σκερλετόπουλος Λεωνίδας Συνεργάτης Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

2 Σύνοψη Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα;
Είδη και στόχοι της συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας Μέθοδος υλοποίησης συνεδριών Επιχειρηματικό σχέδιο Παραδείγματα

3 Κοινωνική Οικονομία Οι μοιραίες αδυναμίες του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες οδήγησαν σε έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του κράτους και του ατόμου Η Επιχειρηματική δραστηριότητα έλκεται στο λεγόμενο τρίτο τομέα (Κοινωνικής Οικονομίας) για να καλύψει τις ανάγκες αυτές και να υποκαταστήσει το κράτος δημιουργώντας οργανωσιακά μορφώματα όπως οι Κοινωνικές Εταιρείες

4 Κοινωνική Οικονομία Χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονομίας (Murray et al,2012) : Η χρήση των δικτύων για την δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τη χρήση του συνόλου των μέσων επικοινωνίας Ένα συνεργατικό πνεύμα ως υποκατάστατο του ανταγωνιστικού και μια τάση για επαναληπτικές συναλλαγές αντί της one-off consumption Προτεραιότητα στον σκοπό και τις αξίες

5 Κοινωνική Οικονομία Η Διαφορά της Κοινωνικής Οικονομίας με τον Τρίτο τομέα (Delors, 2014) Ο τρίτος τομέας είναι η έννοια της Αλληλεγγύης Η ΚΟ είναι η έννοια της αυτονομίας και ανεξαρτησίας Η Κοινωνική Οικονομία αναφέρετε στην αξιοποίηση του συνόλου των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων, εμπειριών των μελών μιας κοινωνίας με στόχο τη συμμετοχική και συλλογική παραγωγή κεφαλαίου το οποίο επανεπενδύεται στην εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος

6 Εντοπίζοντας τον τρίτο τομέα
Τρίτος τομέας Ομάδες εκστρατείας Πρόνοια & Ανθρώπινα Δικαιώματα Θρησκευτικοί οργανισμοί Συνδικαλιστικές οργανώσεις Μη κερδοσκοπικοί οοργανισμοί [Τέχνη / Μουσεία / Πολιτισμός] [Πιστωτικές ενώσεις] [Αναπτυξη κοινότητας] [Κοινωνική φροντίδα] [Εκπαίδευση] Δημόσιος τομέας Δικαιοσύνη Άμυνα Κοινωνική ασφάλιση Σχεδιασμός δομών [Κοινωνική Φροντίδα] [Εκπαίδευση] [Υγεία] [Μεταφορά] [Ενέργεια] Κράτος Κοινωνία Πολιτών Δημόσιος τομέας Τρίτος τομέας Αγορά Ιδιωτικός Τομέας Επιχειρηματικές δραστηριότητες (Βιομηχανία, εξόρυξη, κατασκευές, επιχειρηματικές υπηρεσίες, κκαταναλωτικά αγαθά, λιανική πώληση) Οργανισμοί που στηρίζονται στις συναλλαγές (μη εξαρτημένοι από δωρεές και καρατική χορήγηση) Ιδιωτικός τομέας 6

7 Τρίτος Τομέας & Επιχειρηματικότητα
Ο Τρίτος τομέας - γνωστός και ως τομέας της αλληλεγγύης, εθελοντισμού, μη κερδοσκοπικός- έχει από καιρού αποδείξει την επιχειρηματική του δυναμική (Defourny & Nyssens, 2010). Οι παράγοντες του τρίτου τομέα παρουσίαζαν καινοτόμες προσεγγίσεις για να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στην κοινότητα και άτομα όταν το κράτος αδυνατούσε και η αγορά αδιαφορούσε να καλύψει τις ανάγκες αυτές Play Pump

8 Χαρακτηριστικά Τα κοινά χαρακτηριστικά οργανισμών που δρούν με το επιχειρηματικό πνεύμα για την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού συμφωνά με τη προσέγγιση του ΕMES είναι: Ξεκάθαρο στόχο να ωφελήσει την κοινότητα Μια πρωτοβουλία που ξεκινά από μία ομάδα της κοινωνία των πολιτών (bottom up) Δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων που δεν στηρίζετε ιδιοκτησιακό καθεστώς του κεφαλαίου Μια συμμετοχική φύση, που αναμιγνύει διάφορα όλα τα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητα Περιορισμένη διανομή κερδών

9 ΄Δουλευουν μαζί και για ένα σκοπό !

