Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΤΕΚΕ 2009-2010 Πρόγραμμα: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΤΕΚΕ 2009-2010 Πρόγραμμα: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΤΕΚΕ 2009-2010 Πρόγραμμα: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» Ιωάννα Σεργίδου Λοϊζου Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

2 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής  Εκπαιδευτικά Εργαστήρια  Υλοποίηση Τεχνικής Μελέτης και Κατασκευής  Υποβολή Τεχνικής Μελέτης και Κατασκευής  Αξιολόγηση  Βραβεία  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων – Τελετή Βράβευσης  Χρονοδιάγραμμα  Υποστήριξη

3 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009 – 2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» Τέσσερεις Δράσεις:  «Βραβείο Έρευνας – Νίκος Συμεωνίδης»  Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ»  Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα - ΜΕΡΑ»  Διαγωνισμός «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση - ΤΕΚΕ»

4 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΣΤΟΧΟΣ:  Επαφή με επιστημονικές ερευνητικές και καινοτόμες διαδικασίες  Επαφή με τον τρόπο συγγραφής Τεχνικής Μελέτης και παρουσίαση καινοτομικής Κατασκευής  Επαφή με μεθόδους αναζήτησης επιστημονικής πληροφορίας  Δημιουργικότητα  Εφευρετικότητα  Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας  Άντληση εμπειριών και γνώσεων  Καλλιέργεια ικανοτήτων, κλίσεων και ταλέντων

5 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Ερευνητική Ομάδα – Δίκτυο Συνεργασίας: -Ένας έως πέντε μαθητές από το ίδιο σχολείο - Δημοτική Εκπαίδευση- Μαθητές ενός τμήματος -Ένα τουλάχιστον Εκπαιδευτικό- Συντονιστή από το ίδιο σχολείο -Σε περίπτωση συμμετοχής των σχολείων Ριζοκαρπάσου, τότε μπορεί να συμμετέχει και ένα (1) σχολείο από τις ελεύθερες περιοχές.

6 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΘΕΜΑΤΑ Τα θέματα των ερευνητικών και καινοτομικών κατασκευών θα πρέπει να εντάσσονται στις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και μέσα στα πλαίσια της διδακτέας ύλης Ενθαρρύνεται η διαθεματική προσέγγιση σε όλες τις βαθμίδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

7 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υποβάλλεται στα προκαθορισμένα έντυπα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να περιλαμβάνει: ► Τα τυπικά στοιχεία των μαθητών που θα συμμετάσχουν, και ► Σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης καινοτόμου κατασκευής.

8 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ημερομ. : 20 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ώρα : 14:30 Υποβάλλονται τέσσερα (4) τεύχη

9 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Αξιολόγηση Δήλωσης Συμμετοχής Ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής: 1.Εμπρόθεσμη Υποβολή 2.Υποβολή όλων των απαιτούμενων αντιγράφων 3.Πρωτότυπη υπογραφή των σχετικών εντύπων της εργασίας 4.Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας - Ομάδες

10 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Χρηματοδότηση Υλοποίησης Κατασκευής Δημοτική Εκπαίδευση: Μέγιστη Χρηματοδότηση €100 ανά συμμετοχή. Γυμνασιακή Εκπαίδευση: Μέγιστη Χρηματοδότηση €200 ανά συμμετοχή. Λυκειακή και Τεχνική Εκπαίδευση: Μέγιστη Χρηματοδότηση €300 ανά συμμετοχή. Ειδικά για τη συμμετοχή των σχολείων που βρίσκονται στα κατεχόμενα (Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου), η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει στα € 1000. Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης θα καταβληθεί στις ερευνητικές ομάδες στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 11 Δεκεμβρίου 2009 και Λεμεσό στις 15 Δεκεμβρίου 2009

11 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Τεχνική Μελέτη: Υποβάλλεται στα προκαθορισμένα έντυπα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και περιλαμβάνει: ● Τυπικά Στοιχεία της Εργασίας, ● Εντοπισμός Κατάλληλου Προβλήματος (βελτίωση), ● Λύση στο Θέμα που Επιλέγηκε, ● Πρωτοτυπία και Καινοτομία, ● Μεθοδολογία, ● Προσέγγιση και Σχεδιασμός της Τεχνικής Μελέτης, ● Λειτουργικότητα, ● Ευχρηστία, ● Ποιότητα, ● Αξιοποίηση Υλικών και Εργαλείων.

