Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π. EQUAL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π. EQUAL Λευκωσία, 29 Μαρτίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π. EQUAL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π. EQUAL Λευκωσία, 29 Μαρτίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π. EQUAL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π. EQUAL Λευκωσία, 29 Μαρτίου 2005

2 Εργαλεία Ένταξης και Παρακολούθησης Έργων  Τεχνικά Δελτία Έργου/Υποέργου  Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Υποέργου  Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Έργου/Υποέργου  Πληροφοριακό Σύστημα

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ (ΤΔΕ) Τι είναι ΤΔΕ:  Τυποποιημένο έντυπο περιγραφής έργων  Αίτηση για ένταξη στην Κ.Π. EQUAL  Δέσμευση της ΑΣ(TΔ)  Εργαλείο παρακολούθησης

4 Το ΤΔΕ Παρουσιάζει  Το Έργο (Το φυσικό αντικείμενο, το οικονομικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα)  Τον τρόπο υλοποίησης του Έργου (Πώς – με ποια υποέργα)  Τους φορείς υλοποίησης του Έργου (Ποιος –Συντονιστής, Εταίροι, Επίβλεψη, Λειτουργία)

5 ΔΟΜΗ ΤΔΕ  Πληροφορίες σε επίπεδο Έργου  Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων ΤΔΕ  Απογραφικό Δελτίο Συντονιστή Εταίρου της ΑΣ  Πληροφορίες σε επίπεδο Υποέργου

6 Ορισμός ΕΡΓΟΥ Έργο καλείται κάθε δράση ή ενέργεια που έχει:  λειτουργική και διαχειριστική αυτοτέλεια,  συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο  στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα και  εντάσσεται σε ένα Μέτρο

7 Ορισμός ΥΠΟΕΡΓΟΥ  Αφορά την υλοποίηση συγκεκριμένου τμήματος του συνολικού φυσικού αντικειμένου του Έργου.  Σε κάθε Υποέργο αντιστοιχεί μία επιμέρους νομική δέσμευση μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Τελικού Δικαιούχου) και αναδόχου/ φορέα υλοποίησης

8 ΕΡΓΟ-ΤΔΕ Στόχοι-Δείκτες –Πόροι Ετησ. Καταν. Πόρων ΥΠΟ-ΕΡΓΟ 1 Πόροι- Νομική Δεσμ. ΥΠΟ-ΕΡΓΟ Χ Πόροι Νομική Δεσμ. Σύμβαση1.1 Πόροι Συμαβαση1.χ Στόχοι Πόροι Συμβαση1 Στόχοι Πόροι Δαπάνες Συμβαση Χ1 Στόχοι Πόροι ΤΔΥΕ ΔαπάνεςΔαπάνες Δαπάνες


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π. EQUAL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π. EQUAL Λευκωσία, 29 Μαρτίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google