10 Κριτήρια EMES European Research Network (Defourny 2004)
Οικονομικά κριτήρια Συνεχιζόμενη οικονομική δραστηριότητα Υψηλός βαθμός αυτονομίας Σχετικό οικονομικό ρίσκο Ένα εελάχιστο μέρος έμμισθης απασχόλησης Κοινωνικά κριτήρια Στόχο να ωφελήσει την κοινότητα Πρωτοβουλία από ομάδα της κοινωνίας των πολιτών Ληψη αποφάσεων μη εξαρτημένη από κεφαλαιακό καθεστώς Εστίαση στην συμμετοχή Περιορισμένη διανομή κερδών 10

11 Κρίση και Κοινωνικές Επιχειρήσεις
Στην Ιταλία τα επίπεδα απασχόλησης συνέχισαν να ανεβαίνουν στις 106 μεγαλύτερες Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς (social cooperatives): they από 75,828 εργαζομένους το 2008 σε 81,156 iτο 2009 και 84,243 το 2010 Στην Ισπανία, η Ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας, η απασχόληση στις κοινωνικούς συνεταιρισμούς είχε πτώση 9% μεταξύ 2008 και ενώ η αντίστοιχη έμμισθη εργασία στον ιδιωτικό τομέα σημείωσε πτώση 19% Στην Γερμανία, συμφωνά με τα στοιχεία της Creditreform-Datenbank, το 2010 μόνο 0.1 % των πτωχεύσεων αφορά συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μικρότερο ποσοστό από όλες τις άλλες μορφές Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε περίοδο συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας, η απασχόληση του εθελοντικού τομέα παρουσίασε αύξηση από θέσεις το 2007, σε 765,000 το 2010, 2.7% του εργατικού δυναμικού του Η.Β. Παρ όλα αυτά η κρίση οδήγησε σε δραστικές μειώσεις των κρατικών κονδυλίων προς τον εθελοντικό τομέα το 2011 και 2012 επηρεάζοντας άμεσα τους δείκτες απασχόλησης σε αυτούς τους οργανισμούς)

12 Κοινωνική Επιχείρηση Κοινωνική Επιχείρηση Κοινωνική Επιχείρηση
δεν είναι Δημιουργεί βιώσιμο εισόδημα για να υποστηρίξει το σκοπό Είναι ευέλικτη λόγω οικονομικής ανεξαρτησίας από τη δημιουργία εισοδήματος Γεφυρώνει τον μη κερδοσκοπικό τομέα με τις δυνάμεις της Αγοράς Μειώνει την εξάρτηση της ανάγκης για εξωτερική χρηματοδότηση Φτάνει εκεί που το κράτος δεν μπορεί Έρανος Αγαθοεργίες Δωρεές Εθελοντισμός

13 Μυθοι και Πραγματικότητα
Η διοίκηση μιας Κοιν Επχ είναι σαν μια κανονική επιχείρηση (προγραμματισμός, οργάνωση, διοίκηση, έλεγχος) H σύνθεση του κοινωνικού και εμπορικού σκοπού Μέτρηση κοινωνικής αξίας Κόστος σε εμπορική αξία, ποιοι χρηματοοικονομικοί δείκτες επηρεάζονται (ποιότητα προϊόντος, αποτελεσματικότητα εργαζομένων, συστήματα παραγωγής και διανομής, κατάλληλη τεχνολογία, γνώση το κλάδου) Μύθοι Κοινωνικών Επιχειρήσεων Είναι εύκολο θα το κάνω από το γραφείο μου Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο προγραμματισμό Οι πελάτες θα έρθουν γιατί έχουμε τόσο καλό κοινωνικό σκοπό! Θα πάρουμε χρηματοδότηση… Ουφ αυτό θα μας λύσει τις δυσλειτουργίες μας! Ας χαλαρώσουμε τώρα! Bigger is better… ας μεγαλώσουμε λοιπόν τώρα!!