12 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ημερομ. : 23 Απριλίου 2010 Ώρα : 14:30 Υποβάλλονται τέσσερα (4) τεύχη

13 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ημερομ. : 3 ΜΑΪΟΥ 2010 Ώρα: 14:30

14 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Ο χώρος υποβολής της κατασκευής θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εργαστηρίου που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2009 στη Λεμεσό

15 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Αξιολόγηση Τεχνικής Μελέτης και Κατασκευής: Κριτήρια Αξιολόγησης Εντοπισμός κατάλληλου προβλήματος (βελτίωσης) - 10%. Βαθμός ικανοποιητικής λύσης στο θέμα που επιλέγηκε - 15%. Βαθμός πρωτοτυπίας και καινοτομίας - 25%. Μεθοδολογία, προσέγγιση και σχεδιασμός της πρότασης - 15%.

16 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Αξιολόγηση Τεχνικής Μελέτης και Κατασκευής: Κριτήρια Λειτουργικότητα, ευχρηστία - 5%. Ποιότητα, αξιοποίηση υλικών και εργαλείων - 10%. Παρουσίαση και στήριξη εργασίας από τους μαθητές. Η παρουσίαση της Τεχνικής Εργασίας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη - 20%.

17 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ: Τεχνικός Λυκειακός Γυμνασιακός Δημοτικός Κύκλος Κύκλος Κύκλος Κύκλος 1ο Bραβείο: € 2500 € 2500 € 2000 € 1700 2ο Bραβείο: € 2000 € 2000 € 1500 € 1300 3ο Bραβείο: € 1500 € 1500 € 1200 € 1000 Α΄ Έπαινος: € 1000 € 1000 € 700 € 500 Β΄ Έπαινος: € 1000 € 1000 € 700 € 500

18 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Αξιοποίηση Βραβείων: - Παρακολούθηση Μαθημάτων -Αγορά εξοπλισμού-βιβλίων - αναλωσίμων για επιστημονικούς σκοπούς -Οργάνωση Εκπαιδευτικών Επισκέψεων σε ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό

19 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΠΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΣΩΝ ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

20 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Μάϊος 2010 Τελετή Βράβευσης: Ιούνιος 2010

21 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Προκήρυξη: 5 Οκτωβρίου 2009 Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής: 20 Νοεμβ. 2009 Εκπαιδευτικό Εργαστήριο και Έναρξη Υλοποίησης Εργασιών: 11 Δεκεμβρίου 2009 (Λευκωσία) 15 Δεκεμβρίου 2009 (Λεμεσός) Υποβολή Τεχνικής Μελέτης: 23 Απριλίου 2010 Υποβολή Κατασκευής: 3 Μαίου 2010 Αξιολόγηση: Μάιος 2009 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Μάιος 2009 Τελετή Βράβευσης: Ιούνιος 2009

22 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Ίδρυμα Προώθησης ΄Ερευνας κα. Ιωάννα Σεργίδου Λοϊζου Τηλ. :22 205047 e-mail: iloizou@research.org.cy Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Τηλ.:22402317 / 22402456 e-mail: athmich@cyearn.pi.ac.cyathmich@cyearn.pi.ac.cy

23 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ● Δημοτική Εκπαίδευση: Όνομα: κος Κυριάκος Νίκας Βοηθός Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Υπεύθυνος Κλιμακίου Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηλ.: +357-22353674, +357-24819771 Τηλεομοιότυπο: +357-22876140 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nikask@cytanet.com.cynikask@cytanet.com.cy

24 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 ● Μέση Γενική Εκπαίδευση: Όνομα: κος Νίνος Ιωσηφίδης Επιθεωρητής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Τηλ.: + 357-22800897 Τηλεομοιότυπο: +357-22800862 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: njosephides@moec.gov.cy ● Μέση Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση: Όνομα: κος Αντώνης Αντωνιάδης Επιθεωρητής Μέσης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τηλ.: +357-22800655 Τηλεομοιότυπο: +357-22428273 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ananton1949@gmail.comananton1949@gmail.com

25 Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΚΕ» 2009-2010 Ευχαριστώ πολύ! ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!


Κατέβασμα ppt "Λεμεσός - 20 Οκτωβρίου 2009 Λευκωσία - 23 Οκτωβρίου 2009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΤΕΚΕ 2009-2010 Πρόγραμμα: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google