Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η πρόκληση της ευρυζωνικότητας και οι δημόσιες υποδομές της Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας ΓΓ Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η πρόκληση της ευρυζωνικότητας και οι δημόσιες υποδομές της Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας ΓΓ Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η πρόκληση της ευρυζωνικότητας και οι δημόσιες υποδομές της Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας ΓΓ Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ska@unipi.gr

2 Το όραμά μας Θέλουμε η Ελλάδα να καλύψει με ταχύτητα τη μέχρι σήμερα υστέρηση και να καταταγεί μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέχρι το 2015. Στη δική μας αντίληψη οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν Δημόσιο Αγαθό, στο οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση στον καθένα, παντού και κάθε στιγμή.

3 Οι στόχοι μας… Πρόσβαση στον καθένα, παντού, κάθε στιγμή. Ελεύθερη πρόσβαση –ανοικτό λογισμικό- ελεύθερο περιεχόμενο. Ευρυζωνικό Internet παντού, Ευρυζωνικό internet για όλους. Κανένας Έλληνας θύμα του ψηφιακού αποκλεισμού. Κάλυψη όλης της επικράτειας με πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.

4 …Οι στόχοι μας Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και περιεχομένου στα ελληνικά. Ευρυζωνική πρόσβαση στις ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας, πληροφόρησης και τηλεόρασης κάθε στιγμή, παντού, με μία και μόνη σύνδεση για όλους τους κατοίκους της χώρας.

5 Πώς μετράμε τα αποτελέσματα; Διείσδυση Χωρητικότητα Τιμές

6 Η διεθνής εικόνα: Πολιτικές και πρακτικές Οι πολιτικές της ανοιχτής πρόσβασης (unbundling, bitstream access, collocation requirements, functional separation) έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη μετάβαση στην πρώτη γενιά ευρυζωνικότητας. Οι ίδιες πολιτικές αναμένεται να παίξουν κεντρικό ρόλο και στη μετάβαση στη δεύτερη γενιά ευρυζωνικότητας. Οι πολιτικές αυτές αναμένεται επίσης, βάσιμα, να επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία.

7 Η διεθνής εικόνα: Ο ρόλος του ρυθμιστή Όπου ο ρυθμιστής επέβαλε κανονισμούς ανοιχτής πρόσβασης, οι ανταγωνιστές που εισήλθαν στην αγορά χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα λειτούργησαν ως ισχυρός καταλύτης για την ανάπτυξη ισχυρού ανταγωνισμού, που στις περισσότερες περιπτώσεις συνέβαλε σε ισχυρές επιδόσεις ευρυζωνικότητας. Ο βαθμός επαγγελματισμού, ανεξαρτησίας, αποτελεσματικότητας και εμπλοκής του ρυθμιστή παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της ανοιχτής πρόσβασης με θετικά αποτελέσματα.

8 Η διεθνής εικόνα: Πολιτικές ασύρματης πρόσβασης Ολοκλήρωση σταθερής, κινητής και νομαδικής πρόσβασης. Κάθετη ολοκλήρωση παρόχων σταθερής και κινητής πρόσβασης. Αναγνώριση και διάθεση περισσότερου φάσματος για υπηρεσίες 4G. Ζητήματα μετάβασης από το σημερινό καθεστώς στο νέο.

9 Η διεθνής εικόνα: Επενδύσεις σε υποδομές Δημόσια επένδυση μεγάλης κλίμακας ή πλήρης ανταγωνισμός; ΕΕ: Δύο περιπτώσεις για τις κρατικές επενδύσεις – Καθολική πρόσβαση σε τεχνολογίες ευρυζωνικότητας πρώτης γενιάς: χρηματοδότηση για περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση ή έχουν μειωμένη πρόσβαση – Επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών ευρυζωνικότητας επόμενης γενιάς: η κρατική επένδυση είναι αποδεκτή όταν γίνεται με όρους ισότιμους με εκείνους που θα αναλάμβανε ένας ιδιώτης επενδυτής. Προσανατολισμός στην παροχή «παθητικών, ουδέτερων και ανοικτής πρόσβασης υποδομές».

10 Η διεθνής εικόνα: Δράσεις ενίσχυσης της ζήτησης Εθνικά και τοπικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων – Κατάρτιση ενηλίκων – Κατάρτιση στον τόπο εργασίας – Βαρύτητα στα σχολεία (και για τους διδάσκοντες και για τους διδασκόμενους) Επιδότηση υπολογιστικού εξοπλισμού και συνδέσεων για ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού

11 Ο σχεδιασμός μας… Εξαγγελίες του πρώην ΥΜΕ για το έργο Δικτύου Οπτικών Ινών (FTTH). Παρούσα κατάσταση: – Μελέτες – Νομοθετικές ρυθμίσεις – Διαπραγματεύσεις με ΕΕ

12 …Ο σχεδιασμός μας Επαναπροσδιορισμός του έργου βάσει της νέας πολιτικής του ΥπΥΜΔ (2 ος μήνας) Ανάθεση (με διαγωνισμό) σε τεχνικό σύμβουλο μελέτης σκοπιμότητας της υλοποίησης και βιωσιμότητας του έργου (4 ος μήνας) Αξιοποίηση των σχολίων που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου, σύνταξη νέου Ν/Σ και θέση σε δημόσια διαβούλευση (4 ος μήνας)

13 …Ο σχεδιασμός μας Συλλογή, συγγραφή και συμπλήρωση υλικού του φακέλου του έργου Οπτικών Ινών, για όσα τεχνικά και νομικά θέματα απαιτηθεί, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους που θα επιλεγούν (6 ος -9 ος μήνας) Υπομνήματα και επαφές με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Competition) (6 ος -12 ος μήνας)

14 …Ο σχεδιασμός μας Θέση σε Δημόσια Διαβούλευση των τευχών της διακήρυξης για τον διαγωνισμό ανάθεσης εκτέλεσης του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών (15 ος μήνας). Δημοσίευση διακήρυξης έργου (16 ος μήνας).

15 Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Η πρόκληση της ευρυζωνικότητας και οι δημόσιες υποδομές της Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας ΓΓ Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google