14 Τι μπορούν να προσφέρουν στην Ελλάδα;
Να περιορίσουν την φτώχια Να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή Να αντιμετωπίσουν την δομική (μακροχρόνια) ανεργία και νεανική ανεργία Να προσφέρουν λύσεις για την ενεργή ένταξη αποκλεισμένων ομάδων Να αντισταθμίσουν τις παρενέργειες της μείωσης του δημόσιου τομέα Να αναπληρώσουν τις αποτυχίες του κοινωνικού κράτους στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών Να ενδυναμώσουν τις τοπικές κοινότητες Να βοηθήσουν τη τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη νέων αγορών 14

15 Πλεονεκτήματα Ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο ( Κινούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας) Δίκτυα (εκμεταλλεύονται τα δίκτυα και μηχανισμούς, crowd source, crowd funding e.t.c.) Τοπικές ρίζες και ενσωμάτωση στην τοπική οικονομία (ευνοείται και ενσωματώνεται από την τοπική κοινωνία γιατί έχει συγκροτηθεί από μέλη της) Μικρό μέγεθος (που ευνοεί την ευελιξία της και απαλλάσσεται εν μέρει από τη γραφειοκρατία) Ικανότητα κινητοποίησης πληθυσμού γύρω από κοινούς στόχους – Ικανότητα μετατροπής του «Κοινωνικού Κεφαλαίου» σε συντελεστή παραγωγής

16 Δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς
Δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς Γεωργία – Αρωματικά φυτά, βιολογικές καλλιέργειες, παράγωγη σαπουνιών Νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Υποστήριξη και εφαρμογές δικτύων, πληροφορική, τηλεργασία, λειτουργία περιφε- ρειακών δικτύων και βάσεων δεδομένων Εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, βελτίωσης Ανακαινίσεις κτηρίων, αναπαλαιώσεις και αποκατάσταση παραδοσιακών κτηρίων, συντήρηση έργων τέχνης

17 Δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς …συνεχεία
Δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς …συνεχεία Διαρρύθμιση αστικού περιβάλλοντος Ανακύκλωση, διαμόρφωση και συντήρηση χώρων αναψυχής,υπηρεσίες καλών τεχνών, ανακαίνιση και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, προγράμματα αστικής αποκατάστασης Τουρισμό Προσβάσιμο τουρισμό, Αγροτουρισμό, τουριστικό προϊόν, υπηρεσίες εστίασης Υγεία Φροντίδα στο σπίτι σε ευάλωτες ομάδες, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υπηρεσίες αποκατάστασης και θεραπείας

18 Κοινωνικός Επιχειρηματίας Κύρια Χαρακτηριστικά
Κοινωνικός Επιχειρηματίας Κύρια Χαρακτηριστικά Η ερεύνα δείχνει ότι έχουν άλλο λεξιλόγιο, δημιουργικότητα, συνεργατικά και ηγετικά χαρακτηριστικά, ομαδική εργασία, Κοινωνικό ηθική παρακίνηση Νιώθουν άβολα για το status quo, έχουν μεγάλη επιθυμία για αλλαγή της κοινωνίας Έχει την καινοτομία που οδηγεί σε θετική κοινωνική αλλαγή ανεξάρτητα μηχανισμών Είναι κάποιος που έχει τη φαντασία να προσδιορίσει νέες ευκαιρίες και την αποφασιστικότητα να τις υλοποιήσει. Και που αυτό το κάνει πρωτίστως για το δημόσιο καλό κ δευτερευόντως για το ιδιωτικό του όφελος Είναι αυτός που εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες της αγοράς και δημιουργεί κέρδη τα οποία χρησιμοποιεί για να πετύχει την κοινωνική αποστολή της εταιρείας (δημιουργία κοινωνικής αξίας) και επιχειρηματικό κέρδος (double bottom line)

19 Επιλέγουν ποιόν να βοηθήσουν & με ποιόν θα δουλέψουν !
Αστεγοι Απομονωμένα παιδιά Κοινωνικά αποκλεισμένοι Οικονομικά αποκλεισμένοι Ασθενείς ηλικιωμένοι School Drop outs Κοινωνία Φυσικά η νοητικά ασθενείς

20 O κύριος στόχος μας είναι :
Να γίνουμε η πρώτη επιλογή των ξένων τουριστών, για τη διαδικτυακή τους πληροφόρηση, σχετικά με τον Προσβάσιμο τουρισμό στην Ελλάδα, και να τους προωθούμε ποιοτικές υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλη την αλυσίδα των αναγκών τους, σε συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους.

21 ΣΤΟΧΟΣ Σκοπός μας είναι να προβάλλουμε τις ιδέες που αξίζουν, με στόχο τη δημιουργία μιας Αστικής Συνείδησης. Να καλλιεργήσουμε υποδομές, οι οποίες θα λειτουργούν σαν ερέθισμα για να μαζέψουμε γύρω μας πολίτες που ενδιαφέρονται !

22 Τα παιδιά δημιουργούν τέχνη στο “ασπρο δωμάτιο”
Παιδιά παίζουν Μπαχ με έγχορδα φτιαγμένα από σκουπίδια

23 Τσεχία – Οι καλύτεροι Ξεναγοί της Πράγας είναι Οι Αστεγοι
Το Πράγκουλικ,, είναι ένα πρότζεκτ νέων ανθρώπων, τριών εφήβων, που είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν κάτι το μοναδικό και ταυτόχρονα να βοηθήσουν τους άστεγους συμπολίτες τους. Επιθυμία μας ήταν να δείξουμε ότι με τον τρόπο αυτό, μέσω της ένταξής τους στην επιχειρηματικότητα, μπορούμε να βοηθήσουμε τους άστεγους ευκολότερα να ενταχθούν στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, τους δίνουμε τη δυνατότητα επιβίωσης και οικονομικής ανεξαρτησίας –Κλουγκ. (Βalkon3)

24 To 2006 η Amanda Galbraith είχε δει πως οι δημιουργοί κοσμημάτων ταξίδευαν αποστάσεις για να πάνε σε εκθέσειςc και να δείξουν τις δημιουργίες τους σε galleries. Πρότεινε σε κάποιους από αυτούς να νοικιάσουν ένα μαγαζί όλοι μαζί κ να μοιραστούν τα έξοδα. Σε 8 εβδομάδες είχαν μαζέψει £10,000 το ανακαίνισαν και άνοιξε για το κοινό. Η Pebbles gallery και το art café ήταν άμεση επιτυχία. Έχει γίνει κοινωνικό hub με εκθέσεις , project για νέους , festival ,workshops, live music and artwork displays. Τον Ιαν 2007 ήταν 15 άτομα. Σήμερα είναι 71. Είναι μια ομπρέλα με μικροεταιρείες. Είναι οικονομικά αυτάρκεις. 24

25 Γιατί Κοινωνικός Επιχειρηματίας ;
Όπως οι επιχειρηματίες, συνεισφέρουν και αλλάζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων, έτσι και οι Κοινωνικοί επιχειρηματίες λειτουργούν ως πράκτορες αλλαγής για την Κοινωνία. Εκμεταλλεύονται τις ευκαιρείες να αλλάξουν τα συστήματα, Δημιουργούν λύσεις να αλλάξουν την Κοινωνία προς το καλύτερο, Εφευρίσκουν νέες προσεγγίσεις σε υπαρχουσες δομές & συστήματα

26 1 Βρες την ιστορία σου - αυτή θα πουλήσεις (υποστηρικτές όχι πελάτες)
Αντιμετώπισε τους φόβους σου (ζήσε την ιστορία σου, ρητά, εμπειρίες άλλων, πλάνο, μικρά βήματα, συμβουλές, συνεργάτες με ενθουσιασμό, τώρα) 3. Αξιοποίησε περιορισμένους πόρους δεν χρειάζεσαι παραπάνω (φαντασία, συνεργασίες, μοναδικότητα) Απλότητα είναι θεμελιώδης στόχος (Everything should be made as simple as possible, but no simpler. A.Einstein) 5. Χτίσε εμπιστοσύνη είναι η πιο σημαντική αξία της επιχείρησης σου, και σεβάσου τις τοπικές αξίες 6. Το να προσφέρεις είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις 26

27 Στρατηγική για την Ευρώπη 2020
Κοινωνική Καινοτομία είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς μια δυναμική, επιχειρηματική και καινοτόμο Ευρώπη 27

28 Η διεθνής πραγματικότητα
2 εκατομμύρια επιχειρήσεις. στην Ευρώπη οι Κοινωνικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 10% των εταιρειών, 11εκ εργαζομένους, 5,9% συνολικής απασχόλησης κ 6,7% έμμισθης απασχόλησης Μ. Βρετανία το 2006 υπήρχαν 55,000 κοινωνικές εταιρείες απασχολώντας εργαζομένους 28

29 Ελληνική Πραγματικότητα
Ελλάδα μόλις 1,8% απασχόλησης κ 2,9% μισθωτής εργασίας (χαμηλότερα ποσοστά Ευρωζώνης) υπολογίζονται: 8.400 περίπου συνεταιρισμοί με περίπου μέλη οργανώσεις εθελοντισμού, από τις οποίες έχουν ενεργό δράση. Οι δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλο- ντος και της οικολογίας. Μικτές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις με στοιχεία συνηγορίας με νομικές μορφές σωματείων, σωματείων ειδικώς αναγνωρισμένων ως φιλανθρωπικών, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, ιδρυμάτων, και ενώσεων προσώπων, οργανώσεις ή και εταιρικά σχήματα που αναπτύσσουν δραστηριότητες ένταξης αποκλεισμένων ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας και έχουν οικονομικό αντικείμενο 71 γυναικείοι συνεταιρισμοί με μέλη 68 συνεταιριστικές θεραπευτικές μονάδες στα ψυχιατρικά νοσοκομεία 15 ΚΟΙΣΠΕ με αντικείμενο την ένταξη των ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας, αλλά και την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 29

30 Ελληνική Πραγματικότητα
Σταδιακή αύξηση πρωτοβουλιών του Τομέα – κινητικότητα φορέων που δραστηριοποιούνται στα πεδία της καταπολέμησης του αποκλεισμού και της ανεργίας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θεσμική αναγνώριση του Τομέα (Ν. 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα) Σε εξέλιξη το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του Τομέα

31 Ελληνική Πραγματικότητα
Στη πλειονότητα τους Οι Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει να ιδρυθούν - πέρα από τη νομική τους ίδρυση. Περισσότερες από 520 Κοιν.Σ.Επ τον Μάιο του σύμφωνα με το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας ΑΙΤΙΕΣ : Έλλειψη διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων, έλλειψης κεφαλαίων, έλλειψη οράματος και επιχειρηματικού πλάνου, έλλειψη δικτύωσης, μη φιλικού νομοθετικού/φορολογικού/θεσμικού περιβάλλοντος Λύση: πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και σε χρηματοδοτικά κεφάλαια Ίδρυσης, Κεφαλαιακής ανάπτυξης, Επέκτασης,Δημιουργίας Κοινωνικών Εταιρικών Δικτύων (partnerships, social enterprise networks) 31

32 Είδη συμβουλευτικής Συμβουλευτική απασχόλησης για την ένταξη στην αγορά εργασίας Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας ανέργων και νέων επιστημόνων Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας

33 Στόχος Η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικότητας

34 Επιμέρους Στόχοι Η αποτύπωση του προφίλ του ωφελούμενου/ των ωφελουμένων και η ανίχνευση των ικανοτήτων, αναγκών και επιθυμιών του αναφορικά στην επιχειρηματικότητα Η καταγραφή επιχειρηματικών ιδεών και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας και εφικτότητας τους Η ανάλυση των στοιχείων της επιχειρηματικής προσπάθειας Η σύνθεση σε επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) Η καθοδήγηση των αρχικών σταδίων της επιχειρηματικότητας

35 Μέθοδος υλοποίησης Αρχικές συνεδρίες γνωριμίας, καταγραφή αναγκών, SWOT ανάλυση, επιλογή επιχειρηματικής ιδέας Memo καθοδήγησης ωφελούμενου, πλάνο βελτίωσης και ανάπτυξης Συνεδρίες για την καταγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου Αναζήτηση πληροφοριών, έρευνα αγοράς, οικονομική ανάλυση, κ.λπ. Ολοκλήρωση επιχειρηματικού σχεδίου Συνεδρίες παρακολούθησης υλοποίησης σχεδίου

36

37 Επιχειρηματικό σχέδιο
Περιγραφή Επιχείρησης, Προϊόντος, Υπηρεσίας Καινοτομία/ διαφοροποίηση Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού Δομή, λειτουργία, διοίκηση επιχειρηματικής προσπάθειας Στρατηγική, πλάνο προώθησης και μέσα Κόστος επένδυσης, κόστος λειτουργίας, χρηματοδότηση Σχέδιο Δράσης- τα επόμενα βήματα

38 Παραδείγματα Ι Παραγωγή και τυποποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Τυποποίηση μυδιών Παραγωγή φυσικού σαπουνιού Παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία και πώληση φυσικών καλλυντικών Δημιουργία αγροτουριστικής μονάδας με παραγωγή προϊόντων

39 Παραδείγματα ΙΙ Ανάπτυξη και προώθηση λογισμικού διαχείρισης και οπτικοποίησης συλλογών μουσικής Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού σχεδιασμού Παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού Παροχή υπηρεσιών τουρισμού για ΑμεΑ Παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών στον τομέα του αγροτουρισμού Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού προϊόντων και βιομηχανικού σχεδιασμού

40

41

42

43

44

45 Ευχαριστώ Νίκος ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. 2310 804108


Κατέβασμα ppt "Κοινωνική Επιχειρηματικότητα